Content Claim Standard (CCS)

İçerik İddia Standardı (CCS), şirketlere nihai bir üründeki belirli girdi malzemelerini doğrulamak için araçlar sağlayan bir gözetim zinciri standardıdır. Textile Exchange tarafından geliştirilen Content Claim Standard (CCS), kendi başına bir sertifikasyon programı değildir. Fakat tüm Tekstil Exchange standartları, malzemeleri kaynaktan nihai ürüne kadar takip etmek için kullanılan gözetim zinciri gereksinimleri olarak İçerik İddia Standardını (CCS) uygular. Bu durum tesislerin minimum ek denetim gerekliliğiyle birden fazla Textile Exchange standardına göre sertifikalandırılmasına olanak tanımaktadır.

CCS’nin amacı, içerik iddialarının doğruluğunu sağlamaktır. Standart, tedarik zinciri boyunca doğrulanmış girdi malzemesini izler ve farklı endüstriler ve ürünler için geçerlidir. CCS, orijinal girdi kaynağından nihai ürüne kadar talep edilen materyalin özelliklerinin bütünlüğünü korumayı amaçlamaktadır. CCS, diğer Textile Exhange standartları aracılığıyla akredite üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşları tarafından doğrulanır.

Content Claim Standard şu konularda doğru aksiyonlar alınmasını sağlar:

 • Textile Exchange’in tüm standartları için gözetim zinciri temeli oluşturmak
 • İçerik iddiaları hakkında tüketicilerle güven oluşturmak için etkili bir araca sahip endüstriler yaratmak
 • İşletmeler arası içerik iddialarını doğrulamak için etkin bir araca sahip şirketler yaratmak

Tüm Textile Exchange standartlarının temeli olan CCS sertifikasını alan kuruluşlar, üretimin her aşamasında gözetim zinciri ilkelerinin takip edildiğini doğrulamış olur. Bu sertifikasyon aracılığıyla kaynaktan nihai ürüne kadar hammadde akışını takip eder. Ürün akışını, belgeleri, hacim mutabakatlarını ve malzeme ve ürünlerin ayrılmasını ele alır. Maksimum düzeyde doğrulama ve izleme için kapsam ve işlem sertifikalarına dayalı bir yöntem izler. İçerik İddia Standardı, küresel olarak uygulanabilir bir standarttır. Üreticiler, markalar, perakendeciler, tüccarlar ve sertifikasyon kuruluşları için çok önemli bir standarttır ve belirli hammadde girişimlerini destekleyen kuruluşları ilgilendiren tedarik zincirlerinde kullanılmaktadır.

Content Claim Standart Kapsamı

İçerik İddia Standardı şu maddelerden oluşmaktadır:

 • Giriş
 • İçerik İddia Standardı Hakkında
 • Tekstil Exchange Hakkında
 • Teşekkür
 • Bu Belge Nasıl Kullanılır
 • Bölüm A: Genel Bilgiler

               A1. Referanslar

               A2. Uygunluk Seviyeleri

 • Bölüm B: CCS Belgelendirme Prensipleri

               B1. Kapsam

               B2. İddialar

               B3. Sertifikasyon Kriterleri

               B4. Sertifika Uygunluğu

 • Bölüm C: Yönetim Sistemi Kriterleri

               C1. Genel Yönetim Sistemi Kriterleri

               C2. Eğitim

               C3. Kayıt tutma

               C4. Dış kaynak kullanımı

 • Bölüm D: Süre. ve İşleme Kriterleri

               D1. Genel Ürün Belgelendirme Kriterleri

               D2. Girdileri Yönetme

               D3. Malzeme Taşıma ve İşleme

               D4. Karıştırma

               D5. Taşıma ve Satış

 • Bölüm E: Marka Kriterleri

               E1. Nihai Ürünlerin Alınması

               E2. Hasar Kontrol Sistemi

               E3. Dağıtım Sitelerinin Yönetimi

               E 4. Ürün Tanımlama ve Satış

 • Bölüm F: Çoklu Tesis ve Grup Kriterleri

               F1. Uygunluk

               F2. İç Kontrol Sistemi Kriterleri

               F3. Tesis Kriterleri

               F4. Tesislerim Denetlenmesi

               F5. Tesis Ekleme ve Kaldırma

 • Ek A – Tanımlar

Content Claim Standard Belgesi

CCS Belgesi almak isteyen kuruluşların bazı kriterleri dikkate alması gerekmektedir. CCS sertifikası, nihai ürünün markasına kadar ve buna kadar talep edilen materyalin fiziksel mülkiyetini elinde bulunduran tüm tedarik zinciri tesisleri için geçerlidir.

 • Tüccarlar, CCS’deki koşulları karşılamadıkları takdirde talep edilen materyali satabilmek için sertifika almalıdır. Bu durumda, tüm denetimler belgelendirme kuruluşunun takdirine bağlı olarak uzaktan da yürütülebilmektedir.
 • Distribütörlerin, bir marka adına (markaya ait ve dış kaynaklı konumlar dahil) nihai ürünleri işlemeleri halinde sertifika almaları gerekmez.
 • Perakendecilerin, marka olmadıkları veya doğası gereği önemsiz olmayan işlemleri yürüttüğü sürece sertifika almaları gerekmez.
 • Standart küresel olarak geçerlidir.
 • Standart, herhangi bir türdeki malzeme ve ürünlere uygulanabilir.
 • Bir tesis hem talep edilen hem de talep edilmeyen materyalleri işleyebilir. Talep edilen malzeme, talebin temelini oluşturan bir veya daha fazla özelliğe sahip olabilir.

Ürünlerin fiziki mülkiyetini almayan tüccarların, aşağıdaki koşulların tümünün yerine getirilmesi halinde CCS belgelendirilmesi zorunlu değildir:

 • Tüccarın bir marka olmaması
 • Tüccarın talep edilen malzemeler için tedarikçisi/tedarikçileri standarda göre sertifikalandırılması
 • Tüccarın işlem sertifikasında tanımlanmış olması
 • Sertifikalı malzemenin tüccarın müşterisine satışını takip etmek için tüccarın tedarikçisinin sertifikasyon kuruluşuna yeterli kayıtların sağlanmış olması
 • Sertifikalı veya toplam hacimde herhangi bir değişiklik olmaması
 • Sertifikalı malzemenin doğrudan tüccarın tedarikçisinden tüccarın müşterisine gönderilmesi; tüccar tarafından dış kaynak kullanımı yapılmaması

Start typing and press Enter to search