Patagonia Tedarikçi Denetimleri

Patagonia, kurumsal sosyal sorumluluk performansı ile öne çıkan bir dış giyim ve aksesuar markası. Onu bu kadar değerli ve farklı yapan ise kurumsal sürdürülebilirlik farkındalığının yüksek olması ve sahip olduğu aktivist kimlik. Patagonia’yı çevresel, sosyal ve ekonomik konularda sürdürülebilirlik çizgisinden ayrılmayan ve tedarikçilerinden de aynı hassasiyeti bekleyen bir marka olarak tanıyoruz. Ürünlerini üreten tedarikçilerini adil iş gücü uygulamaları, güvenli çalışma koşulları ve çevresel sorumluluk konularında teşvik eden Patagonia, onları belirli periyotlarda denetliyor.

Patagonia, tedarikçisi olmak isteyen işletmelerden şu davranış kurallarına ve ilkelerine uymasını bekliyor:

 • Tedarikçi iş yeri davranış kuralları, Patagonia’nın sosyal ve çevresel sorumluluk programının temel taşıdır. Bu kurallar, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) temel çalışma standartlarını temel alır ve fabrikaların faaliyet gösterdiği ülkelerin her birinde tüm iş yasalarına uyulmasını gerektirir.
 • Tedarikçi iş yeri davranış kuralları, ürünleri üreten fabrikalardan beklentileri netleştirmek için geliştirildi. Herhangi bir fabrikası bulunmayan Patagonia, benzer düşünen ve Patagonia’nın kurumsal sosyal sorumluluk felsefesini paylaşan fabrikalarla yakın ortaklık içinde çalışıyor. Patagonia, kendisini sürekli olarak sağlıklı, güvenilir ve refah seviyesi yüksek bir yaşam sürmeye; bu bağlamda sosyal ve çevresel koşulları iyileştirmeye zorluyor. Ürünlerini üreten fabrikaları da aynı çizgide hareket etmeye teşvik ediyor.
 • Davranış kuralları, tüm taşeronlar ve alt tedarikçiler de dahil olmak üzere çiftlikten konfeksiyon fabrikasına kadar tedarik zincirinin her seviyesi için geçerlidir. Aşağıdaki konular, Patagonia’nın tedarik zinciri ve etik denetimlerle ilgili politikalarını özetliyor.
  • Kanun ve kurallara uygunluk
  • Çocuk işçiliğinin yasaklanması
  • Zorla çalıştırmanın engellenmesi
  • Taciz, suistimal ve disiplin uygulamalarının önüne geçilmesi
  • Ayrımcılık yapılmaması
  • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık
  • İş ilişkisi
  • Adil ücretler ve kazançlar
  • Fazla mesai ücretleri
  • Çalışma saatleri
  • Sağlık ve güvenlik
  • Çevre
  • Topluluk
  • Taşeronluk
  • Hayvan sağlığı
  • İzlenebilirlik
  • Kalite

Patagonia’nın Sorumlu Satın Alma Uygulamaları

Sorumlu satın alma uygulamaları programı, tedarik zincirindeki çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri en aza indiren iş kararlarının verilmesinde Patagonia’ya rehberlik ediyor. Bu kararlar;

 • siparişin verildikten sonra değiştirilmesi,
 • makul olmayan düşük fiyatlar için pazarlık yapılması
 • kısa teslim süreleri talep edilmesi
 • geç kumaş teslimatları
 • tasarımda son dakikada değişiklikler yapılması

gibi istenmeyen eylemlerden kaçınmak konusunda Patania’ya yardımcı oluyor.

Bu tür eylemler, işçiler için fazla mesai saatlerinin yanı sıra işten çıkarmalara, tahrif edilmiş maaş bordrosu belgelerine ve yasal ücretlerin ödenmemesine neden olabilir. Patagonia, 1990’larda gayriresmi olarak kendi tedarik iş kararlarına ilişkin kontrolleri ve denetimleri uygulamaya başladı. Ardından 2011’de, FLA’nın (Adil İş Gücü Derneği) adil çalışma ve sorumlu kaynak kullanımı ilkelerinde (İlke 8) belirtildiği gibi resmi bir sorumlu satın alma uygulamaları programı geliştirmeye başladı.

Patagonia, tedarikçilerini bu program ve tedarikçi iş yeri davranış kurallarına göre denetliyor ve uluslararası düzeyde geçerli olan etik denetim ilkelerine ve kurallarına uyan işletmelerle uzun vadeli iş birlikleri geliştiriyor. Sorumlu satın alma ilkelerini ve tedarikçi davranış kullarını sürekli olan genişleten Patagonia, sadece içinde bulunduğu sektöre değil diğer alanlarda faaliyet gösteren işletmelere de örnek olmayı başarıyor.

Start typing and press Enter to search