Aselsan Tedarik Zinciri Denetimleri

 Aselan tedarik zinciri denetimleri, Aselsan’ın tedarikçisi olacak veya halihazırda tedarikçi olan firmaların katılacağı denetimlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağlı olan Aselsan, Türkiye’nin savunma sanayi elektroniği alanında en büyük kuruluşudur. Ürün ve hizmetlerini yurt içinde yurt dışında birçok farklı ülkeye satan Aselsan;

 • insansız sistemler
 • radar ve elektronik harp
 • deniz, kara ve hava savunma ve silah sistemleri
 • otomasyon ve sağlık teknolojileri
 • haberleşme ve bilgi teknolojileri
 • ulaştırma ve güvenlik
 • trafik
 • elektro-optik ve aviyonik sistemler

gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. Dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi arasında yer alan Aselsan, sıralamadaki yerini her yıl daha da yükseltmektedir. 7000’den fazla çalışanı ve dünya çapında çok fazla tedarikçisi bulunan Aselsan’ın tedarikçilerinden en büyük beklentisi kendi kurumsal değerlerini paylaşmalarıdır. Aselsan tedarik zinciri denetimleri de bu ilke doğrultusunda organize edilmekte; Aselsan’ın ekonomik, sosyal ve çevresel konulardaki beklentilerinin ne kadar karşılandığı incelenmektedir.

Aselsan Tedarik Zinciri Denetimleri Detayları

Aselsan, tedarikçileri için iş etiği ve davranış kuralları yayınlanmıştır. Aselsan tedarik zinciri denetimleri bu kurallar çerçevesinde yapılmakta ve tedarikçilerin bu kurallara eksiksiz bir şekilde uyması beklenmektedir. Şimdi bu kurallara kısaca bir göz atalım:

 • Yasal Uygulamalar
  • Tedarikçiler, yürürlükte olan yasalara uymalıdır.
  • Faaliyetlerinde rekabet kurallarına uyulmalı, adil rekabet yaklaşımı gözetilmelidir.
  • Rüşvet ve yolsuzluk girişimlerinden uzak durulmalıdır.
 • Çalışma Koşulları
  • İşe alım, terfi, ücretlendirme, fazla mesai, eğitim vb gibi konuların hiçbirinde çalışanlara ayrımcılık yapılmamalı.
  • Maaş ve sosyal haklar konusunda yürürlükte olan iş kanunlarının maddeleri esas alınmalıdır.
  • Zorla iş çalıştırılmamalı ve çocuk işçiliği kullanılmamalıdır.
  • Çalışma saatleri planlamalarında yasalarda belirtilen süreler aşılmamalıdır.
  • Özel hayatın gizliliği, fikir ve düşünce özgürlüğü, bireylerin saygınlığı gibi temel hak ve özgürlükler korunmalıdır.
  • Çalışanlara sendikal haklar tanınmalı, toplu iş sözleşmesi fırsatı verilmelidir.
  • İş yerinde bezdiri önlenmelidir. Yani çalışanlar hiçbir şekilde; fiziksel, sözlü, psikolojik, cinsel ve duygusal taci yoluyla istismar edilmemeli, hakları çiğnenmemelidir. Tedarikçiler, bunun önüne geçmek için geniş kapsamlı önlemler almalıdır.
 • Etik Kurallar
  • Kurumsal değerler korunmalı
  • Dürüstlük ve doğruluk faaliyetlere yansıtılmalı
  • Ticari sırlar korunmalı; piyasada rekabet avantajı oluşturacak her türlü bilgi, doküman, fikir vs koruma altına alınmalıdır.
  • Çıkar çatışmalarından uzak durulmalıdır.
  • Yapılan işlerle ilgili tüm çalışmalar dokümante edilerek kayıt altına alınmalı
  • Üçüncü taraflarla olan ilişkilerde etik ilkelere bağlı kalınmalı; Aselsan’ın kurumsal değerleri ve çıkarları gözetilmelidir.
  • Hediyeleşmelerde hediye tutarı asgari ücretin dörtte birini aşmamalıdır. Promosyon niteliğindeki basit hediyelerin dışında herhangi bir usulsüzlüğe sebebiyet verecek bir hediye alma / verme durumu olmamalıdır.
  • Tedarikçiler, herhangi bir test veya üretim amacıyla Aselsan tarafından verilen malzemeleri korumakla mükelleftir.
  • Aselsan tedarik zinciri denetimlerinde, tedarikçilerin sadece Aselsan tarafından kullanımına izin verilen malzemeleri ve kaynakları kullandıkları incelenmektedir. Bu bağlamda, kullanım tarihi dolmuş, hatalı, zararlı vb gibi malzemeler kullanılmamalıdır.
  • Tedarikçiler ve onların çalışanlarının sosyal medya kullanımları da Aselsan tarafından analiz edilmektedir. Bu bağlamda, sosyal medyada Aselsan’ın kurumsal değerleriyle bağdaşmayan hiçbir paylaşım yapılmamalıdır.
  • Aselsan tedarik zinciri denetimleri, tedarikçilerin kendi alt yüklenicilerini nasıl seçtiklerini ve onlarla nasıl ilişkiler kurduklarını da kapsamaktadır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Aselsan tedarik zinciri denetimlerinde, tedarikçilerin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri de incelenmektedir. Bu bağlamda tedarikçilerin, yürürlükteki yasa, yönetmelik ve standartlara uygun şekilde planladıkları bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi olmalıdır.
 • Çevre
  • Tedarikçiler çevresel sürdürülebilirlik prensiplerine sahip olmalıdır. Aselsan’ın tedarikçisi olacak her firma bir çevre yönetim sistemi kurmalı; çevresel etkilerini sürekli olarak analiz etmeli ve sürdürülebilir bir şekilde azaltmaya çalışmalıdır.

Aselsan tedarik zinciri denetimlerinde bu kuralları esas alan incelemelr yapmaktadır. Denetimleri doğrudan kendisi veya görevlendirdiği üçüncü taraf kişi veya kurumlar yapabilmektedir. Denetim sonucunda, mevcut tedarikçinin / tedarikçi adayının bu kurallara uymadığı tespit edilirse iş ilişkisi sonlandırılmaktadır.

Aselsan Tedarik Zinciri Denetimleri Danışmanlık Hizmeti

Aselsan’ın tedarikçisi olmak isteyen firmalar, bu süreçte danışmanlık hizmeti aldığı takdirde denetimler çok daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilmektedir. Aselsan tedarik zinciri denetimleri konusunda danışmanlık hizmeti veren firmalar, tedarikçi başvurusu, dokümantasyon, denetimlere hazırlık, denetimlerden sonraki süreçler ve daha birçok konuda işletmelere yardımcı olmaktadır.

 

 

Start typing and press Enter to search