Shell Market Tedarikçisi Olmak

Shell Market Tedarikçi Denetimleri

Shell tedarikçi denetimleri, Shell’in tedarikçisi olmak isteyen firmalar için en kritik süreçlerden biridir. Petrol, gaz, akaryakıt, kimyasal madde vb gibi alanlarda faaliyet gösteren Shell, tedarikçisi olarak belirleyeceği işletmelerin belirli kriterleri karşılamasını istemektedir. Shell tedarikçi denetimleri de Shell’in uluslararası standartlar doğrultusunda belirlediği tedarikçi davranış kurallarına uyumluluğunun yerinde denetlenmesidir. Tedarikçi olmak isteyen firmalar, Shell tedarikçi denetimlerinde iş bütünlüğü, sağlık, güvenlik, çevre, çalışma ve insan hakları gibi konulardaki temel prensipler çerçevesinde denetlenmektedir.

Günümüzde özellikle tedarik ağı geniş büyük markalar, kurumsal sosyal sorumluluğun bir parçası olarak tedarikçilerinin de çevresel, finansal ve sosyal konulardaki performansını dikkate almaktadır. Bu sebeple, tedarikçilerle daha anlaşma aşamasında onları denetlemekte ve istenilen kriterleri karşılayan firmalarla iş birliği kurmaktadır. Köklü bir marka olan ve enerji sektörü devleri arasında yer alan Shell de bu ilke doğrultusunda hareket etmektedir. Shell tedarikçi denetimleri ile ürün ve hizmet tedarik ettiği firmaların sosyal uygunluk performansını sorgulamaktadır.

Shell Tedarikçisi Olmak İsteyen Firmalar

Shell’in tedarik zincirinde yer almak isteyen firmalar öncelikle Shell tarafından yayınlanan Shell Genel İş İlkeleri ve Shell Çalışma Kuralları’na uyum göstermek zorundadır. Shell’in temel değerleri dürüstlük, doğruluk ve saygıdır. İş ilkelerini ise şöyle sıralayabiliriz:

 • Sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre
 • Yerel toplumlar
 • Ekonomi
 • Rekabet
 • Siyasi faaliyetler
 • Doğruluk
 • Uygunluk
 • İletişim ve paylaşım

Shell Çalışma Kuralları ise özetle şu konularla ilgili gereklilikleri içermektedir:

 • Veri gizliliği
 • Fırsat eşitliği
 • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
 • Ticaret uyumluluğu
 • İnsan hakları
 • Varlıkların korunması
 • Bilgi ve kayıt yönetimi
 • Kartelleşmeyi önleme
 • Sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik
 • BT ve Elektronik İletişim Kullanımı

 

Shell Tedarikçi Prensipleri

Shell tedarikçi denetimleri için en önemli konu Shell’in tedarikçi adayları için belirlemiş olduğu genel prensiplerdir. Shell’in genel iş ilkeleri ve çalışma kuralları ile beraber uluslararası standartlar ve ilkeler doğrultusunda hazırlanan tedarikçi prensipleri, Shell tedarikçi denetimlerinin kapsamını oluşturmaktadır. Tedarikçiler, denetimlerde bu prensiplere uygunluğunu göstermek zorundadır.

Shell tedarikçi davranış kurallarını şöyle özelteyebiliriz:

 • İş bütünlüğü
  • Tüm yasa ve düzenlemelere uyum sağlamak
  • Rüşvet, yolsuzluk ve etik olmayan uygulamalardan uzak durmak
  • Adil bir rekabet içerisinde yer almak, çıkar çatışmalarından kaçınmak
 • Sağlık, emniyet, güvenlik, çevre (HSSE) ve sosyal performans (SP)
  • Çevre ile ilgili tüm standartlara, yasa ve düzenlemelere uyum sağlamak
  • Enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanmak
  • Atıkları ve karbon emisyonlarını sürdürülebilir bir şekilde azaltmak için politikalar geliştirmek
  • Rakiplerine ve yerel topluluklara saygı duymak
  • Faaliyetlerinin sosyal etkilerini dikkatli bir şekilde yönetmek ve yerel topluluklara faydaları artırmak
  • Çalışanlar, iş ortakları ve yerel topluluklarla etkileşimlerde, onları dürüst ve sorumlu bir şekilde dinlemeye ve yanıt vermeye çalışmak
 • Çalışma ve insan hakları (Bu ilkeler, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) temel sözleşmeleri referans alınarak belirlenmiştir)
  • Çocuk işçi çalıştırmak, zorla işçi, mahkum ve köle çalıştırma vb gibi uygulamalardan kaçınmak
  • Çalışanlara örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık haklarının tanınması
  • İş yerinde her türlü taciz ve ayrımcılığının önüne geçilmesi
  • Çalışma saatleri, çalışan ücretleri ve sosyal haklar konusunda yerel ve uluslararası standartlara uyum sağlamak

Shell tedarikçi denetimleri uzaktan, yerinde veya her iki şekilde olabilmektedir. Shell yetkilileri tedarikçilerden belirli dokümanlar hazırlamasını ve birtakım formlar doldurmasını isteyerek veya doğrudan işletme sahalarını yerinde ziyaret ederek Shell tedarikçi denetimlerini gerçekleştirebilir. Tedarikçiler, Shell tedarikçi gereksinimlerini öğrenmek, denetimlere hazırlanmak ve denetimlerden sonraki süreçleri planlamak için bu konuda uzman kişi ve kurumlardan danışmanlık alabilirler.

 

Start typing and press Enter to search