Responsible Down Standard (RDS)

Sorumlu Kuş Tüyü Standardı (RDS), Textile Exchange kuruluşu tarafından geliştirilen ve yönetilen bir standarttır. Responsible Down Standard (RDS), ördek ve kaz tedarik zincirindeki hayvan refahını artırmayı amaçlar. Sertifikalı çiftliklerden nihai ürüne kadar kuş tüyü ve tüy malzemelerinin gözetim zincirini ele alır. Uluslararası ve gönüllülük esasına dayalı olan Sorumlu Kuş Tüyü Standardı (RDS), kuş tüyünden tekstil ürünleri üreten firmaların kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk kriterlerini karşılaması açısından çok önemlidir.

Responsible Down Standard’ına (RDS) uyumluluk gösteren tesisler, akredite belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenirler. Yıllık bazda düzenlenen bu denetimlerle tesisler bağımsız üçüncü taraf kuruluşlar aracılığıyla sertifikalandırılır. RDS uyumlu malzemeler, Textile Exchange’in İçerik Talebi Standardı (CCS – Content Claim Standard) gerekliliklerine uygun olacak şekilde proses sertifikaları kullanılarak çiftlikten nihai ürüne kadar izlenir.

Sorumlu Kuş Tüyü Standardı’nın (RDS) hedefleri şunlardır:

 • Hayvanların gereksiz yere zarar gördüğü tedarik zincirlerinden kuş tüyü çıkmamasını sağlamak.
 • Ördeklere ve kazlara insancıl muameleye saygı duyan uygulamaları teşvik etmek için kuş tüyü endüstrisini ödüllendirerek motive etmek.
 • En iyi uygulamaların sürekli iyileştirilmesini sağlamak için tedarik zincirinin eğitimine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak
 • Şirketlere ürünlerinde ne olduğunu bilmeleri ve doğru iddialarda bulunmaları için bir araç sağlamak
 • Tedarik zinciri boyunca hareket eden sertifikalı malzemeler için güçlü bir gözetim zinciri oluşturmak

Responsible Down Standard’ın öne çıkan özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Hayvan refahının korunması: Kuluçkadan kesime kadar geçen tüm süreçte kuşların hayvan haklarına saygı gösterilmesi. Hayvan refahına ilişkin şu hükümler saygı gösterilmesi amaçlanmaktadır: İyi beslenme, iyi çevre, iyi sağlık, uygun davranış, olumlu zihinsel deneyim.
 • Canlı yolma ya da zorla besleme yapılmaması: Canlı kuşlardan tüy alınması (canlı yolma veya tüy toplama) ve hayvanları zorla besleme yasaktır.
 • Gözetim zinciri: Sertifikasyon, çiftlikten nihai ürüne kadar RDS kuş tüyü kimliğinin her zaman korunmasını sağlar.
 • Güvenilir sertifika: Bağımsız üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu tedarik zincirinin her adımını profesyonel ve tarafsız bir şekilde denetlemektedir.
 • Gelişmiş iletişim: Yalnızca %100 sertifikalı kuş tüyü ürünlerinin RDS logosu taşımasına izin verilir.
 • Paydaş katılımı: Sorumlu Kuş Tüyü Standardı, dünyanın her yerinden çiftçilerin, hayvan refahı uzmanlarının, arazi koruma uzmanlarının, markaların ve perakendecilerin katkılarıyla ve girdileriyle geliştirilmiştir.

Rresponsible Down Standard, çiftlikten ve mezbahadan başlayarak nihai işletmeler arası işlemde satıcıya kadar tüm sahaların sertifikalandırılmasını gerektirir. Çiftlikler ve mezbahalar, katı hayvan refahı gerekliliklerine göre sertifikalandırılmaktadır. Tedarik zincirinin sonraki aşamalarının, son işletmeden işletmeye (business – to – business) işlemde satıcıya kadar İçerik Talebi Standardı (CCS) gereksinimlerine göre sertifikalandırılması gerekir. Tesisler standarda göre sertifikalandırılmıştır ve her mal sevkiyatına bir işlem sertifikası (TC) eşlik etmelidir. RDS sertifikalı ürünler talep edilirken TC, kuş tüyü malzemenin sertifikalı çiftliklerden geldiğinden emin olunmasını sağlamaktadır.

Responsible Down Standard’ın İçeriği

Sorumlu Kuş Tüyü Standardı (RDS) şu konuları içermektedir:

 • Bölüm A – Genel Bilgiler
 • A1. Referanslar
 • A2. Gereksinim Düzeyleri
 • Bölüm B – RDS Belgelendirme Prensipleri
 • B1. Kapsam
 • B2. İddialar
 • B3. Çiftlik Sertifikasyonu
 • B4. Kesim Sertifikası
 • B5. Tedarik Zinciri Sertifikasyonu
 • Bölüm C – Hayvan Refahı Kriterleri
 • AW1. Beslenme
 • AW2. Yaşam Ortamı
 • AW3. Hayvan Yönetimi
 • AW4. Taşıma ve Taşıma
 • AW5. Yönetim, Planlar ve Prosedürler
 • AW6. Katliam
 • Bölüm D – Çiftlik Grubu Sertifikasyonu
 • D1. Çiftlik Grubu Sertifikasyonu için Uygunluk
 • D2. İç Kontrol Sistemi Gereksinimleri
 • D3. Grup Üyesi Gereksinimleri
 • D4. Üyelerin Denetimi
 • D5. Üye Ekleme ve Çıkarma
 • Bölüm E – Çiftlik Alanı Belgelendirmesi
 • E1. Çiftlik Alanı Sertifikasyonu için Uygunluk
 • E2. Çiftlik Alanı Yönetimi
 • E3. Toplayıcı Gereksinimleri
 • Bölüm F – Gözetim Zinciri
 • F1. Çiftlik Gözetim Zinciri Kriterleri
 • F2. Gözetim Zinciri Kriterleri
 • Ek A – Tanımlar
 • Ek B – Risk Değerlendirmesi
 • Ek C – Uluslararası Çalışma Grubu Üyeleri

RDS Kuş Tüyü Sertifikası Nasıl Alınır?

RDS sertifikasyon sürecini şöyle özetleyebiliriz:

 • Onaylı bir Sertifikasyon Kuruluşu (CB) seçilmesi ve belgelendirme sözleşmesi imzalanması
 • Başvuru yapılması: Karşılaştırma yapabilmek için birden fazla sertifikasyon kuruluşuna başvuru yapılması önerilmektedir.
 • Denetim planlaması: Denetlemeden önce yapılan hazırlıklar, denetim süresinden tasarruf sağlayarak sertifikasyon maliyetlerini azaltabilir.
 • Yerinde denetim yapılması: Sertifikasyon kuruluşu standardın gerekliliklerine karşı bir denetim yapması için işletmeye denetçi(ler) göndermektedir.
 • Takip: Bir takip süreci gerekiyorsa, işletme için düzeltici eylem planı hazırlanmaktadır.
 • Belgelendirme kararı: Nihai bir belgelendirme kararı vermek için denetim sonuçları gözden geçirilmektedir.

Start typing and press Enter to search