Zara Denetim

Neden Sedex Yada bilenen adı ile ZARA DENETİMİ !!!!

Sedex‘e katılmak size şu konularda yardımcı olabilir:
• Etik ve sorumlu iş uygulamaları organizasyonun iyileştirmeleri
• Çevreye sorumlu ve duyarlılık
• Verimliliği artırmak
• Zaman ve kaynak tasarrufunu sağlamak
• Tedarikçi katılımını arttırmak
• Sosyal sorumluluğun farkındalık
• Verimliliği artırmak itibar riskini azaltmak
• Sağlık ve güvenlik faaliyetlerin etkinliğini arttırmak
• Rekabet avantajı elde etmek

ZARA ONAYI (INDITEX TEDARİK KURALLARI)
Inditex Denetimi de diğer tüm sosyal denetimler gibi ILO Yasaları (Sözleşmeleri) ve İş Güvenliği Yönetmeliklerine göre kurulur. Eğer firmanızda çalışan iyi bir İş Güvenliği Uzmanı ve Kaliteci varsa Inditex denetiminden kolayca geçebilirsiniz. Inditex Grup bünyesinde Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oyshove Zara Home bulunuyor. Firma Uterqüe markasını ise 2008’de bünyesine kattı. Bu markalardan birine çalışmak ve üretim yapmak istiyorsanız hemen okuyun. Firmanızda kuracağınız sistem, Inditex Kodlar aşağıda genel olarak belirtilse de yasal mevzuatımızda geçen ve işçi yi ilgilendiren tüm yönetmelikler.. (yangın,ilkyardım, hekim, uzman, risk değerlendirmesi …vb) ile ILO Yasalarını ve politikalarınız oluşturmanız lazım.

 

İnditex Tedarik Kuralları

1. Zorunlu çalıştırmama
2. Çocuk işçi çalıştırmama
3. Ayrımcılık Yapmama
4. Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü
5. Sert veya insanlık dışı muamele olmaması
6. Güvenli ve Hijyenik Çalışma Koşulları
7. Ücret Ödemeleri Düzeni
8. Çalışma Saatleri Düzeni
9. Düzenli İstihdam
10. Üretimin İzlenebilirliği
11. İş Sağlığı ve Ürünlerin Güvenliği
12. Çevre Bilinci
13. Bilgilerin Gizliliği
14. Kod Uygulamaları
• Şeffaflık
• Ulusal Mevzuat Sözleşmeler ve Anlaşmalara Uygunluk
• Doğrulama
• Etik kurul

 

SEDEX NEDİR ?
(A grubu satınalan, AB hem satın alan hem tedarikçi, B ise sadece tedarikçi olan üyeler)
A veya AB grubundan bir üye iseniz, kendinize aşağıdaki 23 sektörden AB ve B üyelerden bir en uygun tedarikçiyi (veya size uygun olan etik bir işletmeyi(tedarikçiyi) seçmeniz oldukça kolay olacaktır.
Sedex in en önemli faydalarından birisi, kendisiniz iç denetim, bağımsız denetim veya müşteri denetimi yolu ile kolayca ifade etmeniz, haksız rekabeti önleyici kurallara uygun fiyatlandırmalarla rahatça iş olanağı bulabileceğiniz dünya düzeyinde bir platformdur. Bu platform üyeleri sosyal sorumluluk denetim kurallarına göre denetlenmeyi ve denetlemeyi kabul etmişler demektir.
Sosyal Sorumluluk Nedir?
Sosyal sorumluluk, “işletme sahip, ortak ve/veya yöneticilerinin toplumun değer yargılarına göre hareket ederek işletmelerini yönetmesi” olarak ifade edilirken; iş etiği, “işletmede çalışan herkesin tutum, karar ve davranışlarının doğru veya yanlış olduğunu” ortaya koymaktadır.
Sosyal sorumluluk, aslında bir sosyal anlaşma ve uzlaşmaya girişimi ifade ederek; “bir işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, işletme içi ve çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve politikası gütmesine” yönelik eylemleri kapsamaktadır.
Sosyal Sorumluluk denetimleri işletmenizin müşteri tarafından SEDEX denetim kontrol listesine göre denetlenerek uygun kanıtlarla raporlanmasıdır. Müşteri bu olumlu (doğrulanmış rapora) göre kararını verir ve sedex veri tabanına girmenizi sağlar.
Peki sosyal sorumluluk denetimlerinde karşınıza neler çıkacaktır?
Bu tarz denetimler, ulusal ve uluslararası iş ve işçi güvenliği kanun ve yönetmeliklerine uygun çalışan profesyonel ekipler için oldukça kolayken, daha işçisine sigorta yapmayı bile zul gören işletmeler için ulaşılamayacak kadar zor bir hedeftir.
Gelen denetçi öncelikle “İŞ Kanunu” İş güvenliği Kanunu, İSG Yönetmelikleri, ILOYasaları vb yasalara, tedarik kurallarının sedex tarafından öngörülen kriterlere uygun olarak yapılıp yapılmadığına, işçi görüşmelerinde olumlu gözlemler bulmaya çalışır.
Burada Bir danışmanlık firması ile çalışmanızın Sedex Kurallarının işletmenizde kolayca yorumlanarak işin planlanması ve yürütülmesi sürecinin hızlanmasına, komple işçi eğitimlerinin bu danışmanlık hizmeti içerisinde alınmasına faydası olacak, bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız. Danışman tarafından önerilen çalışmaların hızla yapılması halinde İsg yönetmelikleri uygulayan bir işletme için 2-3 aylık bir eğitim süreci yeterli olabilecekken, sıfırdan başlayanlar için en az 1 yıldır.
Bir örnekle gidecek olursak teorik olarak anlattıklarım, pratikte daha kolay anlaşılacaktır sanırım;
Personelinizin işletmenizde veya müşterinizin işletmesinde “Giriş-çıkış saatleri (mesailer), fazla mesailer, izinler vb” şeffaf ve doğru hesaplanarak ödenmelidir.” Denetimde en az 12 aylık verilere bakılacağı için bu tarz verileri tutmayan işletmeler için bugünden itibaren 1 yıl kadar mesai çizelgesi (imza ile girişçıkış veya PDKS kartlı geçiş sistemleri) kullanmanız halinde diğer çalışmalar tamam olsa dahi en az 1 yıl sonra denetime girmeniz daha mantıklı olacaktır.

 

Start typing and press Enter to search