TOMS Tedarikçi Denetimleri

 

Bir ayakkabı markası olan TOMS’un bu kadar popüler olmasında şüphesiz kurumsal sürdürülebilirlik ve etik tedarik zinciri politikalarının kritik önemi bulunuyor. Ayakkabılarını sürdürülebilir malzemelerden üretmesi, tedarik zincirinde izlediği şeffaflık politikaları, iş hayatında fırsat eşitliği girişimleri vs TOMS’un kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarına ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Tedarikçilerini düzenli etik denetimlere tabii tutması ve tedarikçilerinin sosyal ve çevresel performanslarını takip etmesi, TOMS’un tedarik zinciri yönetimi bakımından diğer markalara örnek olmasını sağlıyor.

TOMS, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik performansı için bitmiş ürün üreten fabrikaların (tedarik zincirinin 1. kademesi) tamamını denetliyor. Denetimler genellikle TOMS’un kendi kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) denetim ekibi ve / veya üçüncü taraf denetim firmaları aracılığıyla gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra fabrikalarda denetim yorgunluğunu azaltmak için diğer markalarla ortak denetim veya güvenilir bir kaynaktan yeni denetim raporları elde edilerek de yapılabiliyor. TOMS ayrıca hammadde tedarikçilerini (tedarik zincirinin 2. kademesi) izliyor ve bu tesislerde de 1. kademe fabrikalardakine benzer bir etik tedarik denetimi ve iyileştirme süreci uyguluyor.

TOMS ile iş yapmadan önce, her fabrikanın habersiz bir etik tedarik zinciri denetiminden geçmesi gerekiyor. Yerinde gerçekleşen bu denetimler, TOMS’un eğitimli sosyal uygunluk denetçileri ve üçüncü taraf denetim şirketleri tarafından yapılan incelemeleri ve kontrolleri içeriyor. TOMS etik tedarikçi denetimlerinde özetle;

  • sağlık ve güvenlik,
  • ücret ve uyumluluk,
  • zorla çalıştırma,
  • çocuk işçiliği sorunları,
  • tacizden arındırılmış iş yeri politikaları ve
  • çevre sorunları

gibi konular gözden geçiriliyor. Etik tedarik zinciri denetimlerinde varsa lojmanlar da dahil olmak üzere tüm fabrika denetleniyor. Denetçiler, çalışma koşulları hakkında özgürce yorum yapmalarına izin vermek için, yönetim yetkilileri olmaksızın çalışan gruplarının yanı sıra bireylerle de röportaj yapabiliyor. Tedarik zinciri şeffaflığını artırmak için 2017 yılında başlatılan anonim fabrika çalışanı anketleri TOMS’un etik tedarikçi denetim sürecinin bir parçası haline geldi.

TOMS etik denetimeri yıllık olarak yapılıyor ve derecelendirilmiş bir ölçekte puanlanıyor. Kabul edilen bir derecelendirme alabilmesi için bir fabrikanın tesisinde ciddi bir sağlık, güvenlik veya işçilik sorunları olmamalıdır. Etik tedarikçi denetimlerinde yeterli puanı alan bir fabrika, bir yıl boyunca TOMS ürünlerini üretmeye yetkili oluyor ve bu süre sonunda yeniden bir inceleme ve etik ve sosyal uygunluk denetimlerine tabi tutulması gerekiyor.

Denetimlerden “iyileştirme gerekiyor” derecelendirmesi alan bir fabrika, TOMS’un ürünlerini üretmeye devam edebiliyor; ancak altı ila dokuz ay içinde yeniden denetleniyor. Bu denetimlerde sağlık, güvenlik ve işçilik konularında sürekli gelişme göstermesi gerekiyor. Daha düşük derecelendirmeye sahip fabrikalar için özel değerlendirmeler yapılıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk uyum ekibi, gerekli gördüğü durumlarda düzeltici eylem planı önerisinde bulunabiliyor.

Etik tedarik zinciri denetimleri, tedarik zincirinin hesap verebilirlik, güvenirlilik ve şeffaflık gibi etik değerlerle yönetilmesini sağlıyor. Bununla birlikte, etik denetimler TOMS için katılım, iş birliği ve sürekli iyileştirmeye yönelik daha kapsamlı bir yönetim yaklaşımın parçası oluyor.

Start typing and press Enter to search