Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu

Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu (SAC | Sustainable Apparel Coalition) moda endüstrisi için küresel ölçekte faaliyet gösteren çok paydaşlı bir birliktir. Küresel değer zinciri boyunca çevresel etkiyi azaltmak ve sosyal adaleti teşvik etmek için kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak çalışan SAC’nin paydaşları arasında;

 • 250’den fazla önde gelen giyim, ayakkabı ve tekstil markası,
 • perakendeciler,
 • tedarikçiler,
 • hizmet sağlayıcılar,
 • ticaret birlikleri,
 • kâr amacı gütmeyen kuruluşlar,
 • sivil toplum kuruluşları ve
 • akademik kurumlar

yer almaktadır. Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu, tüm endüstri katılımcıları için değer zinciri sürdürülebilirlik ölçümlerini standartlaştıran araçlar paketi olan Higg endeksini geliştirmektedir. Bu araçlar, değer zinciri boyunca çevresel ve sosyal emek etkilerini ölçüyor. Moda endüstrisi bu verilerden yola çıkarak, kritik konuları belirleyebilir, sürdürülebilirlik performansını sürekli iyileştirebilir ve tüketicilerin talep ettiği çevresel ve sosyal şeffaflığı elde edebilir. SAC, paydaşlarıyla güçlerini birleştirerek tek başına değiştirilmesi imkansız olan acil ve sistemik zorlukların üstesinden gelebilmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu, Higg Co ve Apparel Impact Institute (AII) ile birlikte üç kuruluştan oluşan bir ekosistemin parçasıdır. Her biri sektör içinde sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği geliştirmek için benzersiz bir amaca hizmet eden kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır. Bu bağlamda;

 • Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu (SAC), Higg Indexsini geliştirmek için sektörü bir araya getirmekte;
 • Higg Co, Higg Index platformu olan higg.org’u yönetmekte ve
 • AII, etki iyileştirme programlarını küresel olarak ölçeklendirmek için Higg endeksinin verilerini kullanmaktadır.

Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu Nasıl Ortaya Çıktı?

Birliğin ortaya çıkış tarihi 2009’a uzanmaktadır. Walmart ve Patagonia, 2009 yılında önde gelen küresel şirketlerin CEO’larını, ürünlerinin çevresel etkisini ölçecek bir endeks geliştirmek üzere bir araya gelmeye davet eden ortak bir mektup yazmıştır. Bir sene sonra, hazır giyim endüstrisindeki rakipler, Higg endeksi üzerinde ortak çalışmaya başlamak için bir araya gelmiş ve Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu oluşturulmuştur. 2011 yılında Higg endeksinin ilk sürümünü yayınlayan SAC, 2012 yılında Higg malzeme endeksini geliştirmiştir. 2016 yılında 500 milyar doları aşan giyim ve ayakkabı geliri ile hazır giyim, ayakkabı ve tekstil endüstrisi üyelerini temsil eden SAC’nin Higg endeksini kullan müşteri sayısı 2017 yılında 10 bini aşmıştır. Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu halihazırda küresel moda endüstrisini bir araya getiren en büyük birliklerden biri olmayı sürdürmektedir.

Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu ve Higg Endeksi

Higg endeksi, değer zinciri sürdürülebilirliğinin standartlaştırılmış ölçümüne yönelik bir araçlar paketidir. Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu, bu endeks ile öncelikli olarak kurumları çok hızlı bir şekilde sosyal ve çevresel açıdan sorumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Higg endeksi;

 • Higg Tesis Çevre Modülü (FEM),
 • Higg Tesis Sosyal ve İşgücü Modülü (FSLM),
 • Higg Marka ve Perakende Modülü (BRM),
 • Higg Malzeme Sürdürülebilirlik Endeksi (MSI) ve
 • Higg Ürün Modülü (PM)

olmak üzere beş temel araçtan oluşmaktadır. Bu araçlar, değer zincirinin sosyal ve çevresel performansını ve ürünlerin çevresel etkilerini birlikte değerlendirmektedir.

Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu’nun tüm paydaşları, su kullanımı, karbon emisyonları ve çalışma koşulları gibi konularda Higg endeksini kendi bireysel sürdürülebilirlik stratejilerini belirlemek, kamuyonu bilgilendirmek ve toplu endüstri dönüşümünü yönlendirmek için kullanabilmektedir. SAC üyeleri, danışmanlar, paydaşlar ve endüstri uzmanları ortaklaşa çalışarak ve en son bilimsel araştırmaları kullanarak on yıl boyunca Higg endeksinin metodolojilerini geliştirmiştir.

Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu Üyeleri

SAC’nin üyelerini üç ana kategoriye ayırmak mümkündür:

 1. Markalar ve Perakendeciler

Bu üyeler, dönüştürücü değişim yaratmaya odaklanan en büyük ve en çeşitli endüstri ağıyla iş birliği yapmaktadır. Birliğin bu üyelerinin SAC’yi şu amaçlarla kullanabileceğini söylemek mümkündür:

 • Üretkenliği ve kârı artırmak
 • Daha anlamlı değerlendirmeler yapabilmek
 • Değerlendirme yükünü azaltabilmek
 • İşleri büyütmek
 • Paydaşlarla iş birliği yaparak bilgi geliştirmek
 • Sektörün diğer paydaşlarıyla eşit haklara sahip olmak
 • Etkileri derinleştirmek
 • Üreticiler

Higg endeksi, tedarik zinciri etkilerini ölçme sürecini kökten basitleştirmekte ve standartlaştırmaktadır. Daha hızlı ve daha kolay değerlendirmeler için ortaklarla kolayca paylaşılmaktadır. Üreticiler ayrıca hazır giyim, ayakkabı ve tekstil endüstrisinin dönüştürücü değişim yaratan en büyük ağına dahil olmak için SAC’ye katılmaktadır. Üreticiler Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu’nun araçlarını kullanarak daha verimli ve sorumlu üretim yapabilir, tüm faaliyetlerini şeffaf hale getirebilir ve bu şeffaflığı paydaşlarına sunabilir, sektörel iş birlikleri geliştirebilir, işlerini büyütüp yeni yatırımlar yapabilir ve sosyal ve çevresel değerlendirme yükünü azaltabilir.

 • Akademik kuruluşlar, iştirakler, hükümetlet ve STK’lar

Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu’nun bu üyeleri, SAC üyeliği aracılığıyla araştırma sonuçlarını paylaşmakta ve en iyi uygulamalar için öneriler sunabilmektedir. Ayrıca, SAC’nin etki alanının genişlemesine yardımcı olmak için endüstri dışından farklı ve önemli bir bakış açısı sağlayabilirler. SAC’nin kurumsal olmayan bu üyeleri, SAC’nin araçları ile şu faydaları elde edebilirler:

 • Aynı düzeyde ve aynı amaçlarla faaliyet gösteren kurumlarla iş birlikleri yapabilmek
 • Giyim ve moda endüstrisinin yanında diğer sektörlerle etkileşim kurabilmek
 • SAC üyeliğinin ölçeği ve küresel erişimi sayesinde bu üyeler de endüstrinin en büyük sürdürülebilirlik yöneticileri ve üreticileriyle görüşebilme imkanına sahip olabilmektedir.
 • Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu’nun eşit söz hakkına sahip birer üyesi olarak diğer tüm paydaşlarla aynı girdileri sunabilmek

Start typing and press Enter to search