Elevate Denetimleri

Elevate Denetimi Nedir?

Elevate, birçok farklı sektöre sürdürülebilirlik çözümleri sağlayan ve tedarik zinciri denetim hizmetleri sunan Hong Kong merkezli bir kuruluştur. Tarım, gıda, otomotiv, finans, giyim, ayakkabı, elektronik ve oyuncak gibi birçok sektöre hizmet vermektedir. Denetim, eğitim, danışmanlık, program yönetimi vb gibi çok çeşitli hizmetler tasarlamakta ve yürütmektedir.

Elevate, etki odaklı sorumlu kaynak bulma programlarını destekleyen çok çeşitli çevresel ve sosyal tedarik zinciri denetimleri sunmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk uygunluğu, tedarik zincirindeki tedarikçilerle ilgili riskleri keşfetmek ve anlamakla yakından ilgilidir. Tedarikçi şeffaflığı, riski anlamanın temel yapı taşıdır. Şeffaflık olmadan, bir denetimin ücretin eksik ödenmesi, aşırı çalışma saatleri, çocuk işçiliği, yetkisiz taşeronlar, sosyal sigortaya uyum, taciz ve hapishane işçiliği ile ilgili risklere maruz kalması hakkında rapor vermesi zordur. Tedarikçi şeffaflığını sağlamak Elevate denetimlerinin en önemli amacıdır. Her denetim raporu, veri toplama süreçlerinin şeffaf ve tutarlı olması için kapsamlı bilgiler içermektedir.

Elevate, sorumlu kaynak bulma programlarının ortaya çıkan yeni risklere yanıt verebilmesi için çevik olması gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda, sosyal ve çevresel risklerden bina, elektrik ve yangın güvenliğine kadar riskleri ortaya çıkarmak ve yönetmek için yenilikçi çözümler geliştirmektedir. Elevate, endüstrinin ilk entegre değerlendirmesini oluşturan, anonim çalışan anketlerini değerlendirme sürecine entegre eden ilk kuruluşlardan biridir.

Elevate, perakendecilerin ve markaların yüksek profilli tedarik zinciri trajedilerinin çoğuna maruz kalmasında yetkisiz taşeronların oynadığı rolün bilincedir. Bu nedenle, yetkisiz taşeronluk, insan kaçakçılığı ve işçi huzursuzluğu olasılığını değerlendirmek için tahmine dayalı modeller oluşturmak için tedarik zinciri veri analizi platformu olan EiQ’yu geliştirmiştir. Elevate tedarik zinciri zekası (EIQ), Elevate’in iş odaklı sürdürülebilirlik ve program etkinliği sağlamak için tasarlanmış tedarik zinciri bilgi edinme platformudur. Bu platform, markaların ve perakendecilerin mevcut ve potansiyel tedarikçiler hakkında daha iyi bilgi edinmelerini sağlar. Fabrika ücretleri, çalışma saatleri, çalışma standartları, işçi duyarlılığı, çevresel performans ve birlikte iş esnekliğine katkıda bulunan sağlık ve güvenlik koşulları gibi kritik iş ölçütlerine ilişkin verilerle birlikte uçtan uca bir genel bakış sunar.

Alıcılar sosyal uygunluk süreçlerinde genellikle fabrika uygunluğuna odaklanmaktador. Ancak iş ilişkisini sürdüren, fabrikayı alıcıya tanıtan ve fabrika taahhüdünü etkileyebilecek bir satıcı/tedarikçi/lisans sahibi vardır. Fabrika denetimleri, satıcı sahipliğinin göstergeleridir. Elevate daha önemli satıcılar için satıcıların fabrikalarının performansına sahip çıkmalarına yardımcı olacak bir dizi kapsamlı satıcı değerlendirme araçlarına ve süreçlerine sahiptir. Elevate’in denetimleri ve sistemleri, tedarikçi sahipliğini daha iyi yönetmek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

Elvate, şirketleri sürdürülebilirlik yolculuğunun tüm aşamalarında desteklerken, sürekli iyileştirmeyi  savunmaktadır İş performansı sorunları ile sosyal uyumsuzluk arasındaki bağlantıları göstermek için hem iş hem de sosyal göstergeleri yakalayan ilk KPI (Anahtar Performans Gösteregeleri) tabanlı aylık izleme programını geliştirmiştir. Bir tedarikçinin daha fazla rehberliğe ihtiyacı olduğunda Elevate’in kapasite geliştirme uzmanları, uzun vadeli çözümler oluşturmak için bütünsel ve özel iyileştirme planları tasarlamaktadır.

