Sanofi Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

 

Fransa’nın başkenti Paris merkezli bir ilaç şirketi olan Sanofi, çok uluslu bir yapıya sahip olup dünya çapında faaliyet göstermektedir. Halihazırda 170 ülkeye sağlık çözümleri sunan Sanofi, birçok tıbbi alanda kullanılan reçeteli ve reçetesiz ilaçların yanı sıra aşı üretimi de yapmaktadır. 32 farklı ülkede 69 üretim tesisi bulunan Sanofi, kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak, sürdürmek ve geliştirmek için iş birimlerinin tamamında sürdürülebilir ürün, hizmet ve süreçler geliştirmeye özen göstermektedir. Bu bağlamda, tedarik zincirini de ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir hale getirmeye çalışmaktadır.

Sanofi, ortak gereksinimleri tanımlayarak, tedarikçilere yönelik destek programları ve eğitimler yürüterek ve denetim sonuçlarını bir havuz haline getirere eczacılık sektöründeki tedarikçilerin uygulamalarını iyileştirmeyi amaçlayan Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI – İlaç Tedarik Zinciri Girişimi) üyesidir. Ayrıca, sonuçları ortak bir platformda üyeler arasında paylaşılan değerlendirmeler ve denetimler yaparak tedarikçilerin sürdürülebilir kaynak sağlama uygulamalarını değerlendirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlayan küresel bir program olan Together for Sustainability (TfS) girşiminin de bir üyesidir.

Sanofi’nin sorumlu tedarik / satın alma yaklaşımı, tedarikçilerin, tedarikçi davranış kuralları aracılığıyla Sanofi’nin insan hakları, sağlık, güvenlik ve çevre konusundaki taahhütlerine saygı duymasını gerektirmektedir. Bu davranış kuralları 2020’de veri gizliliği konusu eklenerek ve tedarikçilerden kendi tedarikçileriyle de iletişime geçmeleri istenerek güncellenmiştir.

Sanofi, tedarikçilerinin performansını değerlendirmek için TfS’in de iş ortağı olan ve dünya çapında faaliyet gösteren Ecovadis ile beraber çalışmaktadır. Ecovadis’in sürdürülebilirlik konusundaki uzmanlığı doğrultusunda, tedarikçi performansı online olarak ölçülmektedir. Sürdürülebilirlik incelemesine dahil edilecek tedarikçiler, sürdürülebilirlik anketini online olarak doldurmakta ve ilgili destekleyici belgeleri sisteme yüklemektedir. Ecovadis anket cevaplarını ve belgeleri incelemekte ve tespit ettiği bulguları bir rapor haline getirmektedir. Sürdürülebilirlik uzmanları tarafından yürütülen analizlere çevrimiçi olarak erişim sağlanabilmektedir.

Sürdürülebilirlik için geliştirilecek planlara, ürün, hizmet, süreç ve eylemlere bu süreçte öncelik verilmektedir. Sanofi’nin tedarikçisi olmak isteyen firmalar da Ecovadis tarafından yürütülen tedarikçi performansı değerlendirme çalışmalarından yüksek puan almak zorundadır. Sanofi de tedarikçilerini bu değerlendirmelerin ve gerçekleştirdiği Ecovadis tedarik zinciri denetimlerinin sonuçlarına göre belirlemektedir.

Sanofi’nin Ecovadis’in sorumlu satın alma kriterleri doğrultusunda gerçekleştirdiği tedarik zinciri denetimleri ve tedarikçi değerlendirmelerinde şu hususlar ön plana çıkmaktadır:

 • Çalışma
  • Çocuk işçiliğinin kullanılmaması
  • Zorla işçi çalıştırılmaması
  • Çalışanlara fiziksel veya psikolojik herhangi bir baskı oluşturulmaması
  • Çalışanlar arasında cinsiyet, din, dil, ırk, siyasi görüş vb gibi nedenlerden ötürü ayrım yapılmaması
  • Çalışma saatlerinin yerel yasalara göre düzenlenmesi
  • Maaş ve yan haklar konusunda yerel ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlanması
  • Çalışanlara toplu sözleşmelere taraf olma ve sendikalara katılma hakkı tanınması
 • Sağlık ve emniyet
  • İş yerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması
  • Çalışanlara tehlike bilgilendirmelerinin yapılması, gerekli eğitimlerin verilmesi
  • Acil durum eylem planının hazırlanması
 • Çevre
  • Çevre ile ilgili yerel ve uluslararası yasalara uyulması
  • İklim değişikliği çalışmaları kapsamında kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması
  • Etkin bir atık yönetimi ile hava, su ve toprak kirliliğinin önüne geçilmesi
  • Su ve enerji kaynaklarının sorumlu kullanılması, biyoçeşitliliğin korunması
 • Sanofi, tedarikçilerinden yüksek iş etiğe standartlarına uymasını beklemektedir. Sanofi, kendisiyle aynı değerleri ve etik ilkeleri anlayan ve paylaşan tedarikçiler ile güvene dayalı bir ilişki kurmayı amaçlamaktadır.
 • Gizlilik ve veri koruma: Sanofi, gizliliğin ve kişisel verilerin korunmasının, içinde bulunduğumuz dijital çağda en önemli konulardan biri olduğunun farkındadır. Bu bağlamda, beraber iş yaptığı tüm ortakların, tedarikçilerin veya üçüncü taraf kuruluşların tüm kişisel veriler için etkin bir koruma sistemi kurmasını ve işletmesini beklemektedir.

Start typing and press Enter to search