UPM Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

 

Merkezi Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bulunan UPM, orman endüstrisine yönelik ürünler üreten küresel bir şirkettir. Ürün gamında, hamur, kereste, biyoyakıtlar, etiket malzemeleri, iletişim kağıtları, kontrplak, biyokompozit, biyokimyasal, biyomedikal ve çeşitli odun türleri bulunan UPM, sorumlu bir şekilde tedarik edilen, yenilenebilir hammaddelerden üretilen geri dönüştürülebilir ürünlerle tüketici talebindeki büyümeye yanıt vermeye çalışmaktadır. UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ve UPM Plywood olmak üzere altı farklı iş kolunda aaliyet gösteren UPM, 20 bine yakın çalışanıyla 12 ülkede üretim yapmaktadır. Bu kadar büyük bir şirket olmasından ötürü tedarik zinciri ağı da oldukça geniştir. Kurumsal sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerine entegre etmeye çalışan UPM, tedarik ağında da sürdürülebilir olmaya özen göstermektedir. Bu kapsamda, tedarikçilerini Ecovadis’in kurumsal sosyal sorumluluk değerlendirme araçlarını kullanarak değerlendirmekte ve denetlemektedir.

Mayıs 2020’de küresel sürdürülebilirlik derecelendirme sağlayıcısı Ecovadis, sorumlu kaynak kullanımı performansı nedeniyle UPM’yi en yüksek seviye Platinum derecesi ile ödüllendirmiştir. UPM’nin puanı, şirketin Ecovadis ağındaki beş yıllık geçmişindeki en yüksek puan olan 82/100 oldu. Platin puan, değerlendirilen yaklaşık 65.000 şirketin yalnızca yüzde birine verilmiştir. Bu da UPM’yi sorumlu satın alma ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarında dünyanın en seçkim ve prestijli şirketlerinden biri haline getirmektedir.

UPM, birlikte çalışacağı tedarikçilerinde, Ecovadis’in sosyal ve çevresel performansı yüksek tedarikçileri belirlemede kullandığı gereklilikleri aramaktadır. Bu gereklilikleri karşılayan firmalar UPM’in tedarikçisi olabilmekte ve UPM’nin, Ecovadis’in sorumlu satın alma ilkeleri doğrultusunda oluşturduğu tedarikçi davranış kurallarına uyum sağladığı sürece UPM ile beraber çalışabilmektedir. Bu kurallara şöyle özetleyebiliriz:

 • Dürüstlük:
  • Yürürlükteki yasalara uyum
 • Çalışan ve insan haklarına saygı
  • Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmamak
  • Çalışma süresi, maaş, yan haklar, sendikal haklar vb gibi konularla ilgili yasalara uyum sağlamak
  • Çocuk işçiliği kullanmamak
  • Zorla hiçbir kimseyi çalıştırmamak
  • İş ve sağlığı ve güvenliği yasalarına ve standartlarına uymak
 • Çevre
  • İklim değişikliği, su ve enerji kaynaklarının korunması, biyoçeşitliliğin geliştirilmesi vb gibi konularda ulusal ve uluslararası düzenlemelere uymak
  • Etkin bir atık yönetim sistemi kurmak
  • Güvenli ve sorumlu ürünler üretmek
 • Yolsuzlukla mücadele
  • Rüşvet, zimmete para geçirme, kara para aklama, yolsuzluk vb gibi faaliyetlerden uzak durmak; UPM’i temsil eden gerçek ya da tüzel kişilerin böyle bir girişimde bulunması durumunda ilgili kişilere bilgilendirme yapmak
 • Ticari faaliyetlerde şeffaflık ilkesine bağlı kalmak
 • Rekabet kurallarına ve piyasa düzenlemelerine uyum sağlamak
 • Bilgi güvenliğini temin etmek; UPM’in varlıklarını ve kişisel veri statüsünde tüm bilgileri koruma altına almak
 • Tüm ticari işlemleri eksiksiz, güvenli ve güncel bir şekilde raporlamak
 • Diğer paydaşlarla şeffaf bir iletişim kurmak

UPM’nin tedarikçi davranış kuralları tedarik zincirindeki tüm paydaşlar için geçerlidir. UPM bu paydaşların performansını Ecovadis tedarik zinciri denetimleri ile periyodik olarak analiz etmektedir.

 

 

 

Start typing and press Enter to search