Sika Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

 

İsviçre merkezli çok uluslu bir kimya şirketi olan Sika, başta inşaat ve otomotiv olmak üzere farklı sektörlere yönelik ürün ve hizmetler geliştirmektedir. İnşaat ürünleri yelpazesinde beton, çimento, dolgu ve yapıştırma maddeleri, yalıtım malzemeleri, duvar ve cephe sistemleri, yapı onarım materyalleri gibi birçok ürün yer almaktadır. Bunun yanı sıra, tekstil ve sarf malzemeleri, yenilenebilir enerji sistemi bileşenleri, otomotiv sektörüne yönelik boya, kaplama yapıştırma ve özel kimyasallar gibi birçok ürünü de üretip tüm dünyaya satmaktadır.

Sika, artan müşteri taleplerini ve pazar ihtiyaçlarını dünyanın dört bir yanına yayılmış geniş tedarik ağı sayesinde karşılayabilmektedir. Farklı ülkelerden çok sayıda tedarikçiyle çalışan Sika, kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda tedarikçilerinin sürdürülebilirlik performansını yakından takip etmektedir. Bunu da gerçekleştirdiği denetimler ve üyesi olduğu Together for Sustainability (TfS) girişiminin paylaştığı tedarikçi performansı sonuçlarını referans alarak gerçekleştirmektedir. TfS’in kurumsal sosyal sorumluluk değerlendirme konusundaki en önemli iş ortağı olan Ecovadis, Sika’nın da sürdürülebilirlik performansını 4 dört farklı temada gruplandırılmış 21 ayrı konu kapsamında değerlendirmiştir. Sika şirketi, çevre, iş gücü uygulamaları ve insan hakları ve adil iş uygulamalarının yanı sıra sürdürülebilir satın alma faaliyetlerinin de analiz edildiği Ecovadis değerlendirmesinden “Altın” derecesi almayı başarmıştır.

Sika’nın kendi alanında bu kadar büyük bir şirket ve bir dünya markası haline gelmesinde sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarının etkisi ve katkısı çok büyüktür. İş hayatında kurumsal sürdürülebilirliği en önemli ilkelerden biri haline getiren tedarikçilerle çalışmak isteyen Sika, Ecovadis tedarik zinciri denetimleri ile tedarikçilerinin sosyal ve çevresel performansını takip edip doğrulayabilmektedir. Bu denetimlerde öncelikle tedarikçilerden resmi gereklilikleri ve çalışma standartlarını karşıladığından emin olmak için öz değerlendirme yapmaları istenmektedir. Tüm yeni tedarikçiler, Ecovadis’in sürdürülebilir tedarik zinciri kriterleri kapsamında değerlendirilmektedir. Bu denetim sonuçlarının büyük bir bölümü güvenlik, kalite veya teknoloji uzmanları tarafından incelenmektedir. Böylelikle, tedarikçilerle uzun vadeli iş ortakları kurulabilmekte ve bu ortaklık sürekli hale getirilebilmektedir.

Sika, tedarikçilerinin Ecovadis kriterlerine uyumu konusunda bir çerçeve çizmek için tedarikçi davranış kurallarını hazırlamıştır. Tedarikçi ve tedarikçi adayı olan firmaların Sika Ecovadis tedarik zinciri denetimlerinde şu konulara ilişkin gereklilikleri karşılaması istenmektedir:

 • Tüm ulusal ve uluslararası yasalara uymak
 • Rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama gibi tüm etik dışı faaliyetlerden kaçınmak
 • Adil rekabeti engelleyen iş uygulamalarından kaçınmak
 • İnsan haklarına; çalışan ve tüketici haklarına saygı göstermek
 • Modern kölelik, insan ticareti, zorla işçi çalıştırma veya çocuk işçiliği kullanma gibi faaliyetlerden uzak durmak
 • Çalışanlar arasında ayrım yapmamak; eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerini benimsemek
 • Çalışanlara örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkı tanımak
 • Kapsamı yerel veya uluslararası standartlarda belirlenmiş asgari ücret ve çalışma saatleri düzenlemelerine uyum sağlamak
 • Çevreyle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymak
 • Bilgi gizliliğini sağlamak ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal düzenlemelere uymak
 • Nükleer silahların yayılmasını önleme, ihracat kontrolü, yaptırımlar ve tehlikeli madde yönetmeliklerine uygunluğu sağlamak için yürürlükte olan önlemleri uygulamak
 • Tedarikçi davranış kuralları doğrultusunda çıkar çatışmalarından kaçınmak

Start typing and press Enter to search