Responsible Wool Standard-RWS Sertifikası

Sorumlu Yün Standardı (RWS), koyun çiftliklerindeki hayvanların sağlığını korumayı ve refahını artırmayı amaçlayan bir standarttır. Textile Exchange tarafından geliştirilen ve yönetilen Resposible Wool Standard (RWS), yünden yapılan ürünlerin çiftlikten nihai ürün aşamasına kadar geçen tüm süreci kapsar. Uluslararası düzeyde geçerlidir ve gönüllülük esasına dayanır. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin RWS sertifikası ile çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik taahhütlerine önemli katkılar sunduğunu söyleyebiliriz.

Sorumlu Yün Standardı’nın (RWS) amaçlarının tekstil sektörüne şu konularda en iyi araçları ve çözümleri sağlamak olduğunu söyleyebiliriz:

 • Çiftçilerin en iyi uygulamalarını tanımak.
 • Yün ve yün ürünlerinin modern ve yeni nesil bir yaklaşıma sahip çiftliklerden sorumlu bir şekilde muamele görmüş koyunlardan geldiğinden emin olunmasını sağlamak.
 • Gerektiğinde hayvan bakımı, arazi yönetimi ve sosyal refah konularında iyileştirmeler sağlayacak bir endüstri kriteri oluşturmak.
 • Tüketicilerin, satın aldıkları ürünlerin içerisindeki yün bileşenlerinin gerçekten sorumlu bir şekilde üretildiğinden emin olmalarını sağlamak.
 • Çiftlikten nihai ürüne kadar kapsamlı, tutarlı ve şeffaf bir gözetim zinciri sistemi oluşturmak.

Sorumlu Yün Standardı (RWS – Responsible Wool Standard) temelde şu beş prensip üzerine inşa edilmiştir:

RWS beş önemli unsur içerir:

 1. Çiftliklerde hayvan refahı doğrulaması
  1. Hayvanlara iyi davranıldığını ve tüm gerekliliklerin yerine getirildiğini doğrulamak için koyun çiftlikleri denetlenmektedir.
  1. Herhangi bir yöntemle hayvanların kuyruklarının kesilmesine izin verilmemektedir.
 2. Arazi yönetimi
  1. RWS sertifikalı çiftliklerde, toprak sağlığını, biyolojik çeşitliliği ve yerli türleri koruyan aşamalı arazi yönetimi ilkeleri uygulanmaktadır.
 3. Sosyal refah
  1. Çiftliklerde temel sosyal refah kriterleri doğrulanmaktadır.
 4. Kaynaktan nihai ürüne kadar yünün gözetim zinciri
  1. RWS sertifikalı çiftliklerde yünlü ürünlerin tanımlanabilmesini sağlamak için tüm malzemeler tedarik zincirindeki her aşamada takip edilir.
 5. Ürün etiketleme
  1. RWS sertifikalı çiftliklerden gelen yün malzemeli ürünleri satın almak isteyen tüketiciler için şirketlerin ürünleri tanımlamasına olanak tanıyan bir logo tasarlanmıştır. Bu logoyu taşıyan ürünler sorumlu tüketiciler tarafından kolaylıkla fark edilmektedir.

Responsible Wool Standard Kapsamı

RWS standardının konu başlıkları şu şekildedir:

