Henkel Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

 

Henkel, dünyanın en büyük ve en köklü kimya şirketlerinden biri olup birçok ülkede faaliyet göstermektedir. Deterjan, boya, parfüm vb gibi kimyasal ürünleri dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılmaktadır. Ürün gamının bu kadar geniş olması ve farklı sektörlerde faaliyet göstermesinden ötürü Henkel’in tedarik ağı da oldukça geniştir. Kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk farkındalığı oldukça yüksek olan Henkel, tüm süreçlerinde olduğu gibi tedarik zinciri yönetiminde de sürdürülebilirliğe son derece önem vermektedir. Bu bağlamda, tedarikçilerinin ekonomik, sosyal ve çevresel performansını yakından takip etmektedir. Bunu da tedarikçi denetimleri ile sağlamaktadır.

Henkel, tedarikçilerini sürdürülebilirlik performansını ve risklerini de kapsayan kapsamlı bir süreçte değerlendirmektedir. Tedarikçiler için denetim programlarının sistematik olarak genişletilmesi, şirket için önemli bir önceliktir. Henkel, gerçekleştirilen tedarikçi denetimlerinin sayısını artırmanın yanı sıra şeffaflık ve verimliliklerini de artırmayı ve şirketler arasında ortak standartların oluşturulmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Şirketler arasında mevcut denetim sonuçlarının paylaşılması, tedarik zincirindeki sürdürülebilirlik standartlarının iyileştirilmesine yönelik önemli bir adımdır. Bu bağlamda, 2012 yılında başlatılan Together for Sustainability (Tfs) girişimi, kimya sektöründeki şirketlerin tedarik zinciri yönetiminde en önemli kılavuzlardan biri olmuştur. Kimya endüstrisindeki farklı şirketlerle iş birliği içinde çalışan Henkel, tedarikçiler için sürdürülebilirlik değerlendirmesini ve denetim kriterlerini standart hale getirmektir. Denetim kapsamı, sosyal standartların yanı sıra çevre standartlarını da içermektedir.

Daha sürdürülebilir bir tedarik zincirini teşvik eden TfS girişiminin bir üyesi olan Henkel’in sürdürülebilirlik yönetimi, 2018 yılında uluslararası derecelendirme kuruluşu EcoVadis tarafından analiz edilmiştir. Değerlendirmelerden çok iyi sonuçlar alan Henkel, en sürdürülebilir şirketlerin ilk yüzde 1’i arasında yer almayı başarmıştır. Henkel’in bu başarısında Ecovadis tedarik zinciri denetimlerinin kapsamlı, güvenli, şeffaf ve Ecovadis kriterlerine uygun olmasının etkisi çok büyüktür.

Henkel’in dünya çapındaki tedarikçileri, Alman Malzeme Yönetimi, Satın Alma ve Lojistik Derneği’nin (BME) sektörler arası davranış kurallarına uymak zorundadır. Bu kurallar, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin on ilkesine dayanmaktadır. Ayrıca, Ecovadis tarafından en sürdürülebilir tedarik zincirine sahip olan şirket ödülü alması için de bu kurallara uyum son derece önemlidir. Henkel’in tedarikçilerinin uyması gereken kuralları şöyle özetleyebiliriz:

  • Tedarikçiler hiçbir şekilde yolsuzluk faaliyetlerinin içinde yer almamalıdır.
  • Adil rekabet ilkelerine saygı gösterilmelidir; faaliyetlerde antitröst (tekelciliğe karşı) bir yaklaşım sergilenmelidir.
  • Zorla işçi çalıştırılmamalıdır.
  • Çocuk işçiliği kullanılmamalıdır. Çalışanların minimum yaş sınırı ulusal ve / veya uluslararası standartlara, anlaşmalara ve sözleşmelere uygun olmalıdır.
  • İnsan haklarına saygı gösterilmelidir.
  • Çalışanlar arasında hiçbir sebepten ötürü ayrımcılık yapılmamalıdır.
  • Çalışanların sağlıkları korunmalıdır; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tahsis edilmelidir.
  • Adil bir çalışma ortamı oluşturulmalıdır. Çalışanlara ücretlendirme, yan haklar ve çalışma süreleri bakımından adil bir muamelede bulunulmalıdır.
  • Çevresel standartlara uyum sağlanmalıdır.
  • Şirket bilgilerinin güvenliği sağlanmalıdır.

Start typing and press Enter to search