ISO 26000

ISO 26000 Performans Değerlendirmesi ve Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Her kuruluşun topluma karşı sosyal sorumluluğu vardır. Bu aşamada ISO 26000:2010, İşletmeler ve kuruluşlar için performans değerlendirme ve sosyal sorumluluk adına rehberlik etmektedir. Diğer sosyal sorumluluk uygulamalarına karşın ISO 26000, özel sektör ve kamu kuruluşlarının farklı sosyal stratejilerinin olduğunu reddetmektedir. Bu yüzden özel sektör ve kamu kuruluşları için ortak ve tek bir dil ortaya koymuştur. Diğer standartlar gibi sertifikasyon ve denetleme sürecine sahip olmamakla birlikte tamamen gönüllülük esasında dayanmaktadır.

Rehberlik yaptığı 7 ana maddeden oluşan ISO 26000, bu maddelerde kurumun yapması gereken faaliyetleri belirleyerek uygulama aşamalarını anlatır.

  1. Organizasyonel Yönetişim (6.2)
  2. İnsan Hakları (6.3)
  3. Çalışan Uygulamaları (6.4)
  4. Çevre (6.5)
  5. Adil Çalışma Uygulamaları (6.6)
  6. Tüketici Meseleleri (6.7)
  7. Toplumsal Katılım ve Gelişme (6.8)

Start typing and press Enter to search