Ben&Jerry’s Tedarikçi Denetimleri

Bir dondurma markası olan Ben&Jerry’s, kaliteli ve lezzetli dondurmalarının yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk performansı ile de ön plana çıkıyor. 1978’de kurulan ve günümüzde Unilever’e bağlı bir marka olan Ben&Jerry’s, doğrulanmış sosyal ve çevresel performans, kamu şeffaflığı ve yasal hesap verebilirliğin en yüksek standartlarını karşılayan işletmelere verilen B-Corp sertifikası sahibi aynı zamanda.

Ben&Jerry’s bu sertifika ile, tedarik zincirinden ve girdi malzemelerinden hayır kurumlarına ve çalışanlara sağlanan faydalara kadar, şirketin tüm sosyal ve çevresel standartları karşıladığını beyan ediyor. Bu bağlamda, tedarikçilerinden de sorumlu tedarik zinciri ilkelerini benimsemelerini ve etik denetimlerden başarıyla geçmesini talep ediyor.

Ben&Jerrys’nin kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları daha ürün tasarımı aşamasında başlıyor. Ben&Jerry’s, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltacak ambalajlar oluşturmaya özen gösteriyor. Markanın dondurma kalıpları için kullandığı kutular, kullanımdan sonra %100 geri dönüştürülebilen kartonlardan yapılıyor. Üretim tesislerinde kaynak israfını en aza indirmek için yenilikçi ve verimli soğutma sistemleri, aydınlatma, su ve atık yönetim sistemleri gibi konularda yatırımlar yapmaya devam ediyor. Çevresel sorumluluk farkındalığı yüksek olan Ben&Jerry’s, atıklarını da tesislerine güç sağlamak için yeniden kullanıyor.

Ben&Jerrys’nin benimsediği ve tedarikçilerini de uygulamaları için teşvik ettiği kurumsal sosyal sorumluluk ve etik değerleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Sığırlara verilen büyüme hormonu (rBGH) kullanımına karşı çıkmak
 • Siyasi faaliyetlerde paranın kullanılmaması
 • Sağlıklı topluluklara, sosyal adalete ve herkes için ekonomik adalete yatırım yaparak dünya çapında barışın aktif olmasına katkı sunmak
 • Mültecilere destek olmak; Ben&Jerry’s, Uluslararası Kurtarma Komitesi’nin (IRC) hayatları savaş, çatışma ve doğal afetler yüzünden altüst olmuş insanlara yardımcı olma misyonunu destekliyor.
 • Irkçı tavır, tutum ve eylemlerin her türlüsünün engellenmesi
 • Demokrasi kavramının sadece siyasette değil, bireysel, toplumsal ve ticari hayatın her alanında uygulanmasını sağlamak
 • Ürünlerde hiçbir şekilde GDO’lu bileşenlerin kullanılmaması
 • Adil ticaret (FairTrade) felsefesini benimsemek; Ben&Jerry’s, gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ölçekli çiftçilerin son derece rekabetçi küresel pazarda başarılı olmasını sağlamak için çalışan Fairtrade’i destekliyor.
 • İklim adaleti; kurumsal sürdürülebilirlik politikalarının bir parçası olarak çevresel konularda da sürdürülebilir olmaya çalışan Ben&Jerry’s, karbon emisyonları konusunda oldukça hassas. Tedarikçilerinden de kurumsal karbon ayak izi konusunda düzenli raporlamalar yapmasını isteyen Ben&Jerry’s, tedarik zincirinin her aşamasında emisyonları azaltmayı hedefliyor.

Ben & Jerry’s, bir Unilever markası olduğundan, etik tedarik zinciri denetimlerinde, Unilever’in şu ilkelerini uyguladığını söyleyebiliriz:

 • İş, yasalara uygun ve dürüst bir şekilde yürütülür.
 • Tüm çalışanlara eşit, saygı ve haysiyetle davranılır.
 • Çalışma gönüllülük esasına göre yürütülür.
 • Tüm çalışanlar uygun yaştadır.
 • Tüm işçilere adil ücret ödenir.
 • Tüm çalışanlar için çalışma saatleri makuldür.
 • İş yerinde tüm çalışanların sağlığı ve güvenliği korunur.
 • Tüm çalışanların adil prosedürlere ve çözümlere erişimi vardır.
 • Çalışma, serbestçe kararlaştırılan ve belgelenen istihdam şartları temelinde yürütülür.
 • Tüm çalışanlar, sendika kurma ve / veya sendikalara katılma ya da bunu yapmaktan kaçınma ve toplu pazarlık yapma haklarını kullanmakta özgürdür.
 • Yerli halklar da dahil olmak üzere toplulukların toprak hakları korunacak ve geliştirilecektir.
 • İş, sürdürülebilirliği kucaklayan ve çevresel etkiyi azaltan bir şekilde yürütülür.

Start typing and press Enter to search