Elevate Sosyal Uygunluk Denetimi Kriterleri

Elevate denetimlerinde günümüzde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan paylaşımlı sosyal denetim metodolojilerini referans almaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • amfori BSCI (İş Sosyal Uygunluk Girişimi)
 • ERSA (Elevate Sorumlu Kaynak Kullanımı Değerlendirmesi)
 • Higg FEM (Tesis Çevre Modülü)
 • ICS (Uyumluluk ve Sürdürülebilirlik Girişimi)
 • RBA-VAP (Sorumlu İş Ortaklığı – Doğrulanmış Değerlendirme Programı)
 • SLCP (Sosyal ve İş Gücü Uyum Programı)
 • SMETA (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimleri)

Elevate denetimleri genellikle şu aşamalardan oluşmaktadır:

 • Açılış toplantısı
 • Tesis incelemesi
 • Dokümantasyon incelemesi
 • Çalışanlarla gizli görüşmeler
 • Kapanış toplantısı

Elevate Emniyet Denetimleri

Elevate, binalarda yapısal, elektrik ve yangın emniyetine ilişkin denetimler de yapmaktadır. Elevate’in uzman mühendisleri, yapısal, yangın ve elektrik risklerinin tedarik zincirlerinde işçi güvenliğine yönelik arz ettiği potansiyel tehditleri en aza indirmek için çalışmaktadır. Can güvenliği tehlikelerini tespit etmek için fabrika binalarının teknik değerlendirmelerini yapmakta ve işçileri, tesisleri ve toplulukları korumak için iyileştirici önlemler sunmaktadır. Bu süreçte sunduğu teknik hizmetler, belge incelemelerini, fabrika denetimlerini, düzeltici eylem planlarını, iyileştirme denetimi ve uzman mühendisler tarafından yapılan takip denetimlerini içerir.

Elevate Güvenlik ve Marka Koruma Denetimleri

Elevate, ithalatçıların ülkelerin gümrük standartlarına uymaları için tedarik zinciri güvenlik değerlendirmeleri de sağlamaktadır. Kullanıma hazır standart bir kontrol listesi ve raporu ve tedarik zinciri güvenliği uyumluluğunu iş gücü ve sosyal uygunluk ile birleştirmek için “eklenti” seçenekleri de dahil olmak üzere çeşitli değerlendirme seçenekleri sunmaktadır. Kullanıma hazır güvenlik değerlendirme kapsamı aşağıdaki temel alanları kapsamktadır.

 • Genel tesis bilgileri
 • Fiziksel güvenlik
 • Erişim kontrolleri
 • prosedür güvenliği
 • Konteyner güvenliği
 • Personel
 • Bilgi teknolojisi güvenliği
 • İş ortağı gereksinimleri
 • Eğitim, öğretim ve farkındalık
 • Tehdit farkındalığı

Elevate’in güvenlik değerlendirme hizmetini kullanan müşterilerin elde ettiği faydalar şu şekildedir:

 • Pazar lideri müşteri hizmetlerine ve düşünce liderliğine erişim sağlamak
 • Denetlenen alanın yerel dilinde ve saat diliminde yerel koordinasyon ve zamanlama
 • Daha fazla tedarik zinciri güvenliği performansı için kıyaslama ve veri analitiği elde etmek
 • Basit, kapsamlı ve anlaşılması kolay raporlar ve iyileştirme planlarına sahip olmak
 • İsteğe bağlı kurumsal veya fabrika içi danışmanlık ve/veya iyileştirme destek hizmetlerine erişmek

Start typing and press Enter to search