ICL Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

ICL Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

ICL (Israel Chemicals Ltd.), bromür, potasyom hidrat ve fosfat mineral değer zincirlerini işleten küresel bir gübre ve özel kimyasallar şirketidir. ICL’nin ürünleri ve çözümleri dünyanın en önemli tarımsal ve endüstriyel pazarlarında kullanılmaktadır. ICL’nin çıkardığı ve formüle ettiği potasyum fosfatlı gübreler ve diğer özel gübreler, mahsullerin verimini ve kalitesini artırdığından dünya çapındaki çiftçiler için kritik öneme sahiptir. Kendi alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ICL’nin bu başarısında sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi politikalarının katkısı büyüktür. Kurumsal sürdürülebilirliğe son derece önem veren ICL, tedarikçilerinden de aynı farkındalığı sahip olmalarını beklemektedir.

ICL 2018 yılında küresel kimya endüstrisinin sürdürülebilir tedarik girişimi olan Together for Sustanability’e (TfS) katılmıştır. TfS, sürdürülebilir tedarik zincirleri için bir endüstri standardı oluşturmayı amaçlamaktadır. Tedarikçilerin sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için standart bir yaklaşım oluşturmaktadır. TfS programının zorluğu, tedarik zincirini tedarikçiler için verimli ve faydalı hale getirmektedir. TfS sürdürülebilirlik değerlendirmeleri ve denetimleri şeffaf kriterlerle yapılmakta ve TfS üyeleri arasında paylaşılmaktadır. TfS değerlendirmeleri, tedarikçilerin sürdürülebilir uygulamalarını derecelendirmede küresel bir lider olan Ecovadis aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

ICL (ve diğer TfS üyeleri) şirketin tedarikçilerinden beklediği aynı standartlara uymak zorunda olduğundan, 2020’de ikinci küresel Ecovadis değerlendirmesini tamamlamıştır. Küresel sıralamadaki 60.000 tedarikçinin ilk %11’i arasında yer almayı başarmştır. ICL’nin 62/100’lük “gümüş” sıralaması, “altın” sıralamasının hemen altındaydı (>=65).

ICL, Ecovadis tedarik zinciri denetimleri, TfS tarafından onaylanmış bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir.  ICL doğrudan kendisi veya üçüncü taraf kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirdiği Ecovadis tedarik zinciri denetimlerinde birlikte çalışacağı tedarikçilerden şu konularda sürdürülebilir yaklaşımlar sergilemesini beklemektedir:

 • Çevreyi koruma, sağlık, emniyet ve güvenlik
  • Çevresel standartlara, iş ve işçi sağlığı ve güvenliği standartlarına, yasa ve yönetmeliklerine uyum sağlanmalıdır.
  • Tedarikçiler çevrenin korunması amacıyla kirliliğin azaltılması, karbon ayak izinin düşürülmesi, enerji verimliliğinin artırılması gibi prosedürleri uygulamalıdır.
  • Çalışma sahalarında çalışanlar ve işletmeyi ziyaret edenler için sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
  • Bilgi güvenliği sağlanmalı ve siber saldırılara karşı önlemler alınmalıdır.
  • Çevre, sağlık ve güvenlik gibi konularda olası ihlallere karşı yaptırım mekanizmaları oluşturulmalıdır.
 • Sorumlu istihdam ve insan hakları
  • Tedarikçiler, dünyanın hangi bölgelerinde çalışırsa çalışsın çalışanlara karşı adil muamelede bulunmalıdır.
  • Fırsat eşitliği, zorla ve çocuk işçi çalıştırmama, ayrımcılık yapmama ve her türlü taciz ve istismarın engellenmesi konusunda uluslararası standartlara ve anlaşmalara uyulmalıdır.
  • Çalışanlara işe alma, terfi ve ücretlendirme gibi konularda adil bir yaklaşım sergilenmelidir.
  • Tüm ilgili taraflarca uygunsuz konulara ilişkin raporlar için iletişim kanalları sağlanmalıdır.
 • İş etiği
  • Tedarikçi, antitröst, ticaret kontrolleri ve yaptırım rejimleri gibi tüm geçerli ulusal ve uluslararası ticaret yasalarına ve yönetmeliklerine uymak zorundadır.
  • Tedarikçiler iş etiğine ilişkin politikaları resmileştirmek ve her türlü dolandırıcılık, rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklamayı gibi faaliyetleri yasaklamak zorundadır.
  • Tedarikçiler, özel veya kamu görevlilerine iş kararlarını etkilemeyi amaçlayan veya onları yükümlülüklerine aykırı davranmaya teşvik eden hediyeleri yasaklamalıdır.
  • Düzenli olarak uygunluk ve iş etiği eğitimi düzenlenmelidir.

 

Start typing and press Enter to search