Bayer Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

Dünyanın en köklü ilaç şirketlerinden biri olan Bayer, 2019 verilerine göre toplamda 87 ülkede 400’e yakın şirket tarafından temsil ediliyor. Birçok tıbbi alanda ilaç üretimi yapan Bayer, aynı zamanda tüketici sağlığı, tarım ve bitki koruma gibi konularda da yine dünyanın önde gelen markalarından biridir. Giderek büyüyen ve gelişen bir şirket olmasında şüphesiz izlediği politakaların ve benimsediği ilkelerin etkisi çok büyük. 2021 yılı itibariyle 158 yaşında olan şirketin başarısında kurumsal sürdürülebilirlik felsefesi ise kritik bir öneme sahip.

Bayer, Ecovadis tarafından sürdürülebilirlik performansı sürekli olarak denetlenen bir şirkett. Bu bağlamda, tedarik zinciri sürdürülebilirliği de Bayer için en öncelikli konulardan biri. Bayer, tedarikçilerini seçerken onlarla sadece ticari ilişkiler kurmayı değil, onların çevresel, sosyal ve ekonomik gelişimine de katkı sunmayı amaçlıyor. Bu bağlamda tedarik zinciri denetimleri gerçekleştiriyor ve onların sürdürülebilirlik performansını, becerilerini, güçlü ve zayıf yönlerini, risklerini ve fırsatlarını yakından takip ediyor.

Bayer, bugün kimya ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren dünya devi şirketlerinin hemen hepsinin üye olduğu Together for Sustainability (TfS) girişiminin de kurucu ortağıdır. Aynı zamanda bir diğer önemli topluluk olan İlaç Tedarik Zinciri Girişimi’nin (PSCI) de üyesidir. Bu girişimin de tedarik zincirinde yer alan tüm işletmeler ve işletme çalışanları için iyileştirilmiş yaşam koşulları, ekonomik kalkınma ve daha temiz bir çevre hedefleri bulunuyor.

Bayer Ecovadis tedarik zinciri denetimlerinin kapsamını büyük ölçüde Bayer’in tedarikçi davranış kuralları oluşturuyor. Bayer’in tedarikçilerinde aradığı özellikleri şu başlıklar altında toplayabiliriz:

 • Etik
  • İş bütünlüğü
  • Çıkar çatışması
  • Kaygıların tanımlanması
  • Adil rekabet
  • Uluslararası ticaret kontrolleri
  • Özel yaşamın gizliliği ve fikri haklar
  • Bilgi gizliği ve bilgilerin korunması
  • Adil pazarlama uygulamaları
  • Klinik deneyler için standartlar
  • Hayvan sağlığı
  • Genetik kaynakların kullanımı
 • İnsan & İş
  • Çocuk işçiliğinin yasaklanması
  • İstihdamın özgürçe seçilmesi
  • Örgütlenme özgürlüğü
  • Çalışma süreleri, ödemeler ve yan haklar
  • Kapsayıcılık ve çeşitlilik
  • Adil ticaret
  • Yerel topluluklar
 • Sağlık, Güvenlik & Çevre
  • İş sağlığı ve güvenliği
  • Süreç güvenliği
  • Ürün güvenliği
  • Acil durum hazırlığı, risk yönetimi ve eğitimler
  • Atıklar ve emisyonlar
  • Doğal kaynakların muhafazası ve iklimin korunması
 • Kalite
  • Kalite gereksinimleri
  • Güvenlik ve sahteciliğie karşı önlemler
 • Yönetim & Yönetişim Sistemleri
  • Yasal ve diğer gereksinimler
  • Bağlılık ve hesap verebilirlik
  • Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik kriterleri
  • Sistemler, dokümantasyon ve değerlendirme
  • Risk yönetimi
  • İş devamlılığı
  • Sürekli gelişme
  • Eğitim ve uzmanlık
  • Şeffaflık ve kamuoyunu aydınlatma
  • Tedarikçileri değerlendirme hakkı

 

Start typing and press Enter to search