Sosyal Uygunluk Denetim

SOSYAL UYGUNLUK DENETİMİ

Firmaların ulusal ve yerel kanunlara, etik kurallara, kamu yararına,  etik sorumluluklarına uyulup, uyulmadığının tespiti gerçekleşir ve kayıt altına alınır. Veri tabanına giren firmalar içinde bulunduğu sektörle alakalı tedarikçilerle ticari anlaşmalar iş birlikleri için iletişime geçmeleri sağlanır.

 

SOSYAL UYGUNLUK DENETİMİNİN FAYDALARI

Yapılan araştırmalar bu denetimlerin firmaların karlılık oranını arttırdığını, müşteri profilinin genişlettiğini göstermektedir. Markanın değerini, itibarını, çalışanların mutluluğunu, karlılığın artmasını, üretim verimliliğinin artmasını, kanunlara uyumu, güvenli bir çalışma ortamının oluşmasına fayda sağladığı tespit edilmiştir.

 

SOSYAL UYGUNLUK DENETİMİNİ HANGİ KONULARI KAPSAR?

  1. Alacaklılara karşı dürüst olmak
  2. Çalışanlara karşı adil ve dürüst olmak
  3. Devlete ve Belediyelere karşı dürüst olmak
  4. Örf, Âdet ve Genel ahlaki kurallara uymak.

Gibi konularda firmaların bulunduğu tutumu, uygulamalarını denetler ve sonuçları kayıt altına alır.

 

1.Alacaklılara Karşı Dürüst Olmak

Firmalar ödemelerini nasıl gerçekleştirir, Verilen tarihlerde ödemeler yapılır mı gibi sorulara cevap arandığı ve tespit edilen sonuçların kayıt altına alındığı bir sistemdir.

 

2.Çalışanlara Karşı Adil ve Dürüst Olmak

Çalışanlara şeffaf davranılıp davranılmadığı, ücretlerde adil olunup olunmadığı, çalışan-işveren arasındaki ilişkinin olumlu yada olumsuz olduğu gibi durumların tespiti yapılıp kayıt altına alınır.

 

3.Devlet ve Belediyelere Karşı Dürüst Olmak

Kanunlara karşı sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği, belediyelerle yapılan kamu yararına projelerde yer alma gibi çalışmalara dahil olunup olunmadığı tespit edilip kayıt altına alınır.

 

4.Örf, Âdet ve Genel Ahlaki Kurallara Uymak

Toplum için büyük önem teşkil eden ahlaki kuralların, Örf ve Âdetlerin öneminin ve uygulanmasının bilincinde olunup olunmadığı tespit eder ve kayıt altına alır.

 

SOSYAL SORUMLULUK DENETİMİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR

Firmanın; Eğitim, Bakım, İşyerine ait sertifikalar, İş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar gibi yönlerden sorular sorularak mevcut durumunun belirlenip kayıt altına alınması amaçlanır.

 

1.Eğitim

Alınması gerekli eğitimler;

Çalışanlara yangın söndürme eğitimi, ( 6 ayda 1 Yenileme)

Çalışanlara tahliye tatbikatının yaptırılması, (6 ayda 1 Yenileme)

Kimyasal madde ile çalışan personele kimyasal madde eğitimi verilmesi,

Tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi.

 

2.Bakım

Bakım konusunda istenilen raporlar;

Topraklama ölçümü raporu ( Yılda 1 Yenileme),

Elektrik tesisatı uygunluk raporu ( Yılda 1 Yenileme),

Asansör periyodik muayenesi raporu (Yılda 1 Yenileme),

Asansör, Vinç ve Forkliftlerin periyodik olarak (Yılda 1 Yenileme) bakım kayıtları,

Yangın ekipmanlarının (6 Aylık Yenileme ) bakımları

Kompresörün periyodik muayene raporu (Yılda 1 Yenileme)

Kazanlar ve Lpg tanklarının periyodik muayene raporu (Yılda 1 Yenileme)

 

3.İşyerine Ait Sertifikalar

İşyerine ait bulunması istenen sertifikalar;

İşyerinde çalışanların yıllık sağlık raporları,

İşyeri çevresel izinleri,

İşyerinde çalışanların mevzuatta belirtilen sayıda ilk yardım sertifikaları ( 3 Yılda 1 Yenileme),

Forklifti kullananın çalışanın operatör belgesi,

Kazanı yakan çalışanın kazancı belgesi.

4.Sağlık ve Güvenlik Kontrolleri

Sağlık ve güvenlik kontrollerinde gerekli olan unsurlar;

İşyerinde acil çıkış kapıları, acil çıkış yolları, acil çıkış yönlendirmeleri, acil çıkış aydınlatmaları mevcut olması,

İşyerinde elektrik tesisatı güvenli ve uygun olması,

İşyerinde yeterli aydınlatma, havalandırma, ısıtma olması,

İşyerinde her bölümde tahliye planı asılı olması,

İşyerindeki makinalarının koruyucularının mevcut olması

İşyerinde kullanılan kimyasalların MSDS’lerinin kimyasal kullanımı olan bölümlere Türkçesinin asılması,

 

5.Sosyal Haklar

Ödemeler ve haklar, özlük dosyaları gibi unsurlarda eksiklik olup olmadığı incelenir ve raporlanır.

Start typing and press Enter to search