ISCC Belgesi

ISCC Nedir?

ISCC, Uluslararası Sürdürülebilirlik & Karbon Sertifikasyonu sistemini ifade etmektedir. Küresel olarak uygulanabilir bir sürdürülebilirlik sertifikasyon sistemidir. Tarım ve ormancılık biyokütlesi, döngsüsel ve biyo-tabanlı malzemeler ve yenilenebilir ürünler dahil olmak üzere tüm sürdürülebilir hammaddeleri kapsamaktadır. ISCC’nin halihazırda 100’den fazla ülkede 4800’ün üzerinde geçerli sertifikası bulunmaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik açısından dünyanın en büyük sertifikasyon sistemleri arasındadır. Su sistem açık ve çok paydaşlı bir süreçle geliştirilmiştir ve araştırma enstitüleri ve STK’lar dahil olmak üzere 160’tan fazla üyeye sahip bir dernek tarafından yönetilmektedir. Ormanları, yüksek karbonlu stok alanlarını ve biyoçeşitliliği korumaya yönelik güçlü bir kararlılığa sahip olan ISCC, biyokütle ve diğer hammaddelerin çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi için çok yoğun bir çaba göstermektedir.

ISCC’nin Faaliyetleri ve Hedefleri

ISCC, tamamen izlenebilir ve ormansızlaşmadan arındırılmış tedarik zincirleri için sürdürülebilirlik çözümleri sağlamak için çalışmaktadır. Böylelikle küresel tedarik zincirlerinde her türlü biyokütlenin çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir üretim ve kullanımının uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik kriterlerinin uygulanmasını, biyoçeşitliliğe sahip otlak alanların dönüştürülmesinin önlenmesi, sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve azaltılması vb gibi konularda kurumları yönlendirmektedir. ISCC sertifikasına sahip kuruluşlar şu sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığını doğrulamış olmaktadır:

 • Ekolojik sürdürülebilirlik
  • Biyoçeşitlilik değeri veya karbon stoğu yüksek olan arazilerin korunması
  • Ormansızlaşma faaliyetleri ya da girişimleri içermeyen tedarik zincirlerinin oluşturulması
  • Toprağı, suyu ve havayı korumak için çevreye duyarlı üretim yöntemlerinin geliştirilmesi
 • Sosyal sürdürülebilirlik
  • İş yerlerinde güvenli çalışma koşullarının uygulanması
  • İnsan, emek ve çevre haklarına uyum sağlanması
 • Kanunlara ve uluslararası anlaşmalara uyum
  • Sera gazı (GHG) emisyonlarının izlenmesi
  • Sera gazı emisyonlarını hesaplama yöntemlerinin uygulanması ve doğrulanması
  • Sera gazı azaltımının izlenmesi
 • İyi yönetim uygulamaları

Tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğin sağlanması, süreçteki her paydaşın herhangi bir sertifika sahibinden sürdürülebilir ürünler tedarik etmesini sağlar. Bu zincirin ilgili tüm unsurları, sürdürülebilir malzemeleri işlemek için bir sertifika almalıdır. Bu bağlamda ISCC sertifikası hem sorumlu tedarik zinciri yönetimi sağlamakta ve çevresel sürdürülebilirliğe sunulan katkıları artırmaktadır.

ISCC Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifikasyon sürecini şu adımlarla özetleyebiliriz:

 • Faaliyet gösterilen sektöre uygun sertifikasyon planı oluşturmak

ISCC sertifikası enerji, endüstriyel uygulamalar ve gıda sektörüne özel sertifikasyon gereksinimleri ortaya koymaktadır. Enerji sektörü açısından bakıldığında Biyoyakıtlar, geri dönüştürülmüş karbon yakıtları ve biyolojik kökenli olmayan yenilenebilir yakıtlar, biyogaz / biyometan, biyosıvılar ve katı biyokütlelerin işlenmesi, taşınması ve kullanılması ile ilgili birtakım zorunluluklar bulunmaktadır. Sanayi uygulamaları ve gıda sektöründe ise sera gazı emisyonlarının azaltılması, GDO’suz üretim, su, yakıt ve elektrik tüketimininin azaltılması için kurallar mevcuttur. Şirketlerin faaliyet alanı, ürün ve hizmet gamı, tedarik zinciri ölçeği gibi konulara uygun bir sertifikasyon planı oluşturması gerekmektedir.

ISCC, çeşitli pazar gereksinimlerini karşılamak için farklı sertifika programları sunmaktadır. ISCC EU, Avrupa Komisyonu (EC) tarafından Yenilenebilir Enerji Direktifi II’nin (RED II) yasal gerekliliklerine ve Birleşik Krallık tarafından yenilenebilir ulaşım yakıtı yükümlülüğü (RTFO) kapsamındaki yasal gerekliliklere uygunluğu kanıtlamak üzere tanınmaktadır. ISCC PLUS, düzenlemeye tabi olmayan pazarlar için gönüllü bir sertifika programıdır ve küresel ölçekte gıda, yem, plastik ve kimyasalların yanı sıra Avrupa dışı pazarlar için biyoyakıtları kapsar. Örneğin, ISCC PLUS, Japon biyoyakıt pazarı için sürdürülebilirlik gereksinimlerinin doğrulanması için Japon hükümeti tarafından tanınmıştır.

