The Grove Collaborative Tedarikçi Denetimleri

 

The Grove Collaborative için müşterilerinin sağlığı ve güvenliği en önemli kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinden biri. Bu bağlamda, tedarik zincirinde başta etik ve kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri olmak üzere diğer şartların karşılandığından emin olmak için etik tedarikçi denetimleri gerçekleştiriyor. Ürün gamında sabun, deterjan, losyon, deodorant, temizlik malzemesi, dezenfektan, krem vb gibi kişisel ve evsel kullanım amaçlı temizlik ve bakım ürünleri bulunan The Grove Collaborative için sürdürülebilir tedarik zinciri yaratmak birincil kurumsal sosyal sorumluluk hedefleri arasında.

The Groove Colloborative’ın etik tedarik zinciri denetimlerinde paydaşlarından özetle şu konularda birtakım beklentileri ve şartları bulunuyor:

  • Malzemeler: Ürünlerde bitkisel bileşenler kullanılmalı. Hammadde veya bitmiş ürünlerin hiçbiri toksik (zehirli) olmamalı. Ürünlerin içeriği şeffaf bir şekilde paylaşılmalı. Kurumsal sürdürülebilirlih ilkelerinin bir parçası olarak ürünlerde daima sürdürülebilir malzemeler kullanılmalıdır.
  • Üretim: Her markanın tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini araştırmak ve üretim hattının kalitesini tespit etmek, The Grove Collarative’ın etik tedarik süreçlerinin en önemli parçalarından biridir.
  • Etik: Tedarikçiler çalışanlarına, çevreye ve diğer tüm paydaşlarına kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerine ve etik değerlere uygun şekilde davranmalı.

The Grove Collaborative özetle güvenlik, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve sosyal refaha değer veriyor ve sadece bunu yapan tedarikçilerle çalışmaya özen gösteriyor.

The Grove Collaborative’ın etik tedarik zinciri politikaları kapsamında yürüttüğü faaliyetleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Doğrulama

Tedarik zincirlerinde kölelik ve insan kaçakçılığı ile ilişkili risk düzeyini belirlemek için ön yeterlilik değerlendirmeleri gerçekleştirilir. Ön yeterlilik değerlendirme standartlarını geçmeyen hiçbir tedarikçi ile çalışma yapılmamaktadır.

  • Denetimler

Bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş, tedarik zincirindeki potansiyel riskleri belirlemek için özel markalı tedarikçiler üzerinde denetimler gerçekleştirir. The Grove Collaborative, insan kaçakçılığı ve kölelik iddialarına karşı sıfır tolerans standardı uyguluyor. Uygun olmayan herhangi bir tedarikçiye karşı önlem alınır ve gerekli koşullar sağlanmazsa iş ilişkileri sonlandırılabilir.

  • Sertifikalar

The Grove Collaborative, tüm tedarikçilerin etik tedarikçi davvranış kurallarını imzalamasını şart koşmaktadır. Bu, doğrudan tüm işlerin gönüllü olduğunu ve ceza veya zorlama tehdidi altında yapılmadığını belirtir. The Grove Collaborative’ın etik tedarik zinciri kurallarına göre kölelik, borç karşılığı çalıştırma, kaçakçılık, sözleşmeli veya hapishanede çalıştırma dahil olmak üzere zorla çalıştırmanın her türlüsü yasaktır. Davranış kuralları; geçerli yasalar ya da markanın kendi etik denetim kuralları olması fark etmeksizin, tedarikçilerin en yüksek gereksinimlere uymalarını ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelerle kendilerini sürekli olarak güncellenmelerini gerektirir.

  • Hesap verebilirlik

The Grove Collaborative, kendi merkezinde ve sahip olduğu diğer tüm tesislerde etik ve sosyal açıdan sorumlu davranışlar sergilemeye kararlıdır. Bu konuda şeffaflık ve hesap verebilirlik markanın birincil ilkeleri arasında. Tedarikçilerinden de bu konularda aynı hassasiyeti bekleyen The Grove Collaborative, etik tedarik zinciri denetimlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine ters düşen herhangi bir durum tespit ettiği takdirde, iş ortaklığını sonlandırma hakkını saklı tutuyor.

  • Eğitim

The Grove Collaborative’un tedarik zinciri yönetimi çalışanları, bir üçüncü şahıs tarafından sağlanan sorumlu satın alma uygulamaları ve sorumlu kaynak kullanımı eğitimleri alıyor. Bu eğitimler, çalışanların zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı başta olmak üzere diğer tüm etik tedarik zinciri süreçleriyle ilgili potansiyel sorunları belirlemelerine ve bunlara yanıt vermelerine yardımcı oluyor.

 

Start typing and press Enter to search