BSCI Denetim

BSCI NEDİR?

Açılımı BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE şeklinde ve anlamı TİCARİ SOSYAL UYGUNLUK GİRİŞİMİ olan dünya çapında firmaların dahil olduğu çalışma koşullarını geliştirme odaklı ticari temelli bir girişimdir.

Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakları ayrımcılık yapılmaması, adil ücret, insana yakışır çalışma saatleri, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçiliği önleme, genç çalışanlar için özel koruma, güvencesiz çalışmayı önleme, borçların işgücü ödenmesinin önlenmesi, çevrenin korunması etik iş davranışı BSCI’nin temel prensipleri olup firmalardan bu kurallara uymasını ve uygulamasını istemektedir.

 

NASIL BSCI’YE DAHİL OLUNUR?

Öncelikle BSCI tedarik zincirine dahil olabilmeniz için bu zincir bünyesinde olan bir kuruluşdan talep almanız gerekir. Talep kabul görürse denetim planı oluşturulur ve akabinde BSCI standardına göre denetim gerçekleşir. Denetim sonucu uygunsuzluk olması halinde bir süre tanılır ve giderilmesi beklenir. Uygunsuzluk görülmediği takdirde veri tabanına firmanız dahil edilir. Dahil olmak istediğiniz süre boyunca yıllık olarak gözetim ve denetime tabi olurusunuz.

 

NEDEN BSCI

Eğer BSCI tedarik zincirine girmiş bir firma iseniz, dünya çapında büyük markaların tedarik zincirine de dahil olmuş olursunuz.

 

BSCI DENETİM RAPORU NASIL DOLDURULUR?

Denetim Raporu’nun Yapısı: BSCI Denetimi’nde toplanan tüm bilgiler BSCI Denetim Raporu’nda bildirilir. Buna aşağıdakiler dahildir;

  1. Verisel Kanıtlar
  2. Görüşme Kanıtları
  3. Belge Kanıtı
  4. Ana denetlenenin performans değerlendirmesi
  5. Örneklenmiş tarlaların Performans Değerlendirmesi (ilgiliyse)
  6. Bulgu Raporu

Sistem Kitapçığı Bölüm II’deki kısımlar BSCI Denetim Raporu’nun yapısını izler ve denetçilere Denetim Raporu’nun her bölümünde kendilerinden beklenenlerle ilgili açıklamalar ve talimatlar verir.

 

DENETİM SÜRESİ

Denetimlerin süresi çalışan sayısını baz alarak hesaplanır.

 

Tam Denetim Süresi

İşçi sayısı Tam denetim süresini ve işçi görüşmelerinin sayısının belirler. Aşağıdaki tabloda rakamsal değerler ile gösterilmektedir;

Start typing and press Enter to search