Migros Denetimleri

Migros Onaylı Tedarikçi Sertifikası Almak İçin Uzmanlarımızı Arayabilirsiniz

 

Migros Tedarikçi Denetimi Nedir?

Migros tedarikçi denetimleri, Migros’a ürün ve / veya hizmet tedariki sağlamak isteyen firmalara yapılan denetimlerdir. Türkiye’nin en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Migros’un tedarikçisi olmak isteyen üreticiler, öncelikle Migros tedarik zinciri denetimlerinden geçmek zorundadır. Bu denetimlerde başarılı olan firmalar resmi Migros tedarikçisi olarak Migros’a ürün veya hizmet sunabilmektedir.

Çok sayıda tedarikçisi bulunan ve büyük ya da küçük her tedarikçinin ürün satmak istediği Migros, kapsamlı bir tedarik zinciri politikası geliştirmiştir. Migros tedarikçisi olmak isteyen firmalardan da bu politikalara ve Migros’un sorumlu tedarik ilkelerine uyması beklenmektedir. Migros, sadece tedarik zinciri denetimlerinden başarıyla geçen firmalarla çalışmakta ve Migros tedarik zinciri denetimi kurallarına uymayan herhangi bir durum tespit ettiği takdirde tedarikçi ilişkisini sonlandırabilmektedir.

Migros tedarikçilerinin sosyal ve çevresel performansının tetkik edildiği; işverenlerin insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, çevreyi koruma, etik değerler, yasalara uygunluk vb gibi konulardaki tutumlarının ve faaliyetlerinin incelendiği denetimlerdir. Her Migros tedarikçisinin çalışmalarını kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımları doğrultusunda sürdürmesi ve bu bağlamda belirli kurallara uyması gerekmektedir. Migros, denetim kurallarını kamuoyuna açık bir şekilde paylaşmakta ve denetimlerin içeriği ile ilgili bilgiler vermektedir.

Migros tedarikçisi olmak isteyen firmaları kapsamlı bir araştırma süreci beklemektedir. Zira, her Migros tedarikçi adayı, finansal veriler, hukuki süreçler, etik değerler, sahip olduğu güçlü ve zayıf yanlar, riskler ve fırsatlar vb gibi unsurlar göz önüne alınarak incelenmektedir. Ticari sicilleri, rüşvet ve yolsuzluk gibi konulardaki tutumları, kalite kontrol prosedürleri vb gibi birçok konu Migros tedarikçi denetimlerinden önce araştırılmaktadır. Gerekirse ön denetimler yapılabilmekte ve tedarikçi adaylarının sosyal uygunluk ve çevresel uyum performansı hakkında bilgi toplanabilmektedir.

Migros Tedarikçi Denetimi Nasıl Yapılır?

Migros tedarik zinciri denetimleri, Migros sorumlu tedarik politikası ve uluslararası düzeyde kabul görmüş sosyal denetim metodolojileri çerçevesinde yapılmaktadır. Migros yetkilileri, bağımsız üçüncü taraf denetleme firmalarından bu konuda destek alabilmekte ve tedarikçilerin tesislerini ve çalışma alanlarını yerinde denetlemektedir. Migros tedarikçisi olmak isteyen üreticilerin ürün güvenliği uygulamaları konusunda Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından da tanınan BRC Global Market denetim kriterlerine uyması gerekmektedir. Ayrıca, sosyal, çevresel ve etik konulardaki performansları da SEDEX sosyal denetim kriterleri çerçevesinde incelenmektedir.

 

Tedarikçiler Migros tedarik zinciri denetimlerinde aldıkları puanlara göre sıralanmakta ve toplamda üç farklı tedarikçi türü (Altın, Gümüş ve Bronz) belirlenmektedir. Yeterli puanı alamayan firmalardan eksikleri / yanlışları ile ilgili düzeltmeler yapması talep edilmektedir. Bu düzeltmelerden sonra Migros tedarikçi denetimi tekrarlanmaktadır. Toplamda üç kez denetimlerden kalan tedarikçiler ile tedarikçi sözleşmesi yapılmamaktadır. Migros’un gerek gördüğü takdirde tedarikçilerin ürünlerini bağımsız laboratuvarlarda incelemeye tabi tutabildiğini de belirtmekte fayda var.

