Henkel Tedarikçisi Olmak

Henkel Tedarikçi Denetimleri

Henkel tedarikçi denetimleri, Henkel’in tedarikçilerinin sürdürülebilirlik performansını ve risklerini değerlendirdiği kapsamlı bir süreçtir. Tedarikçilerinin gelişimini sürekli kontrol etmek ve onları çevresel, sosyal ve ekonomik konularda güçlendirmek isteyen Henkel, denetimlerini sistematik hale getirmekte ve şeffaf bir şekilde sürdürmektedir. Dünyanın en büyük ve en köklü kimya şirketlerinden biri olan Henkel’in tedarikçisi olmak isteyen firmalar Henkel tedarikçi denetimlerini başarıyla atlatmak zorundadır.

Merkezi Almanya’da bulunan Henkel çok uluslu bir şirkettir ve dünyanın dört bir yanında faaliyet göstermektedir. Boya, parfüm, deterjan vb gibi kimyasal ürünler üreten Henkel, üretim talebini karşılamak için çok sayıda tedarikçiyle çalışmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkelerinin bir gereği olarak tedarikçi seçiminde de belirli kuralları gözetmektedir. Henkel, diğer iş süreçlerinde olduğu gibi tedarik zincirinde de sürdürülebilirlik standartlarının iyileştirilmesine yönelik önemli bir adım atmıştır ve bu kapsamda Henkel tedarikçi denetimlerini gerçekleştirmektedir.

Henkel Tedarikçisi Olmak İsteyen Firmaların Yapması Gerekenler

Henkel, tedarikçilerinden Almanya’daki Malzeme Yönetimi, Satın Alma Lojistik Derneği’nin (AMMPL veya Almanca kısaltmasıyla BME) sektörler arası davranış kurallarına uymasını talep etmektedir. Bu, dünya çapındaki tüm Henkel tedarikçileri için geçerlidir. Henkel tedarikçi denetimleri de bu çerçevede düzenlenmektedir. Denetimlere giden denetçiler, AMMPL’nin davranış kurallarının işletmede uygulanma düzeyini tespit etmeye çalışmakta ve eksiklikleri / uygunsuzlukları raporlamaktadır.

AMMPL davranış kuralları, yönetimi ve çalışanları ile birlikte imzalayan tüm şirketler için geçerlidir ve imzalayan şirketin tüm iş ilişkileri için bir temel oluşturmaktadır. Bu kurallarda belirtilen etik ilkeler,

 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
 • ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmeleri
 • Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
 • BM Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşmeler
 • Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme ve
 • Çok Uluslu Şirketler için OECD Yönergeleri

esas alınarak belirlenmiştir. Henkel tedarikçi denetimlerine kılavuzluk eden bu kuralları şöyle özetleyebiliriz:

 • Yolsuzlukla mücadele yasalarına uyum sağlamak
 • Adil rekabet / Anti-tröst hukuku gereklilikleri karşılamak
 • Zorla işçi çalıştırma ve çocuk işçiliğinin yasaklanması
 • Uluslararası insan haklarının korunması
 • İş yerlerinde ayrımcılığın engellenmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına / yasalarına uymak
 • İşçiler için adil çalışma koşullarının oluşturulması
 • Çevreyi koruma
 • Şirketin gizli bilgilerinin korunması

Henkel Tedarikçi Denetimleri Nasıl Yapılır?

Henkel, tedarikçisi olmak isteyen işletmeler için şu adımları izlemektedir:

 1. Tedarikçi adayları ile ilgili ön kontroller ve ardından bir risk değerlendirmesi yapılır. Bu aşamada işletmenin Henkel’in tedarikçi prensipleri olan AMMPL tedarikçi davranış kurallarına uygunluğu kontrol edilir.
 2. Henkel, ön kontrolleri geçen işletmeler ile çalışmaya başlar.
 3. Çalışma başladıktan sonra Henkel tedarikçi denetimleri de başlar ve Henkel yetkilileri tedarikçi performansını yapılan işler, dokümanlar veya yerinde denetimler ile belirlemeye çalışır.
 4. Bir sonraki adımda bu performans analiz edilir.
 5. Gerekli görülen noktalarda düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir ve tedarikçilerden bunları uygulaması beklenir.
 6. Son adımda bu faaliyetler üzerinden yeniden değerlendirmeler yapılır veya gerekli durumlarda denetim tekrarlanabilir.
 7. – 6. adımlar bir döngü içerisinde sürekli olarak tekrarlanmaktadır. Yani Henkel, tedarikçilerin sürdürülebilirlik performansını sürekli olarak takip ve analiz etmektedir. Tedarikçi davranış kurallarına aykırı durumlar hızlı bir şekilde tespit edilmekte ve tedarikçilerden bunu hemen düzeltmesi istenmektedir. Henkel, sürdürülebilir tedarik zinciri politikaları uymayan tedarikçiler ile iş ilişkilerini hemen sonlandırabilmektedir.

Henkel tedarikçi denetimlerini başarıyla atlatmak isteyen işletmelerin bu konuda çok ciddi hazırlıklar yapması gerekmektedir. Bu da belirli bir uzmanlık bilgisi gerektirmektedir. Bu nedenle tedarikçi adaylarının bir danışmanlık firmasından destek almasında büyük fayda vardır. Böylelikle, denetim süreci çok daha hızlı, kolay ve düşük maliyetli bir şekilde tamamlanabilmektedir.

Start typing and press Enter to search