SOLVAY Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

 

Dünyanın en köklü kimya şirketlerinden biri olan Solvay’in kuruluş tarihi 1860’lı yıllara kadar uzanmaktadır. Halihazırda birçok sektörde faaliyet gösteren Solvay’in ürün ve hizmet geliştirdiği alanları şöyle sıralayabiliriz:

 • Tarım
 • Otomotiv
 • Havacılık
 • Hayvan yemleri
 • Gıda
 • Elektrik ve elektronik
 • Tüketim ürünleri
 • Sağlık hizmetleri
 • Yapı ve inşaat
 • Petrol
 • Enerji
 • Çevre
 • Madencilik
 • Endüstriyel uygulamalar
 • Kaplamalar

Çok geniş bir ürün protföyü bulunan Solvay, yüksek tüketici taleplerini karşılayabilmek için farklı ülkelerden çok sayıda tedarikçiyle beraber çalışmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve sosyal sorumluluk prensiplerinin bir gereği olarak tedarik zincirini de sürdürülebilir hale getirmek için yoğun bir gayret içerisindedir. Solvay bu kapsamda, kimya şirketlerinin ve tedarikçilerinin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek ve iyileştirmek için küresel tedarik odaklı bir girişim olan Together for Sustainability için (TfS) kurucu üyelerinden biri olmuştur. TfS, girişime üye olan kimya şirketleri arasında tedarikçi değerlendirmelerinin paylaşılmasını sağlamakta, denetimlerin tekrar edilmesini önlemekte ve tüm kimyasal tedarik zinciri için etkin sürdürülebilirlik standartları sunmaktadır. TfS’in sürdürülebilirlik performans değerlendirmeleri, girişimin ana ortağı ve uzman hizmet sağlayıcısı Ecovadis tarafından yürütülmektedir.

Solvay, Ecovadis’in kurumsal sosyal sorumluluk performansını değerlendirdiği şirketlerden biridir. Değerlendirilen ana konulardan biri de tedarikçi performansı olduğundan Solvay, Ecovadis tarafından yüksek kurumsal sürdürülebilirlik puanı alabilmek için tedarik zinciri süreçlerini iyileştirmekte ve bunun için de tedarikçilerinin sosyal ve çevresel performansını sürekli olarak denetlemektedir. Solvay, Ecovadis tarafından derecelendirilen kimya şirketleri arasında ilk %1’lik dilimde yer almaktadır. Bu başarısında Ecovadis tedarik zinciri denetimlerinin katkısı oldukça büyüktür.

Solvay, Ecovadis’in çeşitli denetleme ve değerlendirme araçlarını kullanarak çalışmalarını takip ve analiz ettiği tedarikçilerinden beklentilerini şöyle özetlemektedir:

 • Her zaman güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı tahsis etmek ve tüm çalışanların koruyucu ekipman ve güvenlik eğitimine erişimlerini sağlamak.
 • Yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak iş yapmak ve hiçbir şekilde yolsuzluğa karışmamak. Özellikle, herhangi bir Solvay çalışanını veya temsilcisini uygunsuz bir şekilde etkilemeye çalışmak için hediye, eğlence ya da başka menfaat unsuru teklif etmemek.
 • Temel insan haklarını desteklemek ve saygı göstermek. Özellikle;
  • çalışanlara adil davranmak,
  • çocuk işçi çalıştırmamak,
  • herhangi biribi zorla çalıştırmamak,
  • insan ticareti yoluyla çalıştırma ve diğer adil olmayan çalışma koşullarından kaçınmak.
 • Çevresel etkiyi yönetmek ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmak.
 • Yürürlükteki ilgili tüm yasalara uygun olarak adil bir şekilde rekabet etmek.
 • Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek.
 • Ürünlerin içerisindeki 3TG’leri (kalay, tantal, tungsten ve altın gibi “çatışma bölgesi madenleri” olarak adlandırılan ürünleri) Solvay’e raporlamak
 • Tedarik yönetim sistemlerinde benzer bir yaklaşımı benimsemek ve aynı sürdürülebilirlik ve sorumlu satın alma ilkelerini benimsemiş olan tedarikçilerle çalışmak.

 

 

Start typing and press Enter to search