Amazon Tedarikçisi Olmak

Amazon Tedarikçi Denetimleri

Amazon tedarikçi denetimleri Amazon’un tedarik zinciri yönetim sisteminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Amazon’a ürün ve hizmet tedarik etmek isteyen firmalar belirli koşulları sağlamak zorundadır. Çünkü Amazon insan haklarına saygı duyan, güvenli ve kapsayıcı çalışma ortamları oluşturan ve sürdürülebilir bir geleceği destekleyen tedarikçilerle ilişki kurmaya çalışmaktadır. Amazon tedarikçi denetimleri de tedarikçilerin sosyal uygunluk kriterlerine uyum sağladığını tespit etmek amacıyla düzenlenmektedir.

Dünyanın en büyük ve en değerli markalarından biri olan Amazon, sadece finansal anlamda değil çevresel ve sosyal konularda da oldukça başarılıdır. Tüm süreçlerinde kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini gözeten Amazon, tedarikçileriyle olan ilişkilerinde de bu prensibinden taviz vermemektedir. Bu bağlamda, tedarikçilerinden yasalara uymasını, çevreyi korumasını, güvenli ve sorumlu iş süreçleri geliştirmesini ve işçi haklarını korumasını beklemektedir. Amazon tedarikçi denetimleri de bu faaliyetleri doğrulamak amacıyla organize edilmektedir.

Amazon Tedarikçisi Olmak İsteyen Firmalar

Amazon tedarikçilerinin uyması gereken kurallar şu dört önemli konu etrafından şekillenmektedir:

 • İşçi hakları ve saygılı iş yeri ortamı
 • Sağlık ve emniyet
 • Çevrenin korunması
 • Şeffaflık ve etik davranış

Amazon tedarikçi denetimlerinde denetçiler tarafından dikkate alınan ve işletmenin üst yönetiminden hakkında açıklama, savunma veya doğrulama beklediği temel ilkeler şunlardır:

 • Çalışanlar 15 yaşından veya yerel yasalardan belirtilen minimum yaştan (hangisi daha kati ise) büyük olmalıdır.
 • Çalışma gönüllü olmalı; işçiler kendi rızaları ile istihdam edilmeli ve yine kendi rızası ile işten ayrılabilmelidir. Çalışanlara hiçbir şekilde fiziksel veya finansal cezalar uygulanmamalıdır.
 • Tüm çalışanlara saygı ve onurla eşit muamelede bulunulmalıdır.
 • İşçiler yasal örgütlere (sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları vs) katılabilmelidir. İşverenler işçilerin bu hakkınsa saygı göstermelidir.
 • Tedarikçiler çalışanlarla ilgili bilgileri (puantaj kayıtları, maaş bordroları vs) şeffaf bir şekilde kayıt etmelidir. Ayrıca Amazon tedarikçi denetimlerini gerçekleştiren denetçilerin çalışanlarla birebir veya toplu halde görüşmesine izin vermelidir.
 • Tedarikçiler çevre ile ilgili düzenlemelere uyum sağlamalıdır.
 • Çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı sunulmalıdır. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemler alınmalıdır.

Amazon, sadece önceden onay verdiği ülkelerdeki tedarikçilerle çalışmaktadır. Bu ülkelerin dışında yer alan ülkelerde tedarikçiler, Amazon’un istediği birtakım özel kriterleri sağlamak zorundadır. Amazon, değerlendirmeleri sonucunda bu tedarikçilerden küresel dış paydaşlardan alınan bir risk analizi, yerel kuruluşların (hükümet ve sivil toplum kuruluşları, endüstri girişimleri vs) görüşleri, kapasite geliştirme ve işçi katılımı programlarına katılma taahhüdü vb talep edebilir.

Amazon'da Satış Yapmak İçin Gerekenler

Amazon’un veya yan kuruluşlarının tedarikçisi olmak isteyen işletmeler sosyal uygunluk denetimlerinden geçmek zorundadır. Bu denetimler, Amazon’u onayladığı bir sektör kuruluşu tarafından veya doğrudan Amazon’un kendisi tarafındna düzenlenebilmektedir. Amazon birçok endüstri birlikleriyle ortaklık yapmakta ve böylece tedarikçilerinin denetim tekrarını en aza indirmesine, maliyetleri düşürmesine ve sorunları ele almak ve sürekli olarak iyileştirmek için doğru aksiyonlar geliştirmesine ve kaynaklarını verimli şekilde yönetmesine yardımcı olmaktadır.

Amazon halihazırda aşağıdaki sektör birliklerinin gerçekleştirdiği denetimleri Amazon tedarikçi denetimi olarak kabul etmektedir.

 • amfori BSCI
 • Better Work (BW)
 • Responsible Business Alliance (RBA)
 • Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)
 • SA 8000 Standardı

Amazon tedarikçi denetimlerinde tedarikçilerin karşılaması gereken temel gereklilikler şu şekildedir:

 • İş yerinin tüm alanlarında ve herhangi bir bölümünde saha denetimlerinin gerçekleştirilebilmesi
 • İş yeri yönetimi olmadan yürütülen gizli işçi görüşmeleri veya anketler
 • İşçilerin yaşını, sözleşmelerini, ücretlerini, çalışma saatlerini ve iş yeri koşullarını değerlendirmek için dokümanların ve lisansların incelenmesi ve analizi
 • Tedarikçi kuralları ile ilgili geçmişte yaşanmış uyum sorunları ve iyileştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
 • Düzeltici eylem planınlarının geliştirilmesi

Amazon tedarikçi denetimlerinde tedarikçi yönetimlerinden şeffaf olması ve denetçilere tesislere, kayıtlara, geçici veya tam zamanlı tüm işçilere hızlı erişim imkanı sağlaması beklenmektedir. Tesislerde yapılan denetimlerde bir sorun ortaya çıkarsa Amazon, yerinde haberli veya habersiz doğrulamalar gerçekleştirebilmekte veya iyileştirme girişimlerini izlemek için tedarikçilerden ek belgeler talep edebilmektedir. Bulunan sorunlara bağlı olarak, tesisler, bulguları ele almak için takip değerlendirmeleri de dahil olmak üzere yılda birkaç kez denetlenebilmektedir. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından tedarikçiler tanımlanan her sorun için en hızlı şekilde ayrıntılı bir iyileştirme planı sağlamak zorundadır.

Amazon tedarikçi denetimlerini başarıyla geçmek ve Amazon tedarikçisi olmak isteyen işletmelerin bu konuda bazı temel eğitimleri ve akabinde danışmanlık hizmeti almasında fayda vardır.

Start typing and press Enter to search