Eastman Chemical Company Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

 

Eastman, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve birçok pazarda lider olan bir kimya şirketidir. Daha önceleri Kodak markasına bağlı olarak faaliyet gösteren Eastman, 1994 yılında Kodak’tan ayrılmıştır. Merkezi ABD’nin Tennessee eyaletinde bulunan Eastman şu alanlara yönelik ürünler geliştirmektedir: Tarım, hayvancılık, ev aletleri, inşaat, çocuk bakım ürünleri, ticari ev eşyaları, tüketici elektroniği, enerji, su ve yakıt, gözlükler, yiyecek ve içecek, mobilya, temizlik vs.

Birçok farklı sektörde yer almasından ötürü Eastman, tüketici taleplerini karşılayabilmek için dünyanın her yerinden tedarikçilerle çalışmaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmanın Eastman’in en önemli kurumsal sosyal sorumluluk politikalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Eastman de bu konuda ciddi çalışmalar yürütmektedir. Eastman, sürdürülebilir tedarik zincirleri için kimya sektörünün bir girişimi olan Together for Sustainability (TfS) üyesidir. Bu girişimin bir parçası olarak Ecovadis tarafından sağlanan TfS değerlendirmesini kullanarak tedarikçilerini ve tedarik zinciri süreçlerini değerlendirmeye başlamıştır. TfS üyeleri, tedarikçilerinin sürdürülebilirlik yönetimini değerlendirmek için farklı araçlara sahiptir: Ecovadis aracılığıyla yapılan TfS değerlendirmeleri, TfS denetimleri ve önceden onaylanmış denetim şirketleri tarafından yürütülen yerinde denetimler. Bu programlar, çevre, iş gücü uygulamaları, adil iş uygulamaları ve sürdürülebilir tedarik konularına odaklanmaktadır.

Eastman için Ecovadis kriterleri tedarikçi seçiminde büyük rol oynamaktadır. Şirket, Ecovadis’in belirlediği tedarikçi prensipleri doğrultusunda iş ortaklarından şu konularda sürdürülebilir politikalar ve prosedürler oluşturmasını beklemektedir:

 • Toplam mülkiyet maliyeti
 • Ürün tedarik hızı
 • Satış koşulları
 • Tedarikçi uyumluluğu
 • Malzeme ve / veya hizmet kalitesi
 • Sürdürülebilirlik
 • Esneklik ve hızlı geri dönüş yapabilme
 • Yaratıcı fikirler sunabilme
 • Pazar bilgisi ve tecrübesi
 • Emniyet ve güvenlik

Eastman, tedarikçisi olmak isteyen firmaların uyması gereken kuralları, oluşturduğu tedarikçi davranış kurallarında açıklamıştır. Eastman, Ecovadis tedarik zinciri denetimleri kapsamında tedarikçilerini bu kurallara göre yerinde denetleyebilmektedir. Denetimleri doğrudan Eastman’in kendisi veya üçüncü taraf değerlendirme kuruluşları yapabilmektedir. Tedarikçiler, bu kurallara uydukları takdirde Eastman ile çalışmaya başlayabilmektedir.

Eastman’in tedarikçi davranış kuralları şu konular etrafında şekillenmektedir:

 • Eastman’a mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerin, faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasalarına, kurallarına ve düzenlemelerine asgari standart olarak uymaları beklenmektedir.
 • Tedarikçiler işlerini etik bir şekilde yürütmeli, dürüstlük içinde hareket etmeli ve tüm faaliyetlerini doğru ve zamanında kayıt altına almalıdır. Bu bağlamda yolsuzluk, rüşvet, zimmete para geçirme vb gibi faaliyetlerin her türlüsü yasaktır.
 • Tedarikçiler, fikri mülkiyet haklarına saygı göstermelidir; müşteri bilgilerini korumalı ve teknoloji ve know-how transferinin fikri mülkiyet haklarını koruyacak şekilde yapılmasını sağlamalıdır.
 • Tedarikçiler, çalışanların insan haklarını desteklemeli ve onlara aşağıdakiler dahil olmak üzere onurlu ve saygılı davranmalıdır:
  • Yerel yasalara uygun olarak örgütlenme özgürlüğüne izin vermek ve toplu pazarlık hakkını tanımak
  • İşe alma, istihdam ve ücretlendirmede ırk, renk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik, din, siyasi görüş, sendika üyeliği, ulusal köken veya medeni duruma dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması
  • Cinsel taciz veya istismar da dahil olmak üzere tacizden veya başka herhangi bir suistimalin yer almadığı bir çalışma ortamı yaratmak.
 • Tedarikçiler, insan kaçakçılığı veya kölelik faaliyetinde bulunmamalı; herhangi bir biçimde çocuk işçi veya zorla, borç karşılığı veya hapis işçiliği kullanmamalıdır.
 • Tedarikçiler, şu konularda güvenli çalışma koşulları sağlamayı taahhüt etmelidir:
  • Kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlike riskleri için uygun işçi koruması sağlamak
  • Felaket olaylarını önlemek veya hafifletmek için proses güvenliği programlarını sürdürmek
  • Risk değerlendirmeleri yapmak ve acil durum hazırlık planlarını ve müdahale prosedürlerini uygulamak
  • İşçi eğitimi için güvenlik ve tehlike bilgilerinin sağlanması
 • Tedarikçiler, aşağıdakileri yaparak çevresel etkilerini azaltmayı taahhüt etmelidir
  • Gerekli tüm çevresel izinleri, lisansları, bilgi kayıtlarını ve kısıtlamaları almak ve bunlara uymak
  • Atıkların, hava emisyonlarının ve atık su boşaltımlarının güvenli bir şekilde elleçlenmesi, taşınması, depolanması, geri dönüştürülmesi, yeniden kullanılması ve yönetimini sağlamak
  • Atıkların çevreye yayılmaları önlemek ve azaltmak; tedarikçier, su ve enerji de dahil olmak üzere her türlü atığı azaltmaya veya ortadan kaldırmaya çalışmalıdır.
 • Tedarikçiler ürün, hizmet ve süreç kalitesini sürekli olarak iyileştirebilmek için Eastman’in uyulmasını talep ettiği yönetim sistemlerine uygunluğunu doğrulamalıdır.

Start typing and press Enter to search