Migros Sorumlu Tedarik Politikası

Migros tedarikçisi olmak istiyorum diyen firmaların her şeyden önce Migros’un sorumlu tedarik zinciri politikaları hakkında bilgi sahibi olmasında fayda var. Şimdi Migros’un bu politikasına yakından bakalım.

Migros tedarikçilerinden şu konularda belirli taahhütler vermesini beklemektedir:

  • Küresel insan hakları ilkelerine uyum: ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Kaynakları Rehber İlkeleri gibi tüm dünyada kabul görmüş ilkelere uyulmalıdır.
  • Tedarikçiler, çalışanlarına örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi imzalama hakkı tanımalıdır. Çalışanlar sendika kurma, var olan sendikalara ve sendikal faaliyetlere katılmakta özgür olmalıdır.
  • Hiçbir işçi zorla çalıştırılamaz, çalışma özgürlüğü hiçbir neden ötürü suistimal edilemez. Köle işçi, asker işçi veya esaret altında bulunan kişilerin çalıştırılması yasaktır
  • Migros tedarikçisi olmak isteyen firmalar çocuk işçi çalıştıramaz.
  • İş yerlerinde ayrımcılığın her türlüsü yasaktır. Çalışanlar, dil, din, ırk, siyasi görüş, etnik köken, cinsiyet vb gibi konulardan ötürü ayrımcılığa maruz kalamaz. Ücretlendirme, terfi, eğitim, işe alım vb gibi konularda hiç kimseye hak etmediği bir ayrıcalık tanınamaz.
  • Tedarikçiler çalışma saatlerinin düzenlenmesinde adil olmalı ve çalışanlarına hak ettiği ücretleri ödemelidir. Bu konuda ulusal ve uluslararası yasalar ve standart esas alınmalıdır.
  • Tedarikçiler, rüşvet ve yolsuzluk gibi Migros kurumsal değerlerine uygun olmayan hiçbir girişimde bulunmamalı; bu tür girişimlerin bir parçası olmamalıdır.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uyum sağlanmalıdır.
  • Migros tedarikçi denetimlerinde firmaların çevre politikaları da analiz edilmekte ve faaliyetlerin doğa ve çevre ile uyumlu olması beklenmektedir.
  • Migros tedarikçisi olmak isteyen firmalar tüm bu konularda sürekli gelişim içerisinde olmalı; bu yaklaşımı ile ilgili birtakım hedefler belirlemeli ve taahhütlerde bulunmalıdır.
 

Nasıl Migros  Tedarikçisi Olurum?

Migros’un resmi tedarikçilerinden biri olmak isteyen firmalar, öncelikle Migros tedarik zinciri kurallarına uyum sağlamalı ve daha sonra Migros tedarikçi denetimlerinden başarıyla geçmelidir. Bu noktada, birçok üretici firma Migros denetimlerine danışmanlık hizmeti alarak hazırlanmaktadır. Bu konuda alınan danışmanlık hizmeti ile Migros tedarikçi denetimlerine doğru, şeffaf ve hızlı bir şekilde hazırlanmak ve denetimlerde yüksek başarı göstermek mümkündür.

Migros Tedarikçi Başvurusu

Migros tedarikçisi olmak isteyen firmaların tüm denetim sürecine eşlik etmek ve gerekli konularda yönlendirmeler yaparak, tavsiyelerde bulunmaktayız. Migros sorumlu tedarik zinciri politikasının gerektirdiği tüm dokümanların ve raporların hazırlanmasına da yardımcı olmakla birlikte, Denetimlerden başarısız olunması durumunda da düzeltici faaliyetleri oluşturulmasını sağlamaktayız. Firmaların Migros tedarik zinciri denetimlerine her zaman hazır olması için gerekli katkıyı sunmak için uzman kadromuzla hizmete hazırız. Tek yapmanız gereken bize ulaşmak

Start typing and press Enter to search