BASF Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

Kimya sektöründe faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan BASF, aynı zamanda dünyanın en sürdürülebilir kurumlarından biri. Ticari faaliyetlerinde ekonomik başarı, sosyal sorumluluk ve çevreyi koruma hedeflerini birleştiriyor; ürün ve hizmelerinde sürdürülebilirliği her zaman ilk sıraya koyuyor. Bu bağlamda, tedarikçilerini de yine çevresel, sosyal ve ekonomik konularda sürdürülebilir olan şirketler arasından seçmeye özen gösteriyor. Tedarik zincirinin sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğine inanıyor ve bu farkındalık ile tedarikçilerinin sürdürülebilirlik performansını yakından denetliyor.

BASF tedarik zinciri denetimlerinde temelde şu konuları dikkate alıyor:

 • Çevre, güvenlik ve sağlık düzenlemelerine uyulması
 • Ürünlerin güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde geliştirilmesi, üretilmesi, taşınması, kullanılması ve atık olarak değerlendirilmesi
 • Kaynakların verimli kullanılması, enerji tasarrufunun yapılması ve çevre dostu teknolojilerden faydalanılması
 • Karbon emisyonlarının düşürülmesi, atıkların azaltılması
 • Biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği gibi çevresel konulardaki hassasiyetina artırılması
 • İnsan haklarının korunması
 • Çocuk işçiliğinin önlenmesi
 • Çalışanların toplu iş sözleşmesi, toplu pazarlık ve sendikalaşma haklarının gözetilmesi
 • Onlara karşı oluşacak her türlü ayrımcılığın ve insalık dışı muamelenin engellenmesi
 • Çalışma saatleri, ücretler ve sosyal haklar bakımından onlar için elverişli çalışma koşullarının oluşturulması
 • Tüm faaliyetlerin yasalara ve uluslararası anlaşmalara uygun şekilde gerçekleştirilmesi
 • Rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama gibi faaliyetlerin yasaklanması

BASF, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi için tedarik zinciri denetimlerine önem veriyor. Uluslararası ilkelere ve tedarikçi davranış kurallarına uyulmaması veya tespit edilen ihlallerin düzeltilmemesi gibi durumlarda tedarikçi ilişkilerini sonlandırma hakkını saklı tutuyor.

BASF, Ecovadis’ten kurumsal sürdürülebilirlik derecelendirme hizmeti alan kurumlardan biri aynı zamanda. Ve sürdürülebilir tedarikin de çevre, etik, iş ve insan hakları gibi Ecovadis’in temel kriterlerinden biri olduğunun farkındalığı ile tedarikçi denetimleri üzerinde büyük bir hassasiyetle duruyor; onların gelişimine destek oluyor ve onlarla çeşitli iş birlikleri kuruyor.

Start typing and press Enter to search