Covestro Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

Dünyanın en büyük polimer üreticilerinden biri olan Covestro’nun ürünleri otomotiv, elektronik, inşaat, sağlık, kozmetik, elektronik, spor ve eğlence gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Almanya merkezli bir şirket olan Covestro’nun dünyanın dört bir yanından çok sayıda tedarikçiyle iş birliği bulunmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik prensipleri kapsamında tedarik zincirini de sürdürülebilir hale getirmeye çalışan Covestro, sosyal ve çevresel performansı yüksek tedarikçilerle çalışmayı istemektedir. Bu bağlamda, küresel tedarik zincirleri için dünyanın en güvenilir sürdürülebilirlik derecelendirmeleri ve performans iyileştirme araçları sağlayıcısı olan Ecovadis’ten tedarik zinciri başta olmak üzere diğer birçok alanda değerlendirme / derecelendirme hizmeti almaktadır. Tedarikçilerini Ecovadis kriterleri doğrultusunda seçen Covestro, seçimlerini, yerinde denetimler ve / veya üçüncü taraf bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılan denetlemelerin sonuçları ile doğrulamaktadır.

Covestro, kimya endüstrisinin üstlendiği ve halihazırda 30’dan fazla şirketin yer aldığı ortak bir girişim olan Together for Sustainability’nin (TfS) üyesidir. Bu kâr amacı gütmeyen kuruluşun hedefi, mal ve hizmetleri sorumlu bir şekilde tedarik etmek ve dünya çapında tedarikçi değerlendirme yöntemlerini standartlaştırmak için küresel standartlar programı oluşturmaktır. Covestro, tedarik zinciri yönetimi ve tedarikçi denetimlerinde, etik, çalışan hakları, insan hakları, sağlık ve güvenlik ve çevre alanlarında TfS girişiminin tüm kriterlerini uygulamaya özen göstermektedir.

Covestro, tedarikçilerin gerekli sürdürülebilirlik standartlarını sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek için standartlaştırılmış bir TfS değerlendirme süreci kullanmaktadır. TfS tarafından akredite edilmiş yerleşik bir dış sağlayıcı olan Ecovadis de çevrimiçi (online) değerlendirmeler yürütmektedir. Tedarikçilerin iş uygulamalarının sürdürülebilirlik ilkeleri ile ne derece uyumlu olduğunu değerlendirmektedir. Çevrimiçi değerlendirme için doldurulan anketler, uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik standartlarını esas almakta ve çevreyi koruma, çalışma ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir satın alma kategorilerinde gruplandırılmış 21 sürdürülebilirlik kriteri içermektedir. Sürdürülebilir satın alma / sürdürülebilir tedarik ile ilgili bölümde, aynı zamanda, üst düzey tedarikçilerin sürdürülebilirlik standartlarını ne ölçüde dikkate aldığı da sorgulanmaktadır.

Covestro, tedarikçilerini denetlerken Ecovadis kriterlerini referans almakta ve onlardan Ecovadis’in belirlediği sürdürülebilir tedarikçi prensiplerine uymasını beklemektedir. Bu çerçevede oluşturduğu tedarikçi davranış kuralları, Covestro’nun tedarikçisi olmak isteyen her firmanın dikkat etmesi gereken ilkeleri açıklamaktadır. Covestro Ecovadis tedarik zinciri denetimlerinden başarıyla geçmek isteyen firmalar için şu hususların çok önemli olduğunu söyleyebiliriz:

 • Etik ilkeler
  • İş bütünlüğü
  • Adil rekabet
  • Gizlilik ve fikri mülkiyet
  • Klinik araştırma standartlarına uyum
  • Hayvan sağlığının korunması
 • İş gücü
  • Çocuk işçiliğinden kaçınmak
  • Zorla çalıştırmanın yasaklanması
  • Çeşitlilik ve kapsayıcılık
  • Çalışanlara adil muamele
  • Çalışma saatleri, ücret ve yan haklar konusunda çalışanların mağdur edilmemesi
  • Çalışanlara örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının verilmesi
 • Sağlık, emniyet, çevre ve kalite
  • Kalite gereklilikleri
  • Sağlık, emniyet, çevre ve kalite ile ilgili regülasyonlara uyum
  • Ürün güvenliği
  • İş sağlığı ve güvenliği
  • Süreç güvenliği
  • Acil durum eylem planı, risk yönetimi ve eğitimler
  • Atıkların azaltılması, emisyonların kontrol altına alınması
  • Kaynakların korunması ve iklim değişikliği etkilerinin azaltılması
  • Güvenlik
 • Yönetim sistemleri
  • Yasalara uyum
  • Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik kriterlerinin karşılanması
  • Tedarikçilerin taahhüt ve sorumluluklarının takip edilmesi
  • Risk yönetimi
  • Dokümantasyon
  • Eğitim
  • Sürekli iyileşme

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search