Puma Tedarikçisi Nasıl Olunur ?

PUMA Denetimleri

PUMA, spor endüstrisindeki lider konumunun gelecek nesiller için daha iyi bir dünyaya katkıda bulunma fırsatı ve sorumluluğu verdiğine inanmaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik, PUMA markasının temel bir değeri olmaya devam etmektedir. Daha hızlı, daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışan PUMA, sektörde ve dünyada olumlu değişimi de hızlandırmaktadır. Ürünlerini, değerlerine sadık kalarak, çalışanlarının tutku ve yeteneklerine ilham vererek, sürdürülebilir ve yenilikçi yollarla çalışarak ve adil, dürüst, olumlu ve yaratıcı olmak için elinden gelenin en iyisini yaparak ulaştırmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte daha iyi bir dünya vizyonuna her gün biraz daha yaklaştığına inanmaktadır.

PUMA ticaret uygulamalarını sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun hale getirmeyi hedeflemektedir. Böylelikle, sadece yüksek kaliteli ürünler sunmayı değil; aynı zamanda bu ürünlerin insan haklarına saygı duyulan, işçi sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra çevrenin de korunduğu işyerlerinde üretilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

PUMA, PUMA çalışanı olsun veya olmasın, üretim sürecine dahil olan herkesin sorumluluğunu üstlenmektedir. Bununla birlikte, bu sorumluluk satıcılarının kendi üretim tesislerindeki sorumluluklarının yerini almamakta veya ikame etmemektedir. “PUMA Davranış Kuralları” satıcılardan ve tedarikçilerden bazı beklentileri ifade etmektedir. Bu kurallar, PUMA’nın ortaklarıyla paylaştığı iş ilişkisini sınırlayan üretim anlaşmalarına entegre edilmiştir.

PUMA bu paylaşılan sorumluluğu oldukça önemsemektedir. Zira, davranış kurallarına veya kurumsal sürdürülebilirlik politikalarına saygı göstermeyen herhangi bir ortakla iş ilişkilerini sonlandırma hakkımızı saklı tutmaktadır. PUMA, faaliyet gösterdiği topluluklar, ürünlerini yapan işçiler, müşterileri, kendi çalışanları ve tabii ki gelecek nesiller için daha iyi bir dünya yaratma hedefine olumlu etkiler yapan ve bu sürece katkı sağlayan tedarikçiler ve satıcılarla çalışmayı tercih etmektedir.

Puma'ya Üretim Yapmak İçin Yapılması Gerekenler

PUMA Davranış Kuralları

PUMA’nın toplamda 10 ana başlıktan oluşan Davranış Kuralları’nı şöyle sıralayabiliriz

 1. PUMA ürünlerini satan satıcılar ve onların taşeronları, ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli olan sosyal güvenlik ve çalışma standartlarına, yasa ve yönetmeliklere uymalıdır.
 2. Çocuk işçi çalıştırılması yasaktır. PUMA’nın satıcı ve taşeronları;
  1. 15 yaşından küçük
  2. Yerel asgari çalışma yaşından küçük
  3. zorunlu eğitimi tamamlama yaşından küçük

kimseyi çalıştıramaz.

 1. Çalışanlara güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı sunulmalıdır. İş yerinde iş kazalarını önlemeye yönelik tüm tedbirler alınmış olmalıdır.
 2. Çalışanlara örgütlenme, sendikaya katılma ve toplu sözleşme imzalama hakkı verilmelidir. Bu haklar, çalışanların elinden hiçbir şekilde alınamaz.
 3. İş yerinde, çalışanlara din, dil, ırk, cinsiyet, medeni durum, siyasi görüş, etnik köken, yaş vb gibi faktörlerden ötürü hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamaz.
 4. PUMA, tedarik zinciri süreçlerinde, satıcı ve taşeron ilişkilerinde ve kendi içinde yolsuzluk, rüşvet vb gibi durumlara hiçbir şekilde tolerans tanımamaktadır.
 5. PUMA, tedarik zinciri süreçlerinin itibarlı ve saygın bir şekilde ilerlemesi istemektedir. Bu süreçte herhangi bir psikolojik, cinsel, bedensel veya fiziksel tartışma ve sözlü sataşmalara tolerans tanımamaktadır.
 6. Çalışanlara, hayatlarını idame ettirebilecekleri ücret ödemesi yapılmalıdır. Bu bağlamda, çalışanlara;
  1. asgari ücret
  2. yürürlükte geçerli olan ücret veya
  3. yasa, yönetmelik ve sözleşmelerde yer alan ücretten

yüksek olanı ödenmelidir.

