Brenntag AG Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

Kuruluş tarihi 1870’lere kadar uzanan Brenntag AG, dünyanın önde gelen kimyasal dağıtım şirketlerinden biridir. Dünya çapında 100’e yakın ülkede faaliyet gösteren şirket, özel ve endüstriyel kimyasallar, kimyasal ürün ve içeriklerin dağıtımında küresel pazar lideri olmak için çalışmaktadır. Global olarak faaliyet gösterdiğinden dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda tedarikçiyle iş ortaklığı bulunmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkelerinden asla taviz vermeyen bir yönetim anlayışını benimseyen Brenntag AG, bu bağlamda Ecovadis tarafından ödül verilen şirketlerden biridir.

Bilindiği üzere Ecovadis, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını değerlendiren, uluslararası bağımsız bir sürdürülebilirlik değerlendirmeleri sağlayıcısıdır. Ecovadis’in değerlendirme yaptığı kategorilerden biri de sürdürülebilir tedarik uygulamalarıdır. Bir şirket Ecovadis’ten yüksek puan almak istiyorsa tedarikçilerinin sosyal ve çevresel performanslarını takip etmesi ve sadece bu konularda Ecovadis kriterlerini karşılayan tedarikçilerle çalışması gerekmektedir. Brenntag AG de bunu başaran ve Ecovadis tarafından Gold (Altın) ödülü verilen şirketlerden biridir. En son Nisan 2020’de yapılan değerlendirmede, 2016 yılında elde ettiği Gold statüyü koruma başarısı göstermiştir.

Brenntag AG’nin kimya sektöründe dünyaca ünlü bir marka haline gelmesinde kuşkusuz Ecovadis ödülleri almasının etkisi çok büyüktür. Bu ödülleri alırken de tedarik zincirinde sürdürülebilirlik yaklaşımlarını benimsemesi ve kurumsal sürdürülebilirliğe önem veren tedarikçilerle çalışması son derece önemlidir. Brenntag AG, diğer çok paydaşlı şirketler gibi tedarik zinciri sürdürülebilirliğini sağlamak için tedarikçi denetimleri düzenlemektedir. Ecovadis tedarik zinciri denetimlerinde tedarikçilerinin ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli olan sürdürülebilirlik ilkelerine, yönetmeliklerine ve anlaşmalarına ne derece bağlı olduğunu analiz etmektedir.

Brenntag AG, Together for Sustainability (TfS) üyeliği kapsamında her yıl belirli sayıda tedarikçisinin sürdürülebilirlik değerlendirmelerinden geçmesini şart koşmaktadır. Böylece tedarikçilerinin sürdürülebilirlik performansıyla ilgili daha fazla şeffaflık ve satın alma kararlarında sürdürülebilirlik konularını daha iyi değerlendirebilme fırsatı elde etmektedir. EcoVadis değerlendirme sistemine göre tedarikçiler, yapılandırılmış ve proaktif bir sürdürülebilirlik yaklaşımına, değerlendirilen alanlarla ilgili politikalara ve pratikte somut eylemlere, temel bir raporlama sistemine veya bir dizi performans göstergesine sahiptir.

Kimyasal dağıtımda küresel pazar lideri olan Brenntag, sadece kendi şirketinde değil, kimya endüstrisinin tedarik zincirinde de sürdürülebilirliği iyileştirmeye çalışmaktadır. Şirketin hedefi, sürdürülebilirlik stratejisinin küresel ölçekte sürekli olarak geliştirilmesi ve böylece iş faaliyetlerinin bir parçası olarak ekonomiyi ekoloji ve sosyal konularla uyumlu hale getirmektir.

Brenntag AG, sürdürülebilirliğin ancak kimya endüstrisindeki tüm paydaşların ortak taahhüdü ile sağlanabileceğine inanmaktadır. Brenntag’ın tedarikçileri ve müşterileri ile yakın ve sürekli bir diyalog halinde bulunmasının nedeni de budur. Bu sebeple tedarikçilerinden yürürlükteki yasalara tam olarak uymalarını ve uluslararası kabul görmüş çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim standartlarına uyum sağlamalarını beklemektedir. Bu kapsamda oluşturduğu tedarikçi davranış kurallarında Brenntag’ın İş Ahlakı ve Etik Kuralları, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Responsible Care programının maddelerini benimsemiştir.

Brenntag AG, yerinde denetimlerle veya üçüncü taraf değerlendirmeleri ile tedarikçilerinden şu konulardaki gereklilikleri sağlamasını beklemektedir:

  • Yürürlükteki tüm çevre, sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uymak
  • Tüm operasyonlarında, prosedürlerinde, hizmetlerinde ve ürünlerinde çalışanların, tedarikçilerin, müşterilerin, taşeronların ve genel halkın sağlık ve güvenliğinin korumak
  • Kaynakları verimli kullanmak, atıkları azaltmak ve hava, su ve toprak üzerindeki çevresel etkileri sürekli olarak en aza indirmek
  • Çalışanlarına saygılı ve dürüst davranmak, yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uymak ve işlerini etik bir şekilde yürütmek
  • İnsan haklarının korunmasını desteklemek ve insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamak
  • İş yerinde hiçbir şekilde zorunlu veya çocuk işçi çalıştırmamak ve ayrımcılıkla mücadele etmek
  • Asgari ücret, adil çalışma saatleri ve örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık gibi sosyal ve asgari standartlara uymak
  • Geçerli tüm ulusal ve uluslararası ticaret kontrol yönetmeliklerine uymak
  • Rüşvet ve yolsuzluk olaylarından kaçınmak
  • Gizli bilgileri uygun şekilde kullanmak ve tüm fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek

 

 

Start typing and press Enter to search