Organic Content Standard (OCS)

Organik İçerik Standardı (OCS), bir ürünün tedarik zinciri boyunca organik içeriklerle üretildiği doğrulamayı sağlayan bir standarttır. Tanınmış ulusal organik standartlara göre sertifikalandırılmış çiftlik ürünleri için gözetim zinciri doğrulaması yapmayı amaçlar. Uluslararası düzeyde geçerli olan Organik İçerik Standardı (OCS) her ne kadar gönüllük prensibine dayalı olsa da birçok organik ürün üreticisi bu standardı kullanmaktadır.

Organik İçerik Standardı, küresel tekstil piyasasının en prestiji kuruluşlarından biri olan Textile Exchange tarafından geliştirilmiştir. Ürünlerinin tamamen ya da kısmen organik içeriklerle üretildiğini doğrulamak ve belgelemek isteyen üreticiler OCS’yi kullanabilmektedir. OCS sayesinde ürünler çiftlik aşamasından son ürüne dönüştürülünceye kadar takip edilebilmektedir. Şirketler bağımsız akredite belgelendirme kuruluşları aracılığıyla denetlenmekte ve gerekli koşulları sağladığı takdirde OCS sertifikası alabilmektedir.

Organik İçerik Standardı’nın (OCS) en önemli misyonu üreticilerin daha fazla organik tarım yapmasını sağlamaktır. Bunun için kuruluşlara şu konularda önemli fırsatlar sunmaktadır:

 • Organik tarım ve tekstil sektörünün paydaşlarına, satın alınan ürünleri organik içeriklerden oluştuğunu doğrulamaları için gelişmiş bir araç sağlamak
 • Şirketlerin organik içerik iddialarını doğrulamak, belgelemek ve paylaşmaları için güvenilir bir gözetim zinciri modeli sunmak
 • Organik ürün üreten çiftçilerin küresel pazara erişmelerini kolaylaştırmak

Organik İçerik Standardı – OCS Sertifikası

OCS sertifikası, organik olarak yetiştirilen içeriğin tüm tedarik zinciri aşamları için geçerlidir. Bu bağlamda ilk işleme; üretim, paketleme ve etiketleme işlemleri, depolama ve elleçleme, nakliye vb gibi aşamaların tamamı Organik İçerik Standardı’nın kapsamına dahildir. Aşağıda listelenen işlemleri yapan tedarik zinciri paydaşları ilk işleyiciler olarak kabul edilmektedir:

 • Pamuk için çırçırlama işlemi (pamuk lifini tohumlardan ve atık bitki materyalinden ayırma işlemi)
 • Sak lifleri için ağartma işlemi
 • İpek için kozaların kaynatılması ve yıkanması
 • Yünler ve diğer hayvansal lifler için temizleme işlemleri (bu adımın temizleme işleminden önce gerçekleştirilmesine ve halihazırda organik tarım sertifikası kapsamında olup olmadığına dikkat edilmelidir.

OCS sertifikası ile GOTS (Global Organik Tekstil Standardı) sertifikası birbirleriyle aynı misyona ve belgelendirme kapsamına sahip olduğu için aynı sertifikasyon kuruluşundan bu iki belgeyi almak mümkündür.

OCS sertifikası küresel düzeyde tanınmaktadır. Sertifikasyonun insanlar ya da hayvanlar için gıda olarak tüketilmesi amaçlanmayan ürünlerin tedarik zinciri süreçlerini kapsadığını belirtmekte fayda vardır. Ayrıca, Organik İçerik Standardı (OCS) ulusal yasalara tabii oldukları için gıda ürünleriyle ilgili iddiaları desteklemek için kullanılmamaktadır. Bu bağlamda gıda ürünleri, tarımsal gıda mahsullerinin tüketimden başka amaçlara sahip olabileceğinden tüketim amaçlı ürünlere atıfta bulunur.

Organik İçerik Standardı Kapsamı

Standardın kapsamına dahil olan ürünlerle ilgili şu sınıflandırma bilgilerinin bilinmesinde fayda vardır:

 • OCS, üzerindeki aksesuar ve süslemeler hariç olmak üzere, tamamında en az %5 organik olarak yetiştirilmiş malzeme içeren ürünler için geçerlidir.
 • Bir OCS karışım ürünü (Blended product), minimum %5 ve maksimum %94 sertifikalı içeriğe sahip olabilir (örneğin, %5 organik pamuklu, %95 standart pamuklu kıyafetler). Ürünün kalan içeriği herhangi bir malzeme olabilir.
 • Bir “OCS 100 ürünü”nün minimum %95 ve maksimum %100 sertifikalı içeriği olabilir. Örnek vermek gerekirse, %95’i organik pamuktan ve %5’i geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen bir kıyafette kalan içerik, farklı türde olduğu sürece herhangi bir malzeme olabilir.
 • Bir ürünün tekil bileşenleri OCS’ye sertifikalı olarak tanımlanabilir, ancak yalnızca tanımlanan bileşenin tüm ürünü değil organik içeriği kapsadığı bilgisi ürün üzerinde açık ve anlaşılır şekilde yazılmalıdır.

OCS’nin maddelerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Bölüm A – Genel Bilgiler

               A1. Referanslar

 • Bölüm B – OCS Belgelendirme Prensipleri

               B1. Kapsam

               B2. İddialar

               B3. İlk İşlemci Sertifikası

               B4. Tedarik Zinciri Sertifikasyonu

 • Bölüm C – Organik Olarak Yetiştirilen Malzemenin Doğrulanması

               C1. Giriş Malzemesinin Doğrulanması

               C2. Malzemeye özel gereksinimler

 • Bölüm D – Gözetim Zinciri

               D1. Gözetim Zinciri Kriterleri

               D2. Girdi Malzemesinin Teknik Özellikleri

 • Ek A – Tanımlar

Start typing and press Enter to search