Decathlon COC Denetimi

1.0 Şirkete Genel Bakış – Personel / Üretim / Üretim / (Marka) Pazar Dağılımı

1.1 İşletme Lisansı

1.2 Fabrika kat planı (üretim alanı / lojistik yaşam alanı dahil)

1.3 Fabrika Organizasyon Şeması

1.4 Üretim Süreci Akış Şeması

1.5 Personel listesi

2.1 Çalışan El Kitabı / Fabrika Planlama / Güvenlik Yönetmeliği / Yurt Kuralları ve

Yönetmelikler 2.2 İşe Alım Prosedürleri / Reklam

2.3 Çalışan kaydı (tüm çalışanlar) / iş sözleşmesi (tüm çalışanlar)

2.4 Çocuk Çalışma Kayıt Belgesi ve Çalışma Düzenlemesi (varsa)

2.5 Çocuk işçiler ve özel iş türlerinin tıbbi kayıtları (varsa)

3.0 Çalışma Kartı/Zaman Çizelgesi (sezon dışı dahil yaklaşık 12 aylık bir kayıt)

3.1 Kapsamlı zamanlama (fazla mesai gecikmesi) onayı

3.2 Üretim vardiya kaydı (kayıt kaydı)

3.3 Rotasyon planı ve kaydı (varsa)

3.4 Fazla mesai uygulaması/durdurma ve malzeme bekleme gibi anormal kayıtlar (başvuru formu, yaklaşık 6 ay)

3.5 İzin kaydı (başvuru formu, yaklaşık 6 ay)

4.0 Yerel Yönetim Asgari Ücret Belgesi

4.1 Bordro (son 12 aya ait kayıt, sezon dışı sezonu içerir.(Ücret kesintisi kaydı/işçi imzası)

4.2 İstifa başvurusu ve istifa kaydı ve maaş yerleşimi (başvuru formu,yaklaşık 6 ay)

4.3 İhlallerin kaydı (başvuru formu, yaklaşık 6 ay)

4.4 Sosyal Güvenlik Sigortası Ödeme Belgesi ve Katılım Sigortası (Ek ve Çıkarma) Kayıt (yaklaşık 6 ay)

4.5 Sosyal güvenlik (iş kazası / emeklilik / işsizlik / sağlık / doğum sigortası vb.)onay

5.1 Fabrikalarda havai fişeklerin sağlığı ve güvenliği için kurallar ve düzenlemeler

5.2 Üretim ekipmanı listesi / yangın ekipmanı listesi ve dağıtımı / sağlık (yangın) güvenliği muayene kayıtları

5.3 Sağlık (Yangın) Güvenlik Komitesi Organizasyon Yapısı / Personel Sorumlulukları / Sağlık

      (Yangın) Güvenlik Muayene Kayıtları

5.4 Güvenlik Görevlisi Yeterlilik Belgesi / İlk Yardım Personeli Yeterlilik Belgesi / Tıbbi Personel Yeterlilik Belgesi

5.5 Fabrika Acil Durum Planı/Acil Durum Personel Organizasyon Yapısı ve Eğitim Kaydı

5.6 Yangın kaçış programı / yangın güvenliği eğitim kaydı / yangın merdiveni (yangın merdiveni) tatbikatı ve

       simüle edilmiş ilk yardım kaydı (fotoğraf)

5.7 İlk Yardım Çantası İlaç Listesi / İlaç Kaydı

5.8 keskin silah alıcı-verici kontrol kaydı/kırık iğne kontrol kaydı/metal algılama kayıt (varsa)

5.9 Büyük ve küçük endüstriyel kazalar için tıbbi tedavi kayıtları / tekrarlamanın önlenmesi miktar

5.10 Fabrika Binası Yapı Güvenlik Belgesi (Tamamlama Kabul Belgesi) / Fabrika Yangın Kabul (Yıllık Kontrol) Belgesi

5.11 Özel ekipman (asansör, kazan, forklift vb. kaldırma ekipmanları gibi) kayıt izni/kabul/yıllık muayene belgesi

5.12 Özel operatör (asansör/forklift/elektrikçi/kaynakçı/kazan) kalifikasyonu (çalışma)sertifika

6.0 Çevresel düzenlemeler

6.1 Çevre Koruma Emisyon İzni/Fabrika Üretimi Mühendislik Projesi Çevresel Değerlendirme Raporu

6.2 Çevresel İzleme Raporu (zehirli ve tehlikeli işyeri hava kalitesi testi gibi) raporu / atık su deşarj test raporu)

6.3 Atık bertaraf yönetmelikleri ve kayıtları (atık su deşarj ücret sertifikaları dahil)

7.0 Kantin Sağlık İzni/Kantin Personeli Sağlık Kartı veya Tıbbi Kayıt

7.1 Yurt kuralları ve yönetmelikleri

7.2 Güvenlik Yönetmeliği / Güvenlik Tescil Belgesi

7.3 Sendika organizasyonu / çalışan refahı organizasyonu / çalışan temsilcisi seçimi prosedür, sorumluluklar, ilgili faaliyet kayıtları

7.4 Çalışan görüşlerinin toplanması, işlenmesi ve geri bildirimi

Denetimden önce sağlanır

Yerinde denetim önceliği sağlanmaktadır.

Start typing and press Enter to search