 1. Çalışanların çalışma saatleri sınırlanmalıdır. Bu bağlamda, haftalık 48 saat çalışma süresi aşılmamalı ve çalışanlara haftada en az bir gün tatil verilmelidir. Haftalık çalışma süresi mesailerle birlikte toplamda 60 saati aşmamalıdır. Fazla mesailerde çalışanın rızası alınmalı ve gerekli ek ücretlendirme yapılmalıdır.
 2. PUMA satıcıları, taşeron ve tedarikçileri çevreye saygılı olmalıdır. Bölgesel, ulusal veya uluslararası çevre koruma standartlarından hangisi daha yüksekse o esas alınmalıdır. Çevre üzerindeki etkiler takip edilmeli ve kontrollü bir şekilde azaltılmalıdır.

PUMA’nın satıcıları, taşeronları ve tedarikçileri, bu Davranış Kuralları’na uymayı ve PUMA denetimlere tabii olmayı kabul etmektedir. PUMA, Davranış Kuralları’na uymayan işletmelerle çalışmama veya mevcut çalışmasını sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

 

PUMA Denetim Süreci

Denetimde genel olarak şu adımlar takip edilir:

 1. Ön denetim: Fabrika, bir öz değerlendirme anketine katılır.
 2. Başlangıç (kick-off) toplantısı: Denetçiler, fabrika yönetimi ile bir başlangıç toplantısı yaparlar.
 3. Fabrika turu: Denetçi, çalışma alanlarını, çalışma masalarını, sosyal alanları, tuvaletleri, depoyu vb. kontrol eder.
 4. Personellerle iletişim: Denetçi, yönetimin bulunmadığı rastgele seçilmiş personelle, bazen çalışan temsilcileriyle konuşur.
 5. Detaylı inceleme: Denetçi personel dosyaları, maaş bordroları, sosyal güvenlik katkı payları vb. gibi dokümanları inceler.
 6. Denetim sonu: Denetçi, fabrika yönetimi ile görüşür ve gerekirse zorunlu iyileştirme planlarını kendilerine iletir.

Denetim sırasında PUMA denetçisi, çalışanların çalışma saatlerini, tahakkuk eden fazla mesaiyi, sözleşmeye bağlı ücret oranlarını, maaş bordrolarını, iş sözleşmelerini, işyerindeki sağlık ve güvenlik standartlarını ve atıkların uygun şekilde imha edilmesini kontrol etmektedir. Bu bilgi, analiz edildikten sonra denetimin nihai sonuçlarında önemli rol oynamakta ve fabrikanın A ile D arasında bir derecelendirme notu almasını sağlamaktadır.

PUMA denetçisi, tıpkı spor koçları gibi,  fabrika yönetimiyle zayıf noktaları tartışır ve iyileştirmelerin nasıl yapılabileceği konusunda önerilerde bulunur. Fabrikaların kendi başlarına çalışmasına yardımcı olmak, sistemlerindeki zayıflıkların farkına varmalarını ve süreçlerini bağımsız olarak geliştirmek için nasıl adımlar atacaklarını öğrenmek ister. Bu nedenle PUMA, sorunların nedenlerini bulmayı amaçlamaktadır.

PUMA denetçisi, denetimin ardından fabrikadaki gerekli iyileştirmelerin doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını görmek için çevrimiçi olarak veya yerinde bir ziyaret aracılığıyla kontrollerde bulunur. Fabrika yönetimi, özellikle sağlık ve güvenlikle ilgili konular olmak üzere uygulanan önlemlerin kaydını tutar. Gerekli iyileştirmelerin yapıldığından emin olmak için fabrika denetimleri tekrarlanabilmektedir.

Denetçi çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve yasadışı üretim gibi “Sıfır Tolerans Sorunları” tespit ederse, fabrika denetimi geçememiştir ve bunları derhal düzeltmesi gerekmektedir. Fabrikanın bunu yapmaması durumunda, PUMA iş ilişkisini sonlandırmaktadır.

PUMA, 400’den fazla tedarikçisinin tamamını denetlemek söz konusu olduğunda, Adil Çalışma Derneği (FLA) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Daha İyi Çalışma Programı (Better Work Program) gibi kurumlardan destek almaktadır.

PUMA, 400’den fazla tedarikçiyi denetlemek için tedarikçi tabanını iki gruba ayırmıştır. Her ikisini de düzenli olarak değerlendirmeye devam etmektedir; ancak PUMA’nın kendi ekibi ana tedarikçilere odaklanmaktadır. Bağımsız kuruluşlar da çekirdek olmayan tedarikçilere odaklanarak PUMA’nın zirvede kalmasına yardımcı olmaktadır.

Çekirdek tedarikçiler toplam iş hacminin %80’ini, çekirdek olmayan tedarikçiler ise kalan %20’lik kısmı oluşturmaktadır.

Start typing and press Enter to search