Kraton Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

 

Kraton, stirenik blok kopolimerler, özel polimerler ve çam odunu hamurlaştırma yan ürünlerinden elde edilen yüksek değerli performans ürünleri alanında lider bir küresel üreticidir. Kraton’un polimerleri, yapıştırıcılar, kaplamalar, tüketici ve kişisel bakım ürünleri, sızdırmazlık ürünleri ve yağlayıcılar, medikal, ambalaj, otomotiv, asfaltlama ve çatı kaplama uygulamaları dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Çam kimyasalları endüstrisindeki en büyük küresel tedarikçilerden biri olan Kraton’un çam bazlı özel ürünleri yapıştırıcı, yol ve inşaat ve lastik pazarlarına satılmaktadır. Kraton, yakıt katkı maddeleri, petrol sahası kimyasalları içeren pazarlara da çok çeşitli performans kimyasalları üretip satmaktadır. Kraton, ürünlerini dünya çapında çok sayıda ülkede çok çeşitli bir müşteri tabanına sunmaktadır.  Bu nedenle dünyanın her yerinden çok sayıda tedarikçiyle iş birliği bulunmaktadır.

Kendi alanında global bir marka olan Kraton, ürün kalitesinden asla ödün vermemek için mutlaka sosyal ve çevresel performansı yüksek tedarikçilerle çalışmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülülebilirlik ilkelerine dayalı bir iş anlayışı olan Kraton bu yaklaşımı ve farkındalığı sayesinde 2018 yılında Ecovadis’ten “gümüş” (silver) derecesi almayı başarmıştır. Geçtiğimiz yıllarda yüksek kurumsal sosyal sorumluluk performansını göstermeyi başaran Kraton, dünya çapında beraber çalıştığı 6 binden fazla tedarikçiyi de yine Ecovadis kriterlerine göre denetlemekte ve seçmektedir. Kraton’un Tedarikçi Davranış Kuralları, Kraton’un tedarikçilerinden beklentileri konusunda bir kılavuz olmaktadır. Bu kurallara insan hakları, malzeme tedariki ve adil rekabetle ilgili yüksek dürüstlük ve etik davranış prensipleri dahildir. 2018 yılında Kraton, sorumlu tedarik programını uygulamaya başlamış ve sürdürülebilirlik performansını daha da iyileştirmek ve tedarik zincirindeki riskleri azaltmak için EcoVadis derecelendirmelerinin “kurumsal” kullanıcısı olmuştur.

Kraton, kimya endüstrisinin sürdürülebilir tedarik zincirileri yaratmak için başlattığı en büyük sektörel girişimlerden biri olan Together for Sustainability’nin (TfS) de üyesidir. Ecovadis ile beraber çalışan TfS, değerlendirmeler ve denetimler yoluyla üye şirketlerin ve tedarikçilerinin ortak bir altyapı aracılığıyla kimyasal tedarik zincirlerinin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmesine, yönlendirmesine ve iyileştirmesine olanak tanımaktadır. Kraton’un tedarikçileri de bu kapsamda değerlendirilmekte ve seçilmektedir. Kraton, dünya genelindeki tedarikçilerine doğrudan kendisi veya üçüncü taraf kuruluşlar vasıtasıyla yerinde denetimler düzenleyebilmektedir. Kraton Ecovadis tedarik zinciri denetimlerinden geçmek isteyen firmaların şu konularda sürdürülebilir politikaları ve uygulamaları olması gerekmektedir:

 • Çıkar çatışmalarındna kaçınmak
 • Faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluk girişimlerine yer vermemek
 • Adil bir rekabet anlayışını benimsemek
 • Mali bütünlüğünü sağlamak; yerel ve uluslararası yasalara ve kurallara uymak
 • Bilgi güvenliğini sağlamak
 • Faaliyetlerini global ticaret yasalarına ve düzenlemelerine uyumlu hale getirmek
 • Çeşitliliğe değer veren ve yasa dışı taciz, ayrımcılık, şiddet, tehdit veya zorlamadan uzak bir çalışma ortamını teşvik etmek
 • Çocuk işçiliği kullanmamak
 • Zorla işçi çalıştırmamak
 • İşçilerin maaşları, yan hakları ve çalışma süreleriyle ilgili yürürlükte olan yasaların hükümlerini yerine getirmek
 • Tehlikeli maddeler, kağıt hammaddeleri, atık su, katı atık ve hava emisyonlarıyla ilgili geçerli tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyum sağlamak
 • Sürdürülebilir ürün, hizmet ve süreçleri teşvik etmek
 • İş sağlığı ve güvenliği yasalarına uymak

 

Start typing and press Enter to search