MTU Tedarik Zinciri Denetimleri

MTU tedarik zincirinde yer almak isteyen firmalar, bir dizi denetimden geçmek zorundadır. Bilindiği üzere MTU, Rolls-Royce’un birinci sınıf güç çözümleri ve eksiksiz yaşam döngüsü desteği sağlayan bir ürün ve çözüm markasıdır. Bu markayla çalışmak isteyen tedarikçi firmaların MTU tedarik zinciri denetimlerine katılması ve belirli çevresel, sosyal ve finansal gereksinimleri karşılaması gerekmektedir.

Rolls-Royce, MTU markası altında dijitalleşme ve elektrifikasyon yoluyla, daha temiz ve akıllı olan tahrik ve güç üretimi çözümleri geliştirmektedir. Böylece hızla büyüyen toplumsal enerji ve mobilite taleplerinin yarattığı zorluklara yanıt verebilmektedir. Hem gaz hem de dizel motorların yanı sıra elektrikli hibrit sistemlere dayalı kapsamlı, güçlü ve güvenilir sistemler sunmaktadır. Bu temiz ve teknolojik açıdan gelişmiş çözümler, dünya çapındaki denizcilik ve altyapı sektörlerindeki müşterilere hizmet vermektedir. Rolls-Royce’un güç sistemleri iş biriminin merkezi Almanya’nın Friedrichshafen kentindedir.

MTU, büyük yatlara, güçlü römorkörlere ve büyük kara araçlarına güç sağlamakta ve dünyanın en önemli kritik görev uygulamaları için enerji kaynağı olacak ürünler sunmaktadır. Mikro şebekeler gibi gelişmiş çözümler aracılığıyla yenilenebilir enerjileri entegre etmekte ve müşterilerinin güç ihtiyaçlarını yönetmektedir. Rolls-Royce’un bir parçası olarak MTU, uzun süredir ürün geliştirmede en son yenilikler ve teknolojik liderlikle tanınmaktadır. Bu başarısında birlikte çalıştığı tedarikçilerin payı büyüktür. MTU tedarik zinciri denetimleriyle tedarikçi adayı firmaları denetlemekte ve sadece kurumsal ilkeleriyle uyumlu ve teknolojik gereklilikleri karşılayan kuruluşlarla çalışmaktadır.

MTU Tedarik Zinciri Denetimleri Detayları

MTU tedarik zinciri denetimlerinde firmaların, Rolls-Royce’un belirlediği tedarikçi davranış kurallarına ne kadar uyum sağladığı incelenmektedir. MTU ve / veya Rolls-Royce’un denetimlerinden geçen firmalar, bu markaya ürün veya hizmet sunmaya başlayabilmektedir. MTU tedarik zinciri denetimleri belirli periyotlarda tekrarlanmakta ve tedarikçilerin taahhütlerine ne derece bağlı kaldığı gözlemlenmektedir.

MTU / Rolls-Royce’un çalışma kültürü, yeniliği, iş birliğini ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmektedir. Çalışanlarını gelişimlerinde desteklemekte ve herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını ve potansiyelini gerçekleştirmesini sağlamak için doğru başarı ortamını yaratmaktadır.

Tüm tedarikçiler, kölelik ve insan kaçakçılığı yasaları dahil olmak üzere, çalışma uygulamaları ve insan haklarıyla ilgili olarak geçerli uluslararası ve ulusal yasalara ve standartlara uymak zorundadır. MTU, çocuk işçiliğini veya çocukların gelişimini engelleyen hiçbir uygulamayı kabul etmemektedir. Ayrıca, çalışanların tamamı özgürce seçilmelidir.

MTU, beceri, katkı ve performans için adil bir şekilde ödüllendirme ihtiyacının farkındadır. Tedarikçilerinden de aynı farkındalığı beklemektedir. Tedarikçi firmalarda, çalışanların ve işverenlerin birbirlerine açık, dürüst ve nazik davranmasını istemektedir. Zorbalığa, tacize veya yasa dışı ayrımcılığın hiçbir türüne müsamaha göstermemektedir. Ayrıca, bir sendikaya üye olup olmama kararının bireysel bir seçim olduğunun bilincindedir ve çalışanların bu konuda özgür bırakılmasını istemektedir.

MTU tedarik zinciri denetimlerinde analiz edilen bir diğer konu da etik ilkelerdir. Tedarikçilerin tüm diyaloglarda etik ve uygun şekilde davranmaları ve MTU / Rolls-Royce ile diğer tarafların özel bilgilerine saygı göstermeleri beklenmektedir. MTU, diğer tüm tarafların gizli, tescilli veya ticari sır bilgilerini bütünlük içinde ele almayı taahhüt etmekte, tedarikçilerinden de bu yaklaşıma sahip olmasını ve belirli taahhütlerde bulunmasını beklemektedir. MTU’ya sağlanan ticari açıdan hassas bilgilerin gizliliğine saygı duyulmalı ve bunlar yalnızca meşru ticari amaçlar için uygun şekilde kullanılmalıdır.

MTU tedarik zinciri denetimleri aracılığıyla beraber çalıştığı tedarikçilerin şu konudaki tutumlarını da dikkate almaktadır:

  • Rüşvet ve yolsuzluk girişimlerine karşı sıfır tolerans
  • Çıkar çatışmalarından uzak durmak
  • Küresel çapta operasyonlar için geçerli olan ithalat ve ihracat yasalarına, düzenlemelerine ve prosedürlerine uymak
  • Çalışmaların antitröst ilkelerine uygun şekilde sürdürülmesi

MTU tedarik zinciri denetimlerinin bir diğer konusu da iş sağlığı ve güvenliğidir. MTU, tedarikçilerinden, İSG hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak için kişisel ve toplu sorumluluk almalarını beklemektedir. Tedarikçiler, çalışanlarının, yüklenicilerinin, ziyaretçilerin ve toplulukta faaliyetlerinden etkilenebilecek kişilerin sağlık, güvenlik ve refahı için uygun hükümler sağlamalıdır. Ayrıca, iyi çevre uygulamaları taahhüdü yoluyla çevreye özen gösterilmelidir. Tedarikçilerin sağlık, güvenlik ve çevresel riskleri yönetmek için bir yönetim sistemi geliştirmesi, uygulaması ve sürdürmesi beklenmektedir.

MTU tedarikçileri, yerel topluluklarında benzer fırsatlar aramaya teşvik edilmektedir. Tedarikçilerin topluluktan gelen talepleri veya endişeleri dikkatle dinlemeleri ve bunları uygun şekilde ele almaları beklenmektedir. Tedarikçiler ayrıca tüm lobi faaliyetlerini yürürlükteki yasalara uygun olarak üstlenmelidir. Tedarikçiler, hükümetler, onların ajansları ve temsilcileriyle olan tüm etkileşimlerinde etik davranmalıdır.

MTU Tedarik Zinciri Denetimleri Danışmanlık Hizmeti

Görüldüğü üzere, bir dünya markası olan Rolls-Royce’un yan markası olan MTU’nun tedarik zinciri denetimlerinin kapsamı oldukça geniştir. Bu bağlamda, tedarikçi adayı firmaların denetim süreçlerini tek başına yürütmeleri oldukça zordur. MTU tedarik zinciri denetimlerini çok daha kolay ve hızlı hale getirmenin yolu ise bu süreçte bir danışmanlık firmasıyla beraber çalışmaktır. Danışmanlık firmaları, tedarikçilere her konuda yardımcı olmakta ve denetimlerin kolaylıkla tamamlanması için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

 

 

Start typing and press Enter to search