DSM Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

Hollanda merkezli bir şirket olan DSM, hayvan yemleri, kişisel bakım, otomotiv, diyet takviyeleri, elektronik, gıda vb gibi sektörlerde faaliyet göstermektedir. Bu alanlarda üretim yapan DSM, dünyanın farklı noktalarından çok sayıda tedarikçiyle beraber çalışmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk politikalarıyla insan ve çevre üzerinde pozitif değerler yaratmayı en önemli kurumsal ilkelerinden biri haline getirmiş olan DSM, tedarikçilerle olan ilişkilerini de bu doğrultuda düzenlemektedir. DSM, tedarikçilerini günümüzün en tanınmış kurumsal sosyal sorumluluk derecelendirme sağlayıcısı olan EcoVadis aracılığıyla değerlendirmektedir. DSM Ecovadis tedarik zinciri denetimlerinin nihai hedefi, politikaları, eylemleri ve sonuçları aracılığıyla bir şirketin sürdürülebilirlik sisteminin kalitesini ölçmektir.

DSM, tedarikçilerinden sürdürülebilirliğe güçlü bir bağlılık göstermelerini beklemektedir. Ayrıca bu alanda gelişmeye devam etmek için kendisini sürekli olarak geliştirmektedir. Bu çabaları ve girişimleri sayesinde, Ecovadis tarafından Platin KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) derecesi ile ödüllendirilmiştir. DSM, kendi sektöründe değerlendirilen şirketler arasında ilk %1’lik dilime girmeyi başarmıştır. DSM ayrıca, Together for Sustainability’nin (TfS) de üyesidir.

DSM, tedarikçilerinin Ecovadis’in kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleriyle uyumluluğunu teyit etmek için periyodik denetimler düzenlemektedir. Bu denetimlerle tedarikçilerin, DSM’in Ecovadis gerekliliklerine ve iş hayatıyla ilgili dünya çapında geçerli olan düzenlemelere uygun şekilde hazırladığı tedarikçi davranış kurallarına uyum sağladığı doğrulanmaktır. Tedarikçilerin uyması gereken kuralları şöyle sıralayabiliriz:

 • Çalışanlara hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamaz.
 • Çocuk işçilik ve zorla işçi çalıştırmak yasaktır.
 • İş yerinde iş ve işçi sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum sağlanmalıdır.
 • Tedarikçiler, DSM’in belirlediği 12 hayat kurtarıcı kurala uymalıdır.
 • Çalışanlara örgütlenme özgürlüğü tanınmalıdır.
 • Adil bir ücret politikası izlenmelidir.
 • Çalışma saatleri ve süreleri işçilerin sağlığı ve sosyal yaşamıyla uyumlu olmalıdır. Fazla mesai süreleri sınırlandırılmalıdır.
 • Yerel toplumların sağlıklarına ve güvenli yaşamlarına saygı gösterilmelidir.
 • Karbon ayak izi hesaplanmalı ve sürekli olarak azaltılması için uygulamalar geliştirilmelidir.
 • Ürünlerin çevresel etkileri dikkate alınmalıdır.
 • Tedarikçiler, çalışma şartlarını, ürün kalitelerini ve çalışanların refahını sürekli olarak geliştirmelidir.
 • Etkin bir atık yönetimi politikası olmalıdır.
 • Bilgi güvenliği sağlanmalıdır.
 • Tedairkçilerin faaliyetleri, yerel toplumlar için emniyet ve sağlık açısından risk teşkil etmemelidir.
 • Acil durum eylem planı hazırlanmalıdır.
 • Tedarikçiler ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli olan yasa ve yönetmeliklere uymalıdır.
 • Serbest ticaret ve adil rekabet ilkelerinden taviz verilmemelidir.
 • Tedarikçiler, Birleşmiş Milletler veya diğer ulusal veya uluslararası organlar veya hükümetler tarafından uygulanan geçerli ticaret yasalarına ve kısıtlamalarına saygı göstermek zorundadır.
 • Rüşvet ve yolsuzluğun her türlüsünün önüne geçilmelidir.
 • Tedarikçiler, bir DSM çalışanının herhangi bir tedarikçi işletmesindeki mali çıkarları dahil, çıkar çatışması hakkında mevcut tüm bilgileri DSM’ye raporlamalıdır.
 • Tedarikçiler terörizme, suça, tehditlere, salgın hastalıklara, doğal afetlere ve ilgili büyük kazalara maruz kalmayı azaltan politika ve planları sürdürmeye çalışmalıdır.

 

 

 

Start typing and press Enter to search