ISCC AB ve ISCC PLUS planlarına ek olarak, ISCC CORSIA sertifikasyon sistemi, ICAO Konseyi tarafından Kasım 2020’de onaylanmıştır. CORSIA’ya uygun yakıt üreticileri ve tedarik zincirindeki şirketler artık bu yeni planı CORSIA sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ile uyumluluğu göstermek ve yaşam döngüsü emisyon hesaplama gereksinimlerini doğrulamak için kullanabilir. Son yıllarda, ISCC, biyolojik kökenli olmayan yenilenebilir yakıtlar (RFNBO) ve geri dönüştürülmüş karbon yakıtlar (RCF) ve emisyonları önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip yeni hammadde kategorileri için yenilikçi bir sertifikasyon yaklaşımı geliştirdi. ISCC ayrıca yakın geçmişte rüzgar, güneş veya sudan yenilenebilir elektrik kullanan ve onu yeni malzemelere dönüştüren Power-to-X (PtX) projeleri için bir sertifikasyon konseptini de tanıttı.

 • Sertifikasyon kuruluşu seçilmesi

Doğru bir belgelendirme planı oluşturulduktan sonra ISCC tarafından tanınan bir sertifikasyon kuruluşu ile iletişime geçilmesi ve sözleşme imzalanması gerekmektedir. ISCC’nin tanıdığı tüm akredite kuruluşların listesine websitesi üzerinden ulaşmak mümkündür.

 • Kayıt

ISCC sertifikası için bir belgelendirme kuruluşuyla anlaşma yapıldıktan sonra ISCC’ye kayıt olunması gerekmektedir. ISCC kayıt formu online olarak doldurulup gönderildikten sonra bir kayıt numarası ve kayıt e-postası alınmaktadır.

 • Denetim

ISCC belgelendirme sürecini tamamlanabilmesi için kuruluşun yetkililer tarafından bağımsız olarak denetlenmesi gerekmektedir. Bunun için şirketler öncelikle kendilerini iç denetimden geçirmelidir. Bunun için bir denetim ekibi kurulması, eksik bilgilerin belirlenmesi ve bu eksik bilgilerin tamamlanması önerilmektedir. Bunun için kuruluşların ISCC sertifikasyon gereklilikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmasında fayda vardır.

İç denetimden sonra sertifikasyon kuruluşu tarafından resmi denetimler yapılmaktadır. Bunun için;

 • Gerekli tüm kanıtların, belgelerin ve verilerin yanı sıra işletmedeki ilgili yerlere erişim sağlanmalıdır.
 • Denetçilerden denetim raporu alınmalı ve gerekirse düzeltici önlemleri içeren bir liste hazırlanmalıdır.
 • Düzeltici önlemler 40 gün içinde uygulanmalıdır. ISCC belgesi ancak ilgili listede belirtilen düzeltici önlemlerin zamanında uygulanmasından sonra verilebilmektedir.
 • Sertifikasyon

Sertifikasyon kuruluşu denetim belgelerini ISCC’ye iletir ve belgeleri karar verici uzmanlar tarafından incelenir. Bütün gereksinimlerin sağlandığı doğrulandıktan sonra kurumun sertifikası ISCC web sitesinde yayınlanır. Gerekirse bu konuda resmi kurumlara bilgilendrme yapılır.

 • Sertifikasyon sonrası

Alınan sertifika ISCC logosunun ve iddialarının kullanılmasının yanı sıra firmaların sürdürülebilir malzeme alıp satmasına izin vermektedir. Bu süreçte aşağıdaki gereksinimlere uyulmalıdır:

 • Sürdürülebilir malzeme satın almadan önce sertifika sahibi, tedarikçinin geçerli bir sertifikaya sahip olup olmadığını ISCC web sitesinde kontrol etmelidir.
 • Giden tüm materyaller için bir sürdürülebilirlik beyanı düzenlenmelidir. Sertifika sahibi, gelen ve giden teslimat belgelerinin ISCC gerekliliklerine göre gerekli tüm bilgileri içerdiğinden emin olmalıdır.
 • ISCC sisteminin bilgi ve güncellemelerini içeren güncellemeler listesi dikkate alınmalıdır. Sistem güncellemeleri, ISCC tarafından şirketlerin irtibat kişilerine düzenli olarak gönderilmektedir.
 • ISCC logosunu veya ISCC taleplerini kullanırken, onay için önceden ISCC ile iletişime geçilmelidir.
ISCC Sertifikası

Start typing and press Enter to search