Aspiration Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri

 

Dünyanın kurumsal sosyal sorumluluğu en yüksek bankalarından biri olan Aspiration, sadece finansal başarıya değil sosyal ve çevresel etkilere de odaklanıyor. Aspiration için ticari kâr kadar faaliyetlerinin çevre, toplum, müşteri ve diğer sosyal ortaklar üzerinde bıraktığı izler de çok önemli. Bu nedenle, kapsamlı bir kurumsal sosyal sorumluluk politikası geliştirmiş durumda.

Aspiration, gelirinin önemli bir bölümünü çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına ayırıyor. Örneğin, yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi için ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunuyor; dünyada bu işin öncüsü olan kuruluşlara finansal destek sağlıyor. Dünyada belki de çok az bankanın yaptığı bir uygulamadan bahsetmekte fayda var; Aspiration’da ağaç dikme hesabı açabiliyor ve diktiğini ağaç başına ödül kazabiliryorsunuz. Aspiration ayrıca kurumsal karbon ayak izini de büyük bir titizlikte takip ediyor ve kurumsal sürdürülebilirlik raporlama yaparken bu bilgilere de yer veriyor. Karbon kredileri de yine Aspiration’ın çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında. Bu krediler ile karbon ayak izini büyük oranda dengeliyor.

Aspiration, farklı konularda oluşturduğu fonlarla küresel sürdürülebilirliğe katkı sunmayı amaçlıyor. Bu bağlamda, şirketin kurumsal sosyal politikalarının özetle şu ilkeler çerçevesinde geliştiğini söyleyebiliriz:

  • Yoksulluk: Aspiration Küresel Yoksulluk Fonu, açlıkla ve evsizlikle mücadele eden hayır kurumlarının yanı sıra sürdürülebilir istihdam ve acil yardım yoluyla dünyanın dört bir yanındaki insanlara destek olmak için oluşturulmuştur.
  • Su: Su Fonu, gelişmekte olan ülkelere temiz ve erişebilir su sağlamak için çalışan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşmaktadır. Bu kuruluşlar sadece kuyu açmakla kalmaz, daha sağlıklı topluluklar ve daha güçlü yerel ekonomiler yaratmak için çalışırlar.
  • Eğitim: Eğitim Fonu, öğretmenleri ve müdürleri eğiten ve ihtiyaç duyanların kaliteli bir eğitim alabilmesi için öğrencilere programlar sunan kuruluşlardan oluşur.
  • Çevre: Çevre Fonu, gezegenimizi korumak için tüm dünyada faaliyet gösteriyor. Bu fondaki hayır kurumları, tükenen doğal kaynaklarımızı korumaya çalışıyor ve iklim değişikliği ile mücadele ediyor.
  • Sağlık: Sağlık Fonu, aşı temin etmek ve onları en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırmak için çalışan, tıbbi malzeme ve sağlık eğitimi veren; kanser, diyabet, Alzheimer ve AIDS gibi hastalıklar hakkında araştırma yapan kuruluşları içermektedir.
  • İnsan hakları: İnsan Hakları Fonu, insan ticareti ve işkenceyle mücadele eden ve kadınların, göçmenlerin ve engellilerin haklarını savunan hayır kurumlarından oluşmaktadır.
  • Fırsat fonu: Bu fon, 5 bin dolar ve altındaki mikro kredilerin yanı sıra küçük bir işletme kurmak isteyen insanlara sunulan rehberlik hizmeti ve desteğini kapsamaktadır.

 

Start typing and press Enter to search