Bosch Tedarik Zinciri Denetimleri

Bosch’un tedarikçisi olmak isteyen firmalar Bosch tedarik zinciri denetimlerinden geçmek zorundadır. Dünyanın en büyük mühendislik şirketlerinden biri olan ve oldukça köklü bir geçmişi bulunan Bosch, başta otomotiv olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Bu denli büyük bir kuruluş olmasından ötürü faaliyetlerini hızlı ve doğru bir şekilde sürdürülebilmesi için dünyanın dört bir yanından tedarikçiyle çalışmaktadır. Bosch tedarik zinciri denetimleri bu çerçeve düzenlenmekte ve Bosch, tedarikçisi olacak firmaları bu denetimlerin sonucuna göre belirlemektedir.

Bosch, gereksinimlerinin tedarikçiler veya alt tedarikçiler tarafından karşılandığından emin olmak için tedarik zinciri denetimleri düzenleyebilmektedir.Herhangi bir denetim veya değerlendirmeden önce tedarikçiyi bilgilendirmekte ve anlaşmayı garanti altına almaktadır. Bazı acil durumlarda kısa vadeli planlama gerekebilmektedir. Örneğin, kalite konularıyla bir sorun tespit edildiğinde hızlı planlamalar yapılaibilmektedir.

Bosch tedarik zinciri denetimlerinde, tedarikçi firma Bosch’un ve gerekirse Bosch müşterilerinin ilgili tüm konulara erişmesine izin vermektedir. Bosch’un üretim yerleri, ticari alanlar, test merkezleri, depolar ve diğer alanların yanı sıra kalite ile ilgili tüm belgelere erişim hakkı bulunmaktadır. Tedarikçi, tescilli materyali korumak için gerekli ve makul tüm önlemleri alabilmektedir. Bosch tedarik zinciri denetimlerinin tamamı veya bir kısmı daha hızlı aksiyon almak amacıyla canlı yayın yoluyla uzaktan da yapılabilmektedir.

Bosch tedarik zinciri denetimleri sonucunda tedarikçi firmayı denetimin sonuçlarıyla ilgili bilgilendirmektedir. Uygunsuzluklar veya iyileştirme fırsatları tespit edilirse, tedarikçi firma,

 • uygulanabilir zaman sınırı içinde bir düzeltici eylem planı hazırlamalı,
 • düzeltici faaliyetleri uygulamalı,
 • Bosch’u ilerleme konusunda uygun şekilde bilgilendirmelidir.

Kalite sorunları bir alt tedarikçiden kaynaklanıyorsa, tedarikçi, gerekirse Bosch’un bu alt tedarikçide bir denetim veya değerlendirme yapmasını da sağlamalıdır. Tedarikçi veya alt tedarikçinin, Bosch’un bir denetim veya değerlendirmeye katılımına karşı haklı itirazları varsa, Bosch üçüncü taraf bağımsız bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetim sonuçlarını da kabul etmektedir.

Bosch Tedarik Zinciri Denetimleri Detayları

Bosch tedarik zinciri denetimleri, Bosch markasının kendi kurumsal ilkeleri ve değerleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, tedarikçi adayı firmalardan bu farkındalığa sahip olması beklenmektedir.

Bosch, tüm faaliyetlerinde yasallık ilkesine, hem eylemleriyle zımnen hem de sözleşmeye dayalı anlaşmalarda açıkça saygı göstermektedir. Bunlar, geçerli vergilerin ve gümrük vergilerinin ödenmesi, rekabet ve antitröst yasalarına uyum, yolsuzluk ve kara para aklamanın katı bir şekilde yasaklanması, en son teknolojinin uygulanması, gerekli resmi lisansların satın alınması, ihracat kontrol yasalarına uygunluk ve saygı gösterilmesi gibi konuları içermektedir.

Bosch iş ortaklarından ve tedarikçilerinden iş birliklerinin bir parçası olarak yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etmelerini, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerine uymalarını ve davranış kurallarına uymalarını beklemektedir. Ayrıca, Bosch’a karşı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla görevlendirilen üçüncü tarafların da bu kurallara uymasını sağlamak için adımlar atmalarını beklemektedir.

Bosch tedarik zinciri denetimlerinde, tedarikçi firmaların Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), İşyerinde Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ile uyumlu hareket edip etmediği de incelenmektedir. Bu bağlamda, denetimlerde şu konulara ilişkin konular da analiz edilmektedir:

 • İnsan haklarının korunması
 • Çocuk işçiliğinin kullanılmaması
 • Zorla işçi çalıştırmama
 • Sendikalara katılım hakkı
 • Fırsat eşitliği / ayrımcılığın önüne geçilmesi
 • Çalışanlara eşit çalışma koşullarının sağlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği

Bosch tedarikçileri, insan hayatı ve çevreye yönelik risklerden kaçınmak için önlemler almalı; faaliyetlerinin çevresel etkilerini sınırlandırmalı ve kaynakları sorumlu bir şekilde yönetmelidir. İş ortakları ve tedarikçiler tarafından kullanılan tüm süreçler, faaliyet alanları ve üretim kaynakları, yangın güvenliği ve çevre koruma ile ilgili geçerli yasal gereklilikler ve standartları karşılamalıdır.

Bosch tedarik zinciri denetimlerinde, tedarikçilerin şu iş ilişkisi ilkelerine de uymasu beklenmektedir:

 • Çıkar çatışmalarından kaçınma
 • Adil rekabet kurallarına uyma
 • Yolsuzluk ve para aklama faaliyetlerinen uzak durma
 • Ticari sırların korunması
 • Silahlı grupları finanse etmekten kaçınma

Bosch Tedarik Zinciri Denetimleri Danışmanlık Hizmeti

Bosch’un tedarikçisi olmak, firmalara hem büyük bir prestij hem yüksek gelir sağlayacaktır. Bu da Bosch tedarik zinciri denetimlerinden geçilmesiyle mümkündür. Tedarik zinciri denetimlerinden başarıyla ayrılmak isteyen firmalar, bu konuda danışmanlık hizmeti almalıdır. Bu sayede Bosch tedarik zinciri denetimleri çok daha başarılı, hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilmektedir. Tedarikçi adayı firmalar, denetimlere katılmadan önce mutlaka danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarla iletişime geçerek detaylar hakkında bilgi almalıdır.

 

Start typing and press Enter to search