Wacker Chemie AG Ecovadis Tedarik Zinciri Denetimleri

 

Dünya çapında faaliyet gösteren bir şirket olan Wacker, kozmetik tozlardan güneş pillerine kadar birçok ürünün içerisinde yer alan son teknoloji özel kimyasal ürünleri üretmektedir. Merkezi Almanya’nın Münih şehrinde bulunan Wacker’ın ürün portföyü, 100’den fazla ülkede tedarik edilen 3200’den fazla ürünü içermektedir. WACKER satışlarının yaklaşık yüzde 70’ini silikon bazlı ürünler ve yüzde 30’unu da esas olarak etilenle ilgili ürünler oluşturmaktadır. Wacker, özellikle inşaat ve otomotiv endüstrilerinde ürünlerine olan talebin güçlü olması nedeniyle neredeyse tüm büyük sektörlerden müşterilere sahiptir. Wacker, yaklaşık 15 bin çalışanı, 50’den fazla satış ofisi ve 26 üretim tesisiyle kimya sektörünün en büyük kuruluşlarından biridir. Bu kurumsal yapıyı sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmek için dünyanın birçok ülkesinden tedarikçiyle iş birliği yapmaktadır. Sürdürülebilir tedarik zincirleri yaratmak için birlikte çalıştığı firmaların sosyal ve çevresel farkındalığını ve sürdürülebilirlik performansını da yakındna takip etmektedir.

Together for Sustainability’nin bir üyesi olan WACKER, tedarikçilerini sadece sürdürülebilirlik açısından değerlendirmekle kalmamakta, aynı zamanda tedarikçi olarak kendi performansını da Ecovadis tarafından dış derecelendirmeye tabi tutmaktadır. Wacker, 2015 yılında Together for Sustainability’ye (TfS) katılmıştır. 2011 yılında kurulan bu büyük sektörel organizasyon, sorumlu mal ve hizmet tedariki için küresel bir program geliştirmeyi ve tedarikçilerin ekolojik ve sosyal standartlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Wacker, tedarikçilerini iki yöntemle değerlendirmektedir. Birincisinde, tedarikçiler Ecovadis platformunda doldurdukları anket baz alınarak değerlendirilmektedir. İkinci yöntem ise TfS sertifikalı bağımsız üçüncü taraf şirketler tarafından yapılan tedarikçi denetimleridir.

Ecovadis tedarikçi değerlendirme anketi, uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik standartlarına ve Global Compact ve Responsible Care tarafından desteklenen ilkelere dayanmaktadır. Değerlendirme 21 kriteri kapsamaktadır. Bu kriterler çevre, iş uygulamaları ve insan hakları, adil iş ilkeleri ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ile ilgilidir. Değerlendirmede yönergeler yüzde 25, eylemler yüzde 40 ve sonuçlar yüzde 35 olarak belirlenmiştir. EcoVadis anketinin avantajı, istek üzerine müşterilerle paylaşılabilmesidir. WACKER’ın puanı, müşterilerine kendi sürdürülebilirlik performansının standartlaştırılmış ve kabul görmüş sertifikalarını sunabileceği anlamına gelmektedir. Bu da iş birliğini ve kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasını teşvik etmektedir.

Wacker, Ecovadis tedarik zinciri denetimleri kapsamında yapılan Ecovadis değerlendirmeleri ve / veya TfS denetimlerinde tedarikçilerinin Wacker tedarikçi davranış kurallarına uymasını beklemektedir. Bu kuralları şöyle özetleyebiliriz:

 • Uyum, etik davranış ve iyi yönetim
  • Antitröst, ticari kontroller ve yaptırımlar dahil ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uymak
  • Tedarik zincirindeki geçerli yasalara, uluslararası çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim standartlarına uyarak sürdürülebilirlik performansını proaktif olarak desteklemek
  • Her türlü rüşvet, yolsuzluk, haraç veya zimmete para geçirme faaliyetlerini yasaklamak
  • Adil rekabeti teşvik etmek ve uygulamak
  • Wacker’ın herhangi bir çıkar çatışmasının tarafı olmasına engel olmak
  • En gelişmiş kalite yönetimini sağlamak için şeffaf veri yönetimi de dahil olmak üzere uygun bir yönetim sistemini uygulamak ve sürekli olarak iyileştirmek
 • Çalışma hayatı ve sosyal performans
  • İnsan haklarına saygı duymak
  • Her türlü zorla çalıştırma (modern kölelik, insan ticareti vs) ve çocuk işçiliğinin önüne geçmek
  • Sorumlu kaynak kullanımı prensiplerine uymak
  • Çalışanların her türlü ayrımcılık, fiziksel veya psiklojik şiddete maruz kalmasını engellemek
  • Çalışanların sendikal haklarını desteklemek
  • Çalışma süreleri ve ücretlendirmeler konusunda yürürlükteki yasalara uymak
  • Bilgi güvenliğini sağlamak; fikri mülkiyet haklarını korumak
  • İş yerinde çalışanlar için bir şikayet mekanizması oluşturmak
 • Çevre ve emniyet
  • Çalışanların sağlığını korumak ve faaliyetlerin kamu sağlığı için tehdit oluşturmasına izin vermemek
  • İş sağlığı ve güvenliği yasalarına uyum sağlamak
  • Çevre düzenlemelerine uymak; emisyonları en aza indirmek için çalışmalar yapmak
  • Kaynakları verimli kullanmak; enerji verimliliği yüksek, çevre dostu teknolojileri kullanmak
  • Çevreyi korumak ve muhafaza etmek amacıyla ürünlerin güvenli, çevreye duyarlı bir şekilde geliştirilmesini, tedarik edilmesini, üretilmesini, taşınmasını, dağıtılmasını, kullanılmasını ve imha edilmesini sağlamak
  • Yenilenebilir hammaddeler kullanırken, gıda üretimi ile arazi rekabeti konusunda kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerine uymak ve biyolojik çeşitliliğe özen göstermek
  • Bireysel ve yerel toplulukların toprak haklarına saygı göstermek

 

 

 

Start typing and press Enter to search