Arkema Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

Arkema, kimya şirketlerinin küresel tedarik zincirlerindeki sürdürülebilirlik uygulamalarını değerlendirmek, denetlemek ve iyileştirmek amacıyla oluşturduğu bir sektör girişimi olan Together for Sustainability (TfS) üyelerinden biridir. TfS’in sürdürülebilirliği değerlendirmeleri için seçtiği iş ortağı Ecovadis de Arkema’nın bu konudaki performansını değerlendirip puanlandırıyor. Ecovadis’in en önemli değerlendirme kriterlerinden biri olan sürdürülebilir tedarik de Arkema’nın üzerinde en fazla durduğu konular arasında.

 Arkema, tedarikçileriyle ve diğer iş ortaklarıyla sürdürülebilir ilişkiler kurmak için sorumlu satın alma uygulamalarını kullanıyor. Şirketin genel iş ahlakı ve etik değerleri ve özellikle de tedarikçiler için geliştirdiği davranış kuralları, tedarik zincirinin sürdürülebilir hale gelmesinde kritik bir role sahip. Tedarikçilerinden her zaman şeffaf ve hesap verebilir olmasını isteyen Arkema, onlardan da küresel standartlara, düzenlemelere ve anlaşmalara uymasını bekliyor. Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirmek için onlarla iş birlikleri geliştiriyor. Tedarikçilerinin faaliyetlerini, yapılan iş, üretilen ürün ve hizmetlere ve çalışanlara yaklaşımını, ayrıca çevre ile olan ilişkilerini yakından görmek için de periyodik denetimler gerçekleştiriyor.

Arkema’nın Ecovadis süreçleri kapsamında yaptığı tedarik zinciri denetimlerinde üç temel konuya dikkat ettiğini söyleyebiliriz:

  1. Bunlardan ilki insan hakları ve iş standartlarıdır. Çalışanlara örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı verilmesi, makul bir maaş skalasının oluşturulması, çocuk işçiliğinin yasaklanması, iş yerlerinde her türlü ayrımcılığın önüne geçilmesi, sağlık ve güvenlik kurallarına uyulması gibi kriterler bu bağlamda çok önemlidir.
  2. Diğer bir konu da çevredir. Arkema, tedarikçilerinden faaliyetlerini çevre ile uyumlu hale getirmesini bekliyor. Ürün ve hizmetlerin kalitesinden ve güvenirliliğinden asla taviz verilmemesi talep ediyor.
  3. Arkema’nın tedarik zinciri denetimlerinde önemsediği bir diğer konuda etik, doğruluk ve uyumluluktur. Tedarikçilerin rekabet kurallarına uyması, yolsuzlukla mücadele etmesi, şeffaf ve dürüst olması, çıkar çatışmalarına önüne geçmesi, bilgi gizliliğini sağlaması vs, Arkema için en öncelikli konular arasındadır.

Arkema, tedarikçi davranış kurallarına uymayan ve Arkema tarafından istenen kriterleri sağlamayan işletmelerle çalışmamakta ve böyle bir durumda var olan iş ilişkisini sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

Start typing and press Enter to search