Fama & Disney Denetim

FAMA & DİSNEY DENETİM

Disnep (Disney Audit Factory) müşterisi kendi markalı ürünlerinin üretildiği her yerin belli standartlara sahip, kurumsal ve güvenli şekilde faaliyet göstermesi için standartlardan yeterli uyumluluğu yakalamaları ve geliştirmeleri amacıyla yapılan denetimlerdir.

DİSNEY LİSANS BELGESİ

Disnep müşterisinin markasına ait ürünleri üretmek ticari anlaşmalar sağlamak için gerekli gördüğü yeterliliğe sahip olduğunuz fama denetimlerinde kayıt altına alınması ile bu lisansa sahip olup ticari faaliyetleri gerçekleştire bilirsiniz.

Fama denetimlerinde istenen belgeler şu şekildedir;

1.Personel kayıtları

 • İşe devam kayıtları,
 • Maaş bordroları,
 • Aylık hesap pusuluları,
 • Son aya ait bildirgeler,
 • İş Sözleşmeleri,
 • Yıllık İzin Kayıtları,

2.İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıtları

 • Bina Yerleşim Planları,
 • Tahliye Planı,
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
 • İtfaiye Raporu,
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı kullanım izin belgesi,
 • Yangın Söndürme Tüpü ve Dolapların Sayısı,
 • Yangın Söndürme Tüpü ve Dolaplarının Kontrol Listesi,
 • Yangın Söndürme Eğitim Kayıtları,
 • Acil Durum Tahliye Tatbikat Kayıtları,
 • Çalışan Temsilcisi Seçim Tutanakları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Tutanakları,
 • İş Güvenliği Uzman Sözleşmesi,
 • İşyeri Hekim Sözleşmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi,
 • Tüm Çalışanların Periyodik Sağlık Muayene Raporları,
 • İlkyardım Eğitim Sertifikaları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kayıtları,
 • Hijyen Sertifikası,
 • İş Kazası Kayıtları Asansör,
 • Caraskal, Vinç, Jeneratör, Buhar Kazanı, Kompresör, Motopompa, Forklift gibi araçların Periyodik Muayene raporları,
 • Kazancı belgesi,
 • Forklift operatör belgesi,
 • İşletmenin elektrik sistemi topraklama ölçümü,
 • İç elektrik tesisat uygunluk raporu,
 • Kullanılan kimyasalların listesi,
 • MSDS formları,
 • İşletmede bulunan bölümler için İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİ (Gürültü, toz, aydınlatma, sıcaklık ve kimyasal vb.)
 • İçme Suyu Analizi

3.Çevre İle İlgili Kayıtlar

 • İşyerine ait çevre izin belgesi,
 • Çed kapsamaz raporu,
 • Çevre koruma belgeleri (Baca gazı emisyon raporu, atık su analizi, atık su deşarj izni, katı atık sözleşmeleri),
 • Atık beyanları ve ulusal atık taşıma formları,

4.Diğer Kayıtlar

 • İş alım ve çıkış Prosedürü,
 • Geçmiş denetim kayıtları,
 • İç ve dış fason tedarikçi firma listeleri,
 • Güvenlik görevlisi çalışanın iş sözleşmesi,
 • Üretim kayıtları,
 • İş giriş-çıkış kayıtları (turn over),
 • Müşteri listesi,
 • Dilek şikayet kayıtları,
 • Disiplin Prosedürü ve Kayıtları,
 • Müşteri Listesi,
 • Diğer Prosedür ve Politikalar Müşteri Listesi,
 • İş akış şeması,
 • Organizasyon şeması,

Bu belgeler incelenerek işletmedeki standartların yakalanıp yakalanamadığı tespit edilir. Ve bu tespit edilen sonuçlar kayıt altına alınır. Olumlu sonuçlanan denetimler sonucu ticari faaliyetlere geçilebilir.

Bu belgelerin tamamlanması eksiklerin tespiti gibi konularda deneyim ve tecrübelerimiz ile sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Start typing and press Enter to search