Sedex / SMETA Denetim

SEDEX NEDİR?
Tedarikçilerin etik iş kurallarının uygunluğunu raporlayan ve neticelerinin muhafaza edildiği bir web tabana sahip, bu bilgilerin uluslararası alakalı müşterilerle paylaştığı sorumlu ve etik iş faaliyetlerinin ilerletilmesi, devam ettirilebilirliği gibi faaliyetleri iyileştirme aşamaları için adanmış kâr marjinalı taşımayan bir organizasyon şeklidir.

SEDEX DENETİMİ
Sedex hazırlık süreci firmalara göre değişiklik gösterse de genelde 3 hafta ile 6 hafta arasıdır. Denetimler genelde yarı haberli şekilde 3 hafta sürer. Denetimlerde yukarıda ele alınan konuların çalışanlarla istişare ve şirket kayıtlarında gerekli kontrolleri yapılarak olumlu ve olumsuz yönlerin tespiti gerçekleştirilip kayıt altına alınır.

SEDEX DENETİMİNDE ELE ALINAN KONULAR
1. Çalışma Şartları
2. Çalışanlara Sağlanan Hak Ve Özgürlükler
3. Çalışanların İşe Uygunluğu
4. İşletmenin İşe Uygunluğıu ( İSG Vb. Konular)
5. İşletme Ve Çevresinin Çevreye, Çalışan Ve Ürüne Etkisi
6. Ürün Ve Üretim Hattının Uygunluğu

1.Çalışma Şartları
Firmanın çalışanlarına sunduğu çalışma ortamları, imkanlarının sedex ’in belirlemiş olduğu standartlara uygunluğunu kontrol eder. Çalışanalar nasıl bir ortamda, ne şartlar altında, aylık ne kadar süre ile çalıştırıldığı gibi sorularla belirlemiş olduğu standartlara uygunluğunu kayıt altına alır.

2. Çalışanlara Sağlanan Hak Ve Özgürlükler
Çalışanların yasal haklarını kullanıp kullanmadığı, bu hakların kısıtlanıp kısıtlanmadığı gibi mevcut durumları ele alı kayıt altına alınır.

3. Çalışanların İşe Uygunluğu
Çalışanın verilen görevleri yerine getirebileceği, bu görevi yerine getirebilcek kapasiteye sahip olup olmadığını kayıt altına alır.

4.İşletmenin Uygunluğu
İşletmenin yapılacak işe elverişli olup olmadığı kayıt altına alınır.

5.İşletme Ve Çevresinin, Çalışan Ve Ürüne Etkisi
İşletmenin çevreye yaratmış olduğu çevre kirliliği, gürültü gibi etkiler belirlenir ve kayıt altına alınır. Çalışan ve ürünlerin üzerindeki etkilerde incelenerek gerekli standartlarının yerine getirilip getirilmediği tespit edilip sonuçlar kayıt altına alınır.

6.Ürün Ve Üretim Hattının Uygunluğu
Ürünün sedex standartlarını karşılayıp karşılamadığı üretim hattının gerekli standartları taşıyıp taşımadığı belirlenip kayıt altına alınır.

SEDEX DENETİMİ YAPAN KURULUŞLAR
1. AAG Members
2. Accordia
3. ALGI
4. Bureau Veritas
5. Intertek
6. KSSA
7. Level Works
8. Partner Africa (formerly Africa Now)
9. Reassurance Network
10. RINA
11. Sercura Ltd
12. SGS
13. SMT Global
14. TÜV Rheinland
15. TÜV SÜD
16. UL – Responsible Sourcing Inc.
17. Wieta
18. WRAP

Start typing and press Enter to search