Warby Parker Tedarikçi Denetimleri

 

Warby Parker’ı dünyadaki birçok gözlük markasından ayıran özelliği, güçlü kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri ve tedarik zinciri süreçlerindeki şeffaflığıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) faaliyet gösteren Warby Parker, tedarik zincirindeki çalışma koşullarının güvenli olmasını ve çalışanlara onurlu davranılmasını sağlama konusunda kararlı bir tutum içerisinde. Tedarikçilerinden, ürünlerinin çalışma, insan hakları, halk sağlığı ve işyeri güvenliği ile ilgili kanunlar dahil olmak üzere geçerli tüm yerel ve uluslararası kanunlara uygun olmasını istiyor. Bunun içinde etik tedarik zinciri denetimleri düzenliyor ve tedarikçilerinin sosyal ve çevresel performansını yerinde denetliyor. Warby Parker, tedarik zinciri süreçlerinde “California Tedarik Zincirlerinde Şeffaflık Yasası”na her yönüyle uyum sağlıyor.

Warby Parker sorumlu tedarik zinciri süreçleri konusunda yasal mevzuatların yanı sıra kendi etik tedarik denetim kurallarını da geliştiriyor. Bu kuralları şöyle özetleyebiliriz:

 • İnsan kaçakçılığı ve kölelik riskini değerlendirmek için tedarik zincirini etik değerlere uygunluk açısından denetlemek, doğrulamak ve onaylamak
 • Tedarikçilerin çalışma koşullarını yerinde denetimlerle takip etmek
 • Tedarikçilerin kullandığı hammaddelerin zorla çalıştırılarak üretilmediğinin belgelenmesi
 • Eğitim ve öğretim; tedarik zincirinin bütünlüğünü ve içinde çalışan insanların güvenliğini artırmak için tedarikçilerin, denetçilerin ve çalışma ekiplerinin etik tedarik ilkeleri konusunda eğitilmesi
 • Çocuk işçiliğinin her türlüsünün engellenmesi
 • İşe alma, maaş, sosyal haklar, terfi, disiplin, işten çıkarma veya cinsiyet, ırk, din, yaş, engellilik, istihdam vb gibi konularda ayrımcılık yapılmaması
 • Çalışanların hiçbir şekilde fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü tacize veya istismara maruz kalmaması
 • İşçilere yerel, ulusal, uluslararası mevzuatlarla veya sektörel standartlarla belirlenmiş olan asgari ücretlerin ödenmesi
 • Çalışanlara haftada fazla mesailer dahil en fazla 60 saat çalışma süresi ve en az bir gün dinlenme süresinin sağlanması
 • Konaklama ve yemeklerin istihdam sözleşmesinin bir parçası olarak verilmesi durumunda, tüm barınma ve temizlik koşulları ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulması
 • Çalışanlara örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı sunulması
 • Her fabrika, taşeronların kullanımı için her durumda Warby Parker’ın önceden yazılı onayını almalı ve tüm alt yüklenicilerinin bu davranış kurallarına uymasını sağlamalıdır
 • Warby Parker’ın tedarik zincirinde yer alan işletmeler tüm yerel yasalara uymalıdır.
 • En iyi uygulamaları iş birliği içinde geliştirmek ve belgelemek için her fabrika veya tesis, bu etik tedarik zinciri davranış kurallarının uygulanmasıyla ilgili sürekli olarak çalışanlarının geri bildirimlerini almalıdır.
 • Warby Parker’ın tedarikçileri çalışanları için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sunan işletmeler olmalıdır.
 • Çevresel sürdürülebilirlik, Warby Parker’ın kurumsal sürdürülebilirlik politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, her tedarikçi kapsamı Warby Parker tarafından belirlenen çevre kurallarına uymalıdır. Bunlar arasında kurumsal karbon ayak izi raporlama, etkin bir atık yönetimi, çevre yönetim sistemi vs yer almaktadır.
 • Warby Parker’ın tedarikçileri Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA) ve diğer yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli olan rüşvetle mücadele yasalarına ve düzenlemelerine uymalıdır.

Start typing and press Enter to search