 • Bölüm A – Genel Bilgiler
 • A1. Referanslar
 • A2. Gereksinim Düzeyleri
 • Bölüm B – RWS Belgelendirme Prensipleri
 • B1. Kapsam
 • B2. İddialar
 • B3. Çiftlik Sertifikasyonu
 • B4. Kesim Sertifikası (Opsiyonel)
 • B5. Tedarik Zinciri Sertifikasyonu
 • Bölüm C – Hayvan Refahı Kriterleri
 • AW1. Beslenme
 • AW2. Yaşam Ortamı
 • AW3. Hayvan Yönetimi
 • AW4. Taşıma ne Nakliye
 • AW5. Yönetim, Planlar ve Prosedürler
 • Bölüm D – Arazi Yönetim Kriterleri
 • LM1. Toprak
 • LM2. Biyoçeşitlilik ve su
 • LM3. Gübreler
 • LM4. Tarım İlaçları
 • Bölüm E – Sosyal Refah Kriterleri
 • SW1. İşe Alma Uygulamaları ve Zorla Çalıştırma
 • SW2. Çocuk işçiliği
 • SW3. Çalışma Koşulları ve Davranış
 • SW4. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık
 • SW5. Ücretler ve kazançlar
 • SW6. Topluluklar
 • SW7. Sağlık ve Güvenlik
 • Bölüm F – Çiftlik ve Ortak Çiftçi Grubu Sertifikasyonu
 • F1. Çiftlik Grubu ve Ortak Çiftçi Grubu Sertifikasyonu için Uygunluk
 • F2. İç Kontrol Sistemi Gereksinimleri
 • F3. Grup Üyesi Gereksinimleri
 • F4. Üyelerin Denetimi
 • F5. Üye Ekleme ve Çıkarma
 • Bölüm G – Gözetim Zinciri
 • G1. Çiftlik Gözetim Zinciri Kriterleri
 • G2. Gözetim Zinciri Kriterleri
 • Ek A – Tanımlar
 • Ek B – Risk Değerlendirmesi
 • Ek C – Kesim Alanı Modülü (opsiyonel)
 • S1. Yönetim ve Eğitim
 • S3. Kesim Öncesi İşleme
 • S4. Kesim Ekipmanı
 • S5. Sersemletme ve Öldürme Yöntemleri
 • S6. Gözetim Zinciri
 • Ek D – Taşıma Kılavuzu
 • TG1. Sorumluluklar, Yetkinlik ve Stokçuluk
 • TG2. Belgeler
 • TG3. Seyahat için Uygunluk
 • TG4. Ayırma
 • TG5. Taşıma Hazırlığı
 • TG6. Hayvancılık için Ulaşım Araçları ve Tesisler
 • TG7. Yükleme ve Boşaltma
 • TG8. Önerilen Alan Payı
 • TG9. Yolculuk Süreleri, Yemek, Su ve Dinlenme
 • TG10. İzleme ve Kayıtlar

Sorumlu Yün Sertifikası / RWS Sertifikası Nasıl Alınır?

RWS sertifikasyon sürecinde şu adımlar takip edilmektedir:

 • Onaylı bir sertifikasyon kuruluşu (CB) ile iletişime geçilir ve RWS belgesi başvurusunda bulunulur. Fiyat optimizasyonu yapabilmek için farklı sertifikasyon kuruluşlarından belgelendirme için teklif alınmalıdır.
 • Fiyat, süre ve kapsam gereklilikleri de göz önünde bulundurularak en iyi teklifi veren sertifikasyon kuruluşuyla sözleşme imzalanır.
 • Belgelendirme kapsamına uygun şekilde bir denetim planlaması yapılır. Şirketlerin RWS belgesi denetimlerini hızlı ve kolay bir şekilde atlatmak için önceden hazırlık yapması önerilmektedir.
 • Sertifikasyon kuruluşu, personelle görüşmek ve standardın gerekliliklerine göre belgeleri ve prosedürleri gözden geçirmek için şirketlere denetçi göndermektedir. Bu yerinde denetimlerle RWS gerekliliklerine uygunluk tespit edilmektedir.
 • Denetçiler bir denetim raporu hazırlayarak belgelendirme kuruluşuna sunmaktadr. Bu rapor RWS uzmanları tarafından incelenmekte ve nihai sertifikasyon kararı verilmektedir.
 • Majör veya minör olarak belirlenen gereksinimlerin karşılanmaması durumunda şirketlerin bir düzeltici eylem planı uygulaması istenmektedir.
 • Tüm düzeltmeler tamamlandıktan sonra sertifikasyon kuruluşu tarafından RWS sertifikası düzenlenmektedir. Bu sertifikanın her yıl bir denetim ile yenilenmesi gerekmektedir..
 • Belgelendirme tamamlandıktan sonra gereksinimlerin sürekli olarak takip edildiğinden emin olmak için tesise habersiz ziyaretler yapılabilmektedir.

Start typing and press